Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Intensificarea procesului de antrenament prin mijloacele educaţiei ritmice şi muzicii la etapa iniţială de specializare în judo


Autor: Polevaia-Secăreanu Angela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Olga Aftimiciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română
Adobe PDF document0.30 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.853.23:796.015+796.412

Adobe PDF document 10.02 Mb / în rusă
182 pagini


Cuvinte Cheie

judo, etapa iniţială de pregătire specializată, intensificare, mijloace ale educaţiei ritmice, muzica.

Adnotare

Cuvinte-cheie: judo, etapa iniţială de pregătire specializată, intensificare, mijloace ale educaţiei ritmice, muzica.

Domeniul de studiu: pedagogia antrenamentului sportiv.

Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de pregătire a judocanilor la etapa iniţială de specializare sportivă.

Obiectivele cercetării: 1. Identificarea dispoziţiilor de bază cu privire la conţinutul procesului de instruire a luptătorilor la etapa iniţială de specializare sportivă. 2. Determinarea conţinutului mijloacelor educaţiei ritmice şi muzicii, adecvate procesului de instruire şi antrenament în judo. 3. Elaborarea şi argumentarea teoretică a programei şi a condiţiilor de formare a unor abilităţi motrice speciale ale judocanilor la etapa iniţială de pregătire de bază. 4. Argumentarea experimentală a eficacităţii utilizării mijloacelor educaţiei ritmice şi muzicii în procesul de instruire şi antrenament la etapa iniţială de specializare sportivă în judo.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost cercetată structura ritmică a acţiunilor motrice ale luptătorilor; a fost elaborată şi aprobată metodica pregătirii de bază a studenţilor USEFS care practică judoul prin mijloacele educaţiei ritmice şi muzicii la etapa iniţială de specializare; a fost determinat conţinutul didactic al programei la fiecare etapă de pregătire, în corespundere cu scopurile şi obiectivele acestuia; a fost elaborat un complex de recomandări pedagogice pentru aplicarea treptată a conţinutului educaţiei ritmice şi formarea ritmului motric, în scopul asigurării eficacităţii procesului de instruire.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată constă în intensificarea procesului de instruire şi antrenament cu ajutorul mijloacelor educaţiei ritmice şi muzicii la etapa iniţială de specializare în cadrul cursului "Perfecţionarea măiestriei sportive" la judo.

Importanţa teoreticărezidă în elaborarea conţinutului programei aplicate în cadrul procesului de antrenament al studenţilor care practică judoul; în argumentarea metodicii de formare a structurii ritmice a acţiunilor tehnice cu ajutorul mijloacelor educaţiei ritmice şi muzicii; au fost argumentate etapele de formare a structurii activităţii motrice a judocanilor în cadrul specializării sportive iniţiale.

Valoarea aplicativă a cercetării:rezultatele obţinute în cercetarea pedagogică ne permit să recomandăm metodica elaborată pentru implementare în practica pregătirii sportive la judo, atît pentru studenţi, cît şi pentru luptătorii din cadrul şcolilor specializate şi al cluburilor sportive; materialele elaborate pot fi recomandate în procesul de pregătire a antrenorilor, precum şi pentru diversificarea conţinutului cursului de formare profesională continuă a cadrelor specializate.

Implementarea rezultatelor cercetării a fost realizată în cadrul cursului „Perfecţionarea măiestriei sportive” la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi în LIMPS din or. Chişinău; la UST T.G. Şevcenco din or. Tiraspol, precum şi în Şcoala Sportivă de lupte din, r-l Leova.