Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere psihopedagogice ale educaţiei pentru sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional


Autor: Stănică Liliana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sănătate, educaţie pentru sănătate, educaţie psihofizică, comportament sănătos, comportamente pro-sănătate, comportamente nocive, mod sănătos de viaţă, stil comportamental sănătos, parteneriat educaţional, reechilibrarea modului/stilului de viaţă, competenţe pro-sănătate.

Adnotare

Cuvinte-cheie: sănătate, educaţie pentru sănătate, educaţie psihofizică, comportament sănătos, comportamente pro-sănătate, comportamente nocive, mod sănătos de viaţă, stil comportamental sănătos, parteneriat educaţional, reechilibrarea modului/stilului de viaţă, competenţe pro-sănătate.

Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală şi abordează problema educaţiei pentru sănătate (ES) a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional.

Scopul cercetării constă în elaborarea reperelor psihopedagogice ale educaţiei pentru sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional şi experimentarea acestora.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei, dezvăluirea semnificaţiei conceptelor de bază, stabilirea factorilor ES şi a celor de risc; stabilirea domeniilor de referinţă pentru formarea competenţelor şi conduitei pro-sănătate în baza abordării sistemico-holistice în corelaţie cu principiile psihologiei sănătăţii; identificarea obiectivelor şi conţinutului educaţiei pentru sănătate; determinarea şi fundamentarea condiţiilor psihopedagogice, principiilor ES a liceenilor; elaborarea, implementarea şi validarea reperelor psihopedagogice ale educaţiei pentru sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este obiectivată de precizările şi delimitările conceptuale, realizate vizavi de ES a liceenilor în contextul psihologiei sănătăţii şi abordării sistemico- holistice a ES a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional ca iniţiere investigaţională. Abordarea sistemico-holistică, istorică, sociopedagogică şi psihologică a educaţiei pentru sănătate; precizarea şi delimitarea conceptelor: sănătate, sănătate biologică, sănătate psihologică, sănătate socială, educaţia pentru sănătate, mod sănătos de viaţă, stil sănătos comportamental, parteneriat educaţional, atitudini, competenţe şi conduite pro-sănătate, psihologia sănătăţii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în fundamentarea teoretică şi praxiologică a educaţiei pentru sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional şi elaborarea reperelor psihopedagogice ale acesteia.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în analiza şi elucidarea dimensiunilor sănătăţii, stării generale a sănătăţii publice în corelaţie cu studiul factorilor de risc şi educaţia pentru sănătate a liceenilor; precizarea particularităţilor de vârstă, analiza conduitelor şi atitudinilor privind sănătatea, determinarea condiţiilor, stilului şi modului sănătos de viaţă, fundamentarea ştiinţifică a principiilor ES a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea şi experimentarea reperelor psihopedagogice ale ES a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional, care includ: ghidul metodologic de diagnosticare şi realizare a ES, structurat şi esenţializat într-un ansamblu de scheme, modele şi strategia pedagogică magistrală Formarea culturii sănătăţii la liceeni în cadrul parteneriatului educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Instrumentarul metodologic de diagnosticare a situaţiei şi strategia pedagogică magistrală, care conţine reperele psihopedagogice ale ES a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional, au fost implementate la două niveluri: formarea adolescenţilor şi părinţilor acestora, în Liceul Teoretic „I. Haşdeu” din Chişinău şi Colegiul Economic „M. Teiuleanu”, Piteşti, România.

Cuprins


1. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE CA VALOARE UMANĂ
 • 1. Precizări şi delimitări conceptuale
 • 2. Starea generală a sănătăţii publice, factorii de risc şi educaţia pentru sănătate
 • 3. Psihologia sănătăţii ca domeniu ştiinţific de fundamentare şi valorificare a parteneriatului educaţional şi a conduitelor pro-sănătate
 • 4. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII PSIHOPEDAGOGICE DEFINITORII ALE EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE A LICEENILOR
 • 1. Abordarea educaţiei pentru sănătate în contextul noilor educaţii
 • 2. Educaţia fizică şi formarea culturii pro-sănătate la elevii din liceu
 • 3. Condiţii pedagogice de educaţie pro-sănătate a elevilor din liceu
 • 4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE A LICEENILOR
 • 1. Particularităţi, comportamente şi atitudini privind sănătatea la liceeni
 • 2. Designul experimentului pedagogic: formarea conduitelor pro-sănătate
 • 3. Optimizarea educaţiei pentru sănătate în cadrul parteneriatului educaţional
 • 4. Dimensiunea metodologică şi tehnologică a educaţiei pentru sănătate
 • 5. Concluzii la capitolul 3