Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Elasticitatea arterială şi indicii hemodinamicii centrale: evaluare şi concepte patofiziologice de interdependenţă


Autor: Ciobanu Nicolae
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2012
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: D 51-14.00.06
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document2.82 Mb / în română

Cuvinte Cheie

elasticitate arterială, disfuncţie sistolică şi diastolică a cordului, test „handgrip”, reactivitate vasculară endoteliu-dependentă, microalbuminurie

Adnotare

Lucrarea a fost expusă pe 297 pagini şi constă din introducere, 8 capitole, concluzii, recomandări practice, adnotări în limbile română, engleză, bibliografia din 229 surse. Materialul ilustrativ conţine 40 tabele şi 298 figuri.

Rezultatele cercetărilor efectuate au fost relatate în 94 de publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Cardiologie funcţională.

Scopul cercetării: Evaluarea corelării indicilor elasticităţii arteriale cu parametrii hemodinamicii centrale la pacienţii cu disfuncţie diastolică şi sistolică globală a ventriculului stâng, precum şi estimarea in vitro a reactivităţii vasculare periferice şi coronariene.

Obiectivele cercetării: Estimarea coerenţelor fiziopatologie între indici elasticităţii arteriale şi indicii ventriculului stâng în funcţie de paternul evoluţiei insuficienţei cardiace şi tratament, determinarea in vitro a particularităţilor vasomotricităţii aortei şi a sistemului coronarian în insuficienţa cardiacă experimentală.

Problema ştiinţifică soluţionată de acest studiu: S-au evidenţiat oportunităţile interdependenţei elasticităţii arterelor mari şi mici cu modificările geometrice şi funcţionale ale cordului inerente disfuncţiei diastolice sau sistolice a ventriculului stâng.

Metodologia cercetării ştiinţifice: ecocardiografia, estimarea indicilor elasticităţii arteriale prin metoda de analiză a undei pulsatile, testul „handgrip”, perfuzia inelelor izolate de aortă şi a cordului izolat de şobolan.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră s-a evaluat caracterul corelării indicilor elasticităţii arterelor periferice mari şi mici cu parametrii geometrici şi funcţionali ai cordului la pacienţii cu disfuncţie diastolică sau sistolică, precum şi influenţa diferitor formule de tratament. Valoarea aplicativă a lucrării: Este demonstrată importanţa dereglărilor elasticităţii arteriale în dezvoltarea dereglărilor hemodinamice, care pot redresa prin intermediul tratamentului hipolipemiant şi antihipertensiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în clinica Institutului de Cardiologie.

Cuprins


1. ELASTICITATEA ARTERIALĂ CA PARAMETRU FIZIOLOGIC: DEFINIŢIE, ISTORIC, ARMENTARIUL DE CERCETARE ŞI NIVELUL DE CUNOAŞTERE A DOMENIULUI
 • 1.1. Definiţia problemei şi istoricul cercetărilor realizate sub acest aspect
 • 1.2. Indicatorii clinici şi paraclinici ai elasticităţii arteriale apreciaţi în sufragiile de rutină şi cele direcţionate
 • 1.3. Elasticitatea arterială ca exponent clinic al disfuncţiilor hemodinamice din contextul diferitor afecţiuni cardio-vasculare
 • 1.4. Rigiditatea arterială analizată prin prisma modificărilor de vârstă în structura peretelui vascular
 • 1.5. Principii de modificare a dereglărilor de complianţă arterial
 • 1.6. Implicarea disfuncţiei endoteliale în modificarea parametrilor hemodinamici
 • 1.7. Noi direcţii de cercetare a endoteliului vascular
 • 1.8. Opţiunile terapeutice în remedierea disfuncţiilor de elasticitate arterială (observare subcurativă a indicatorilor)
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIALUL ŞI METODE DE INVESTIGARE UTILIZATE
 • 2.1. Materialul de cercetare
 • 2.2. Metode de investigare aplicate în cadrul studiului
 • 2.3. Protocolul studiului experimental
 • 2.4. Metode de procesare statistică

3. INTERDEPENDENȚŢA HIPERTROFIEI VENTRICULULUI STÂNG ASOCIATĂ CU DISFUNCŢIE DIASTOLICĂ ŞI INDICILII ELASTICITĂŢII ARTERIALE
 • 3.1. Influenţa tratamentului combinat cu Ramipril + Indapamidă asupra elasticii arteriale la pacienţii cu hipertrofia ventriculului stâng asociată cu disfuncţie lui diastolică
 • 3.2. Influenţa tratamentului combinat cu Eprosartan + Indapamidă asupra indicilor elasticităţii arteriale la pacienţii cu hipertrofia ventriculului stâng asociată cu disfuncţie diastolică
 • 3.3. Comparaţia influenţei tratamentului cu Ramipril + Indapamidă versus Eprosartan + Indapamidă asupra elasticii arteriale la pacienţii cu hipertrofia ventriculului stâng asociată cu disfuncţie lui diastolică
 • 3.4. Corelaţiile indicatorilor elasticităţii arteriale şi modificările lor sub tratament antihipertensiv combinat
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA MODIFICĂRILOR ELASTICITĂŢII ARTERIALE LA PACIENŢII CU HIPERTROFIE ŞI DISFUNCŢIE DIASTOLICĂ A VENTRICULULUI STÂNG ASOCIATE CU MICROALBUMINURIE
 • 4.1. Studiul influenţei hipertrofiei ventriculului stâng asociate cu disfuncţia lui diastolică la pacienţii cu microalbuminurie asupra elasticităţii arteriale
 • 4.2. Modificările elasticităţii arteriale sub tratament antihipertensiv combinat la pacienţii cu hipertrofia ventriculului stâng asociată cu disfuncţia lui diastolică şi microalbuminurie
 • 4.3. Comparaţia modificărilor elasticităţii arteriale sub tratament antihipertensiv cu Ramipril+Indapamidă versus Eprosartan+Indapamidă
 • 4.4. Studiul corelaţional al influenţei parametrilor clinici, biologici şi ecocardiografici la pacienţii cu hipertrofia ventriculului stâng asociată cu disfuncţia lui diastolică şi microalbuminurie asupra elasticităţii arteriale sub tratament antihipertensiv
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. MODIFICĂRILE ELASTICITĂŢII ARTERIALE LA PACIENŢII CU DISFUNCŢIE SISTOLICĂ GLOBALĂ
 • 5.1. Elasticitatea arterială la pacienţii cu disfuncţia sistolică globală 149
 • 5.2. Influenţa tratamentului insuficienţei cardiace congestive asupra modificărilor elasticităţii arteriale la pacienţii cu disfuncţia sistolică globală
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. IMPACTUL TRATAMENTULUI ASOCIAT CU STATINE ASUPRA ELASTICITĂŢII ARTERIALE LA PACIENŢII CU DISFUNCŢIA SISTOLICĂ GLOBALĂ
 • 6.1. Caracteristica elasticităţii arteriale la pacienţii cu disfuncţia sistolică globală
 • 6.2. Evoluţia elasticităţii arteriale la pacienţii cu disfuncţia sistolică globală sub influenţa tratamentului cu statine
 • 6.3 Impactul unor factori de risc cardiovasculari asupra indicilor elasticităţii arteriale
 • 6.4 Influenţa tratamentului cu statine asupra indicatorilor elasticităţii arteriale
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

7. EFORTUL STATIC ŞI MODIFICĂRILE ELASTICITĂȚII ARTERIALE ÎN INSUFICIENŢĂ SISTOLICĂ GLOBALĂ
 • 7.1. Influenţa efortului static asupra elasticităţii arteriale la pacienţii cu disfuncţie sistolică globală
 • 7.2. Studiul dinamic al influenţei efortului static asupra elasticităţii arteriale la pacienţii cu disfuncţie sistolică globală
 • 7.3. Concluzii la capitolul 7

8. REACTIVITATEA VASCULARĂ PERIFERICĂ ŞI CORONARIANĂ ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ EXPERIMENTALĂ
 • 8.1. Reactivitatea vasculară periferică în insuficienţa cardiacă experimentală
 • 8.2. Reactivitatea coronariană în insuficienţa cardiacă experimentală
 • 8.3. Evaluarea nivelelor circulante de produse finale ale glicării la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
 • 8.4. Concluzii la capitolul 8

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE