Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza structural- şi stereoselectivă a compuşilor drimanici şi norlabdanici


Autor: Arîcu Aculina
Gradul:doctor habilitat în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2012
Consultant ştiinţific: Pavel Vlad
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia: Institutul de Chimie al AŞM
CSS: DH 05-02.00.10
Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sinteză stereoselectivă, terpenoide, compuşi norlabdanici, sesquiterpenoide drimanice, compuşi biologic activi, ozonizare, dehidrogenare fotooxidativă, halogenare, compuşi terpenici cu conţinut de azot şi halogeni.

Adnotare

Cuvinte-cheie: sinteză stereoselectivă, terpenoide, compuşi norlabdanici, sesquiterpenoide drimanice, compuşi biologic activi, ozonizare, dehidrogenare fotooxidativă, halogenare, compuşi terpenici cu conţinut de azot şi halogeni.

Scopul şi obiectivele tezei constau în elaborarea metodelor chemo-, regio- şi stereoselective de sinteză a compuşilor norlabdanici şi drimanici optic activi, inclusiv a celor cu conţinut de azot şi halogeni, în baza diterpenoidelor labdanice naturale accesibile - sclareolul şi abienolii; elucidarea mecanismelor de reacţie şi a condiţiilor optime de obţinere a compuşilor indicaţi şi sinteza dirijată a compuşilor noi cu potenţial înalt de activitate biologică şi calităţi odorante şi aromatizante aplicabile industrial.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost obţinute cunoştinţe noi fundamentale în domeniul stabilirii influenţei factorilor structurali, sterici şi electronici în compuşii organici din seria terpenoidelor asupra proceselor de formare chemo-, regio- şi stereoselectivă a legăturilor C-C şi C-N. A fost stabilită selectivitatea reacţiilor de scindare fotolitică şi ozonolitică a compuşilor labdanici şi drimanici, în scopul obţinerii terpenoidelor polifuncţionalizate, precursori ai compuşilor bioactivi. Au fost studiate şi evidenţiate legităţile chemo-, structurale şi sterice ale reacţiilor de dehidrogenare fotooxidativă a Δ8- drimen- şi Δ8-11-homodrimen-7-onelor în α,α1- dienone şi de deshidratare regioselectivă a alcoolilor metilciclohexanici terţiari cu reagentul Swern.

Rezultatele principial noi obţinute pentru ştiinţă şi practică au identificat o nouă direcţie de cercetare în chimia terpenoidelor prin elaborarea metodelor originale chemo-, regio- şi stereoselective de sinteză a unei serii de compuşi noi drimanici şi norlabdanici optic activi, inclusiv a celor cu conţinut de azot şi halogeni în baza diterpenoidelor labdanice accesibile. Aceşti compuşi reprezintă sintoni chirali importanţi pentru obţinerea terpenoidelor superioare şi a compuşilor cu valoare practică, inclusiv a substanţelor biologic active, de interes sporit pentru aplicaţii în industria farmaceutică, parfumerică, cosmetică, alimentară şi de prelucrare a tutunului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Pornind de la 11-bishomodriman-8α-ol-12-onă a fost obţinut cu un randament cantitativ 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-11-bishomodrimanul, un compus nou, pentru care au fost demonstrate proprietăţi antimicotice pronunţate. Au fost elaborate compoziţii noi de aromă pentru tutun, utilizarea cărora atribuie tutunului aromă şi notă dominantă de cumarină. Cercetările ce se referă la compoziţia de aromă cu conţinut de sclareoloxid au fost brevetate şi şi-au gasit aplicare la Combinatul de Tutun din Chişinău pentru producerea ţigaretelor de tip „MT” şi ”Tutun-CTC”.

Cuprins


1. SINTEZA COMPUŞILOR DRIMANICI ŞI NORLABDANICI DIN DITERPENOIDE LABDANICE ACCESIBILE
 • 1. Sinteza compuşilor drimanici şi norlabdanici din sclareol
 • 2. Sclareolida – sinton important în sinteza compuşilor drimanici şi norlabdanici
 • 3. Sinteza compuşilor drimanici şi norlabdanici din larixol
 • 4. Obţinerea compuşilor drimanici şi norlabdanici din manool
 • 5. Sinteza compuşilor drimanici şi norlabdanici din acidul comunic
 • 6. Transformările acidului labdanolic în compuşi drimanici şi norlabdanici
 • 7. Obţinerea compuşilor drimanici şi norlabdanici din abienoli
 • 8. Sinteza compuşilor terpenici cu conţinut de azot
 • 9. Concluzii la capitolul I

2. STUDII PRIVIND SINTEZA COMPUŞILOR DRIMANICI ŞI NORLABDANICI PRACTIC IMPORTANŢI DIN SCLAREOLOXID
 • 1. Studiul reacţiei de sinteză a sclareoloxidului prin ozonizarea sclareolului
 • 2. Sinteza compuşilor tetranorlabdanici din sclareoloxid
 • 3. Sinteza compuşilor norlabdanici halogenaţi
 • 3.1. Transformările sclareoloxidului la bromurare
 • 3.2. Sinteza compuşilor norlabdanici cloruraţi
 • 4. Aspectul aplicativ al sclareoloxidului. Obţinerea aromatizatorilor pentru tutun
 • 5. Metode generale de sinteză şi de studiu a compuşilor norlabdanici şi drimanici
 • 5.1. Metode de sinteză şi cercetare a sclareoloxidului şi a compusilor drimanici şi norlabdanici obţinuţi în baza acestuia
 • 6. Concluzii la capitolul 2

3. SINTEZA ŞI UTILIZAREA 11-BISHOMODRIMAN-8α-OL-12-ONEI - PRECURSOR VALOROS PENTRU SINTEZA COMPUŞILOR DRIMANICI ŞI NORLABDANICI BIOLOGIC ACTIVI
 • 1. Obţinerea 11-bishomodriman-8α-ol-12-onei prin transformarea ozonolitică a bis- (8α,13-epoxi-14,15-bisnorlabd-12-en-12-il) metanului
 • 2. Sinteza unui analog al ambroxidului din bis-(8α,13-epoxi-14,15-bisnorlabd-12-en- 12-il)-metan
 • 3. Cercetări privind sinteza sclareolidei din sclareol
 • 4. Sinteza norambracetalilor diastereoizomerici
 • 5. Elaborarea metodei de sinteză a 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-homodrimanului
 • 6. Sinteza triterpenoidei onocerandiol din amestecul 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-11- bishomodrimanilor
 • 7. Aspectul aplicativ al 12-hidroperoxi-8α,12-epoxi-11-bishomodrimanului
 • 8. Metode de sinteză şi cercetare a compuşilor obţinuţi la transformarea 11- bishomodriman-8α-ol-12-onei
 • 9. Concluzii la capitolul 3

4. SINTEZA DIRIJATĂ ŞI STUDIUL UNOR SESQUITERPENOIDE DRIMANICE DE IMPORTANŢĂ PRACTICĂ
 • 4.1. Elaborarea metodelor de sinteză a drimenolului şi acetatului lui, produşi de oxidare
 • a drimenolului cu dioxid de seleniu
 • 4.2. Sinteza drim-9(11)-en-8α şi 8β-olilor
 • 4.2.1. Sinteza drim-9(11)-en-8α-olului din sclareol
 • 4.2.2. Sinteza drim-9(11)-en-8α şi 8β-olilor din drimenol
 • 4.3. Sinteza şi utilizarea driman-8α,11-diolului
 • 4.3.1. Sinteza driman-8α,11-diolului prin ozonizarea neoabienolilor
 • 4.3.2. Sinteza driman-8α,11-diolului din sclareol prin intermediul 8α,12-epoxi-14,15- bisnorlabdan-13-onei
 • 4.4. Metode de sinteză şi cercetare a sesquiterpenoidelor drimanice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. COMPUŞI DRIMANICI ŞI HOMODRIMANICI CU CONŢINUT DE AZOT
 • 1. Sinteza 11-aminodrim-7-enei din drimenol
 • 2. Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice cu conţinut de azot din 11-dihomodriman- 8α-ol-12-onă
 • 3. Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice cu conţinut de azot din 11-dihomodriman- 8(9)-en-12-onă
 • 4. Sinteza amidelor acidului biciclohomofarnezenic
 • 5. Metode de sinteză şi cercetare a compuşilor cu conţinut de azot
 • 6. Concluzii la capitolul 5

6. ELABORAREA METODELOR GENERALE DE DEHIDROGENARE FOTOCATALITICĂ A Δ8-DRIMEN- ŞI Δ8-11-HOMODRIMEN-7-ONELOR ŞI DE DESHIDRATARE REGIOSELECTIVĂ A ALCOOLILOR METILCICLOHEXANICI TERŢIARI
 • 1. Dehidrogenarea fotocatalitică a Δ8-drimen- şi Δ8-11-homodrimen-7-onelor în α,α1- dienone
 • 2. Deshidratarea regioselectivă a alcoolilor metilciclohexanici terţiari cu reagentul Swern
 • 3. Metode de sinteză şi cercetare
 • 4. Concluzii la capitolul 6