Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile culturale dintre Republica Moldova şi România (1991-2005)


Autor: Ţîbulac Mariana
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Elena Muraru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-07.00.02
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Cuvinte Cheie

relaţii culturale, raporturi bilaterale, pod de flori, spaţiu cultural şi spiritual comun, cooperare transfrontalieră, schimburi academice, parteneriat cultural, festival artistic, lansări de carte, tradiţii, folclor, simpozioane internaţionale, turism, integrare europeană.

Adnotare

Cuvinte-cheie: relaţii culturale, raporturi bilaterale, pod de flori, spaţiu cultural şi spiritual comun, cooperare transfrontalieră, schimburi academice, parteneriat cultural, festival artistic, lansări de carte, tradiţii, folclor, simpozioane internaţionale, turism, integrare europeană.

Domeniul de studiu vizează relaţiile culturale ale Republicii Moldova cu România şi urmăreşte scopul elucidării bazei teoretice şi practice în cercetarea cauzalităţii şi intensităţii activismului cultural al Republicii Moldova după proclamarea independenţei din 1991 până în 2005, precum şi elaborarea algoritmului de prezentare a evoluţiei culturii Republicii Moldova prin prisma relaţiilor de colaborare cu România în cadrul participării sale la procesele de integrare europeană.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezidă în definirea conceptelor istorice fundamentale, determinând cercetarea retrospectivă a evoluţiei relaţiilor culturale ale Republicii Moldova cu România, stabilirea particularităţilor distinctive ale cooperării culturale în cadrul spaţiului românesc. Originalitatea cercetării constă în elaborarea unui nou algoritm al investigării locului şi rolului culturii Republicii Moldova în spaţiul cultural şi spiritual românesc.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea şi analiza principalelor aspecte ale relaţiilor culturale dintre Republica Moldova şi România pe parcursul anilor 1991-2005, precum şi a impactului acestora asupra cetăţenilor din ambele state.

Semnificaţia teoretică a lucrării se exprimă în argumentarea ştiinţifică, definirea şi abordarea în context istoric a conceptelor de relaţii bilaterale, colaborare academică, cooperare transfrontalieră, integrare europeană şi în conceptualizarea procesului de identificare a culturii Republicii Moldova în arealul valorilor culturale româneşti şi a recunoaşterii acesteia pe arena internaţională.

Semnificaţia practică a tezei îşi găseşte exprimarea în recomandările formulate de autor menite să eficientizeze dinamizarea politicii interne şi externe promovate de Republica Moldova după 1991 în domeniul culturii. Relaționarea acesteia cu politica promovată de România în domeniul culturii va servi ca punct de reper în dezvoltarea strategiei culturale a Republicii Moldova, facilitând integrarea acesteia în spaţiul cultural european.

Cuprins


1. COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA CU ROMÂNIA ÎN DOMENIUL CULTURII (1991 - 2005) – REPERE ISTORIOGRAFICE
 • 1 Baza izvoristică a cercetării
 • 2 Cercetarea relaţiilor culturale dintre Republica Moldova şi România (1991-2005) în literatura de specialitate
 • 3 Concluzii la Capitolul 1

2. PREMISELE STABILIRII ŞI EVOLUŢIA RELAŢIILOR DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA
 • 1 Recunoaşterea independenţei Republicii Moldova de către România
 • 2 Evoluţia relaţiilor moldo-române şi stabilirea primelor acorduri culturale
 • 3 Factorul cultural – element important în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
 • 4 Concluzii la Capitolul 2

3. EXTINDEREA COLABORĂRII CULTURALE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN DIVERSE DOMENII
 • 1 Învăţămîntul şi ştiinţa - domenii principale ale colaborării culturale
 • 2 Colaborarea în domeniul muzicii, artelor plastice şi teatrului
 • 3 Cooperarea pe plan editorial şi privind schimbul de carte
 • 4 Parteneriat cultural în domeniul muzeisticii şi turismului
 • 5 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI