Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale parenchimatoase


Autor: Gurghiş Radu
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rojnoveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.22-27.03.08
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Cuvinte Cheie

politrauma, traumatism abdominal închis, splină, ficat, tratament nonoperator.

Adnotare

Cuvinte cheie: politrauma, traumatism abdominal închis, splină, ficat, tratament nonoperator.

Domeniul de studiu: 14.00.27 – chirurgie.

Scopul lucrării. Optimizarea tratamentului pacienţilor cu leziuni închise ale organelor abdominale parenchimatoase prin analiza şi argumentarea criteriilor obligatorii de selecţie pentru managementul nonoperator ca modalitate de tratament sigură atât în traumatismul abdominal izolat, cât şi la politraumatizaţi.

Obiectivele lucrării. Analiza şi concretizarea criteriilor obligatorii de selectare a traumatizaţilor pentru opţiunea nonoperatorie de management al leziunilor lienale şi hepatice închise şi argumentarea oportunităţii tratamentului nonoperator (TNO) al acestora la politraumatizaţi, în special, la traumatizaţii cu integritate neurologică compromisă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră în Republica Moldova a fost implementată tactica nonoperatorie de tratatment a leziunilor inchise ale organelor parenchimatoase, demonstrându-se posibilitatea şi eficienţă aplicării TNO şi la politraumatizaţi. Prin aplicarea TNO la traumatizaţii cu integritate neurologică compromisă s-a demonstrat că dereglarea de conştienţă nu este un criteriu absolut de evitare a TNO. Laparoscopia ca modalitate de argumentare a reuşitei aplicării TNO la politraumatizaţii inconştienţi cu prognostic destul de rezervat a sporit rata de rezolvare nonoperatorie a leziunilor de ficat şi splină cu 18,1%.

Problema ştiinţifică soluţionată. În premieră a fost demonstrat, cu semnificaţie statistică, posibilitatea şi eficienţa aplicării TNO al leziunilor închise ale organelor parenchimatoase la politraumatizaţi, în special la acei cu scor ISS > 25.

Semnificaţia teoretică. S-au sistematizat criteriile obligatorii de selecţie pentru managementul nonoperator al leziunilor traumatice închise de splină şi ficat, s-au evidenţiat avantajele TNO şi factorii determinanţi ai eşecului.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elaborat algoritmul raţional diagnostico-curativ al rezolvării leziunilor închise de ficat şi splină prin oportunitatea contemporană a managementului nonoperator.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în practica cotidiană a secţiilor de chirurgie din cadrul CNŞPMU şi în procesul didactic al Catedrei Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi” a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. MANAGEMENTUL NONOPERATOR AL LEZIUNILOR ORGANELOR PARENCHIMATOASE ÎN TRAUMATISMELE ABDOMINALE ÎNCHISE – CONSIDERAŢII ASUPRA PROBLEMEI
 • 1. Managementul nonoperator – nou concept al soluţionării traumatismelor închise ale organelor parenchimatoase
 • 2. Abordarea nonoperatorie a leziunilor traumatice închise hepatice şi lienale – controverse, dileme, reuşite
 • 3. Rolul metodelor de diagnostic în aprecierea şi monitorizarea leziunilor de ficat şi splină abordate nonoperator
 • 4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI CLINIC ŞI METODELE DE INVESTIGARE
 • 1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2. Caracteristica materialului clinic
 • 3. Metodele de investigare şi analiză
 • 4. Concluzii la capitolul 2

3. MANAGEMENTUL NONOPERATOR AL LEZIUNILOR TRAUMATICE LIENALE ÎNCHISE
 • 1. Criteriile clinice de selectare a pacienţilor pentru tratamentul nonoperator al leziunilor lienale
 • 2. Aspectele paraclinice de diagnostic şi monitorizare ale traumatizaţilor cu leziuni lienale abordaţi nonoperator
 • 3. Rezultatele imediate ale tratamentului nonoperator în lotul traumatizaţilor cu leziuni lienale
 • 4. Concluzii la capitolul 3

4. MANAGEMENTUL NONOPERATOR AL LEZIUNILOR TRAUMATICE HEPATICE ÎNCHISE
 • 1. Criteriile clinice de selectare a pacienţilor pentru tratamentul nonoperator al leziunilor hepatice
 • 2. Aspectele paraclinice de diagnostic şi monitorizare ale traumatizaţilor cu leziuni hepatice abordaţi nonoperator
 • 3. Rezultatele imediate ale tratamentului nonoperator în lotul raumatizaţilor cu leziuni hepatice
 • 4. Concluzii la capitolul 4

5. CONDUITA TRAUMATIZAŢILOR CU LEZIUNI ÎNCHISE ALE ORGANELOR PARENCHIMATOASE SUPUŞI TRATAMENTULUI NONOPERATOR
 • 1. Conduita traumatizaţilor cu leziuni lienale şi hepatice închise abordate nonoperator
 • 2. Rezultatele la distanţă ale traumatizaţilor cu leziuni lienale şi hepatice rezolvate nonoperator
 • 3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI