Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Individualizarea pregătirii fizice speciale a kickboxerilor de performanţă de stil universal (categoria de greutate medie) în perioada pregătitoare a ciclului anual


Autor: Dercacenco Ivan
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexandr Goraşcenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

kickboxing, individualizare, stil universal, pregătire fizică specială, ciclu anual, categorie de greutate medie.

Adnotare

Cuvinte cheie: kickboxing, individualizare, stil universal, pregătire fizică specială, ciclu anual, categorie de greutate medie.

Domeniul de studii: pedagogia antrenamentului sportiv. Scopul cercetărilor: creşterea eficienţei sistemului pregătirii fizice speciale a kickboxerilor de performanţă.

Obiectivele cercetărilor: determinarea particularităţilor nivelului pregătirii fizice specifice a kickboxerilor de stil universal de performanţă, categoria de greutate medie; determinarea direcţionării preponderente a conţinutului şi formelor de organizare a pregătirii fizice speciale a kickboxerilor de stil universal de performanţă în perioadele pregătitoare ale ciclului anual; argumentarea eficacităţii alcătuirii pregătirii fizice speciale a kickboxerilor de stil universal de performanţă, categoria de greutate medie, în perioada pregătitoare a ciclului anual.

Noutatea şi originalitatea cercetării constă în argumentarea variantei pregătirii fizice speciale a kickboxerilor de stil tactic universal în perioada pregătitoare a macrociclului anual, elaborată în concordanţă cu specificul activităţii lor competiţionale.

Semnificaţia teoretică a cercetărilor constă în lărgirea ariei de cunoştinţe despre particularităţile sistemului pregătirii a kickboxerilor de performanţă, care aplică diferite stiluri de luptă.

Valoarea aplicativă a rezultatelor cercetărilor constă în posibilitatea folosirii lor în procesul planificării conţinutului si formelor de organizare a pregătirii fizice speciale a kickboxerilor, la etapele iniţiale ale ciclului anual.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră rezolvate în procesul cercetărilor a constat în dezvoltarea strict direcţionată a capacităţilor motrice necesare în activitatea competiţională a kickboxerilor, care practică un anumit stil de abordare a luptei.

Implementarea rezultatelor cercetărilor. Rezultatele cercetărilor au fost aplicate în practica pregătirii kickboxerilor din cluburile de elită din Moldova, Letonia, Ucraina şi Rusia.

Cuprins


1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КИКБОКСЕРОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
 • 1. Индивидуализация, как фактор повышения эффективности подготовки кикбоксеров
 • 2. Особенности содержания и форм организации специальной физической подготовки кикбоксеров в подготовительном периоде годичного цикла
 • 3. Выводы по главе 1

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, НАПРАВЛЕННОСТИ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КИКБОКСЕРОВ – УНИВЕРСАЛОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (СРЕДНЕЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
 • 1. Методология исследований
 • 1.1. Методы исследований
 • 1.2. Организация исследований
 • 2. Универсализация элиты мирового кикбоксинга, как одна из тенденций в его развитии на современном этапе
 • 3. Особенности специальной физической подготовленности кикбоксеров – универсалов высокой спортивной квалификации, выступающих в средней весовой категории
 • 4. Преимущественная направленность специальной физической подготовки высококвалифицированных кикбоксеров – универсалов, выступающих в средней весовой категории, в подготовительном периоде годичного цикла
 • 5. Содержание и форма построения специальной физической подготовки высококвалифицированных кикбоксеров – универсалов средней весовой категории в подготовительном периоде годичной тренировки
 • 6. Выводы по главе 2

3. ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КИКБОКСЕРОВ – УНИВЕРСАЛОВ СРЕДНЕЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
 • 1. Варианты программ специальной физической подготовки, апробируемые в педагогическом эксперименте кикбоксерами универсального тактического стиля (средняя весовая категория)
 • 2. Оценка эффективности программ специальной физической подготовки кикбоксеров – универсалов средней весовой категории, апробируемых в педагогическом эксперименте
 • 3. Выводы по главе 3