Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinico-genetice ale cancerului tiroidian


Autor: Mîndruţa-Stratan Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nicodim Belev
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Gheorghe Tibirna
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
CSS: D 52-14.00.14
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

carcinom tiroidian non-medular familial, sindrom genetic familial, program etapizat, screening familial, risc oncologic, expresie PTEN

Adnotare

Domeniul de studiu: analiza clinico-genealogică a pacienţilor cu CTNMF şi CTNM sporadic, aprecierea rolului factorilor genetici în dezvoltarea CTNMF şi elaborarea tacticii de evidenţă, programului de screening şi management clinic.

Scopul tezei: analiza clinico-genealogică a pacienţilor cu CTNM.

Obiectivele tezei: studierea aspectelor epidemiologice ale morbidităţii prin CTNM familial şi CTNM sporadic în Republica Moldova, analiza frecvenţei CTNM în structura cancerelor primar multiple; proiectarea şi crearea unui sistem informaţional, care include baza de date a cazurilor de CT, CPM şi arborele genealogic al familiilor studiate; determinarea particularităţilor caracteristice histopatomorfologice ale carcinomului non-medular familial al glandei tiroide; cercetarea imunohistochimică a expresiei genelor p53 şi PTEN în carcinoamele non-medulare familiale ale glandei tiroide; evaluarea relaţiilor dintre adenom şi carcinom tiroidian în cadrul familiilor studiate.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost studiate aspectele epidemiologice, caracteristicile clinico-instrumentale şi de diagnostic patomorfologic al carcinomului tiroidian non-medular; a fost mentionata si studiata entitatea nozologică de carcinom tiroidian non-medular familial, a fost descris si sistematizat grupul de pacienţi şi membrii familiilor lor, afectaţi de carcinom tiroidian non-medular.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în aprecierea beneficiului prin optimizarea diagnosticului tumorilor non-maligne tiroidiene, CTNM, CPM în cadrul familiilor cu risc oncologic înalt, gratie utilizării programului etapizat de diagnostic şi screening pentru asigurarea depistării precoce şi a radicalităţii tratamentului.

Semnificaţia teoretică. Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul a adus un aport important în completarea cunoştinţelor despre CTNM şi tendinţelor de evolutie a parametrilor epidemiologici, particularităţilor de manifestare clinică în Republica Moldova. Această lucrare se înscrie în cadrul strategic al Programului Naţional de Combatere al Cancerului din Republica Moldova şi in strategia de cercetare a laboratorului ştiinţific “Chirurgia tumorilor capului, gâtului şi microchirurgie” a Institutului Oncologic din Republica Moldova. Rezultatele lucrării vizează implementarea şi dezvoltarea noilor abordări diagnostice în CTNM, oferă sugestii concrete de eficientizare a depistării precoce a CTNM, deschid perspective pentru perfecţionarea continuă în aria sindroamelor ereditare şi argumentează necesitatea de implementare a noilor metode de diagnostic genetic.

Rezultatele lucrării au fost implementateîn Laboratorul ştiinţific „Chirurgia tumorilor capului şi gâtului şi microchirurgie”.

Cuprins


1. CONCEPŢIILE CONTEMPORANE ÎN DIAGNOSTICUL CARCINOMULUI
 • 1. Diagnosticul şi clasificarea actuală a carcinomului tiroidian
 • 2. Carcinomul tiroidian medular - paricularităţile clinico-genetice
 • 3. Aspecte clinico-genealogice ale carcinomului tiroidian non-medular (CTNM)
 • 4. Sindroame familiale asociate cu carcinomul tiroidian
 • 5. Genetica carcinomului tiroidian non-medular
 • 6. Genele TP53 şi PTEN în cadrul CTNM
 • 7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 1.Caracteristica generală a rezultatelor genetico-epidemiologice şi genealogice
 • 2. Descrierea investigaţiilor clinico-instrumentale şi imunohistologice
 • 3. Examenul de laborator în diagnosticul formatiunilor tumorale ale glandei tiroide
 • 4. Concluzii la capitolul 2

3. CREAREA BAZEI DE DATE A PACIENŢILOR CU CARCINOM TIROIDIAN
 • 1. Baza de date-model de estimare a pacienţilor si a arborelui genealogic familial
 • 2. Arbore genealogic. Metode de realizare al arborelui genealogic
 • 3. Metodă de alcătuire, consolidare a arborelui genetic, utilizând SI „Registrul familiilor cu patologie oncologică tiroidiană”
 • 4. Proiectarea SI inteligent de analiză genealogică a cazurilor de cancer tiroidian
 • 5. Concluzii la capitolul 3

4. CERCETĂRI CLINICO-GENEALOGICE ALE CTNM
 • 1. Caracteristica genealogică a familiilor cu CTNM şi AT
 • 2. Fenomenul anticipării în cadrul familiilor CTNM
 • 3. Carcinomul tiroidian şi tumorile maligne primar multiple
 • 4. Concluzii la capitolul 4

5. PROGRAMUL DE DIAGNOSTIC ŞI SCREENING AL FAMILIILOR CU RISC DE CTNM
 • 1. Evidenţierea carcinomului tiroidian în familiile cu risc oncologic
 • 2. Sinteza cercetării diagnostice al Carcinomului Tiroidian Non-Medular Familial (CTNMF)
 • 3. Programul etapizat al screening-ului familiilor cu risc de CTNM
 • 4. Concluzii la capitolul 5

6. PARTICULARITĂŢILE HISTOPATOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ALE TUMORILOR TIROIDIENE FAMILIALE DE TIP NON-MEDULAR
 • 1. Caracterizarea microscopică a carcinoamelor tiroidiene familiale şi sporadice
 • 2. Variantele histologice de adenom tiroidian la probanzii din familiile predispuse cancerului
 • 3. Cercetări imunohistochimice ale expresiei p53 şi PTEN în CTNM
 • 4. Concluzii la capitolul 5