Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creşterea şi fructificarea mărului în plantaţiile intensive cu coronamentul în două planuri oblice în funcţie de soi şi forma coroanei


Autor: Popa Sergiu
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Cuvinte Cheie

calitatea fructelor; forme de coroană; nivel de rentabilitate, plantaţii intensive; recoltă; soiuri de măr; structura plantaţiei

Adnotare

Teza este expusă pe 123 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări pentru producţie, bibliografie din 195 titluri. Materialul ilustrativ include 32 tabele, 21 figuri, 2 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: agricultură, pomicultură, 06.01.07.

Scopul lucrăriiconstă în sporirea productivităţii plantaţiilor intensive de măr cu coronamentul în două planuri oblice şi a eficienţei economice de producere a fructelor prin argumentarea agrobiologică şi economică a celei mai adecvate forme de coroană pentru constituirea acestora.

Obiectivele de bază ale lucrării: studierea parametrilor bioconstructivi ai pomilor şi caracteristicile fitometrice de bază ale structurii plantaţiei în funcţie de soi şi de modul de constituire a planurilor oblice; aprecierea fructificării pomilor în funcţie de soi şi forma de coroană utilizată la constituirea planurilor oblice; evaluarea economică a plantaţiilor de măr în funcţie de soi şi forma de coroană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în condiţiile Republicii Moldova s-au obţinut date experimentale noi despre creşterea şi fructificarea pomilor de măr, conduşi după formele de coroană folosite la constituirea planurilor oblice ale coronamentului. S-a argumentat din punct de vedere agrobiologic şi economic cea mai adecvată formă de coroană pentru plantaţiile intensive de măr cu coronamentul în două planuri oblice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionatăîn pomicultură constă în desăvârşirea structurii plantaţiei intensive de măr cu coronamentul în două planuri oblice prin argumentarea formei de coroană pentru constituirea acestora.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Semnificaţia teoretică a lucrării constă în completarea bazei de date ştiinţifice necesare pentru optimizarea structurii plantaţiilor pomicole.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în recomandarea pentru producţie de a forma coronamentul în două planuri oblice în plantaţiile intensive de măr prin înclinarea pomilor faţă de orizontală la 75-800 şi conducerea lor după palmetă liber aplatizată.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele principale ale investigaţiilor au fost prezentate şi aprobate la 5 simpozioane ştiinţifice internaţionale (Chişinău – 2007, 2008, 2010, Volgograd - 2008, Iaşi - 2011), seminare practice republicane şi regionale în domeniu. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice s-au implementat în producţie pe o suprafaţă de 1,3 ha la SDE „Criuleni”.

Cuprins


1. STRUCTURA PLANTAŢIILOR DE MĂR ŞI INFLUENŢA EI ASUPRA REALIZĂRII POTENŢIALULUI PRODUCTIV AL SOIULUI
 • 1.1. Desăvârşirea structurii plantaţiilor de măr
 • 1.2. Soiul – factor important în determinarea structurii plantaţiei pomicole şi influenţa acesteia asupra realizării potenţialului productiv
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Condiţiile efectuării cercetărilor
 • 2.3.1. Caracteristica solului
 • 2.3.2. Condiţiile climaterice
 • 2.3.3. Agrotehnica

3. PARAMETRII BIOCONSTRUCTIVI AI POMILOR ŞI CARACTERISTICILE FITOMETRICE DE BAZĂ ALE STRUCTURII PLANTAŢIEI
 • 3.1. Parametrii bioconstructivi ai pomilor
  • 3.1.1. Lungimea însumată a ramurilor anuale
  • 3.1.2. Lungimea medie a ramurilor anuale
  • 3.1.3. Parametrii ansamblului vegetativ
  • 3.1.4. Structura coroanei
  • 3.1.5. Diametrul trunchiului
  • 3.1.6. Dezvoltarea şi arhitectonica sistemului radicular
 • 3.2. Caracteristicile fitometrice de bază ale structurii plantaţiei
 • 3.2.1. Suprafaţa foliară
 • 3.2.2. Indicele foliar (Fi)
 • 3.2.3.Valorificarea suprafeţei de nutriţie
 • 3.2.4. Suprafaţa laterală şi volumul ansamblului vegetativ
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. INDICATORII PRINCIPALI AI FRUCTIFICĂRII ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCERII FRUCTELOR
 • 4.1. Numărul formaţiunilor de rod şi amplasarea lor
 • 4.2. Numărul florilor şi legarea fructelor
 • 4.3. Numărul de fructe
 • 4.4. Producţia de fructe
 • 4.5. Productivitatea pomilor raportată la suprafaţa secţiunii transversale a trunchiului
 • 4.6. Calitatea fructelor
 • 4.7. Eficienţa economică a producerii fructelor
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI