Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile organizării procesului de selecţie sportivă a copiilor în judo la etapa iniţială de pregătire


Autor: Manolachi Victor
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Petru Demcenco
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
CSS: D 40-13.00.04
Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română
Adobe PDF document1.41 Mb / în rusă

Teza

CZU 796.015.86:796.853.23

Adobe PDF document 3.77 Mb / în rusă
158 pagini


Cuvinte Cheie

selecţie iniţială de sport, programă, ereditate, criterii, indicele Quetelet, psihomotricitate, stabilometrie, experienţă motrice, dirijare a mişcărilor.

Adnotare

Cuvinte-cheie: selecţie iniţială de sport, programă, ereditate, criterii, indicele Quetelet, psihomotricitate, stabilometrie, experienţă motrice, dirijare a mişcărilor.

Domeniul de cercetare: pedagogia antrenamentului sportiv.

Scopul cercetării. Perfecţionarea sistemului selecţiei sportive a copiilor pentru practicarea judoului în grupele de pregătire iniţială.

Obiectivele cercetării. Studierea aspectelor istorice ale particularităţilor de vârstă şi procedurale ale metodologiei selecţiei sportive în judo. Elaborarea criteriilor eficiente ale selecţiei sportive primare a copiilor pentru practicarea judoului. A proiecta un program al selecţiei sportive primare a copiilor pentru practicarea judoului şi argumentarea experimentală a acesteia.

Noutatea ştiinţifică şi originalitate cercetărilor a constatat în argumentarea ştiinţifică a sistemului criteriilor selecţiei sportive primare a copiilor pentru practicarea judoului, în baza procedurilor contemporane de diagnosticare.

Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră constă în elaborarea experimentală a unui sistem eficient al selecţiei sportive primare a copiilor în judo şi, de asemenea, în recomandarea aplicării judoului în procesul educaţiei fizice a elevilor şcolilor primare ale Republicii Moldova, ca factor sociocultural şi de dezvoltare psihomotrice al procesului de înstruire.

Valoarea teoretică a rezultatelor cercetărilor constă în lărgirea arealului de cunoştinţe despre particularităţile şi starea necesară a sistemului selecţiei sportive în judo, la etapele timpurii de formare a măiestriei sportive (Guba V.P..,2007; Dvorcin V.M.,2008; Platonov V.N.,2004 ş.a).

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetărilor vor contribui la creşterea eficienţei selecţiei sportive primare, dar şi la perfecţionarea bazei normative necesare, care reglementează activitatea şcolilor cu profil sportiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul de instruire şi antrenament desfăşurat în cadrul şcolilor sportive şi al secţiilor de judo din Republica Moldova, precum şi în programele de instruire ale facultăţii de sport a USEFS.

Cuprins


I. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ОТБОРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
 • 1.Исторические и содержательные особенности развития дзюдо и его значимость в современных условиях
 • 2.Морфофункциональные и двигательные особенности развития организма младших школьников
 • 3.Торетические разработки спортивного отбора детей школьного возраста для их пригодности к занятиям в некоторых видах спорта, в том числе и в дзюдо
 • 4.Современные тенденции спортивного интереса молодежи и общественно–государственная система подготовки дзюдоистов в Республике Молдова в условиях демократических инноваций
 • 5.Выводы по главе 1

2. СОСТОЯНИЕ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЗЮДО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО НОВЫХ СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
 • 1.Методология исследований
 • 2.Методы исследований
 • 3.Организация исследований
 • 4.Состояние начального спортивного отбора детей для дзюдо и перспективы его совершенствования на основе социологического опроса специалистов
 • 4.1.Экспериментальная разработка сопрягаемого критерия физического развития детей для начального спортивного отбора в дзюдо
 • 4.2.Формирование комплекса психодвигательных тестов и разработка доверительных критериев для начального спортивного отбора детей в дзюдо
 • 4.3.Современные инструментальные средства и методы изучения функционально-двигательного состояния детей для спортивного отбора
 • 4.4. Психофизиологический анализ управления динамическим равновесием детьми 8-11 лет
 • 4.5.Стабилометрические тесты для изучения функционально-двигательного состояния детей и разработка доверительных критериев начального спортивного отбора
 • 6.Формирование экспериментального проекта Программы начального спортивного отбора детей в дзюдо на основе прогрессивных научных подходов
 • 6.1.Изучение физического развития родителей и детей по их весоростовому показателю (индексу Кетле)
 • 6.2.Определение психомоторного и двигательного состояния детей по результатам тестирования
 • 6.3.Определение функционального состояния организма детей 8-9 лет по стабилометрическим тестам
 • 7. Выводы по главе 2

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ КРИТЕРИЕВ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ ДЛЯ ДЗЮДО
 • 1.Экспериментальный начальный спортивный отбор детей 8-9 лет для дзюдо по наследственным признакам физического развития
 • 2.Начальный спортивный отбор детей для дзюдо по обоснованным доверительным критериям их психодвигательного состояния
 • 3.Начальный спортивный отбор детей 8-9 лет для дзюдо по критериям стабилометрического анализа
 • 3.1. Стабилометрическое исследование по тесту «Ромберга»
 • 3.2. Исследование по тесту «Стабилометрическая проба»
 • 3.3. Стабилометрическое исследование по тесту «Треугольник»
 • 4.Обоснование эффективности проекта Программы начального спортивного отбора детей 8-9 лет для дзюдо по результатам годичного эксперимента
 • 5. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ