Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile procesului de cromare cu utilizarea dispozitivului inductiv-capacitiv


Autor: Ivaşcu Sergiu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 02.00.05 - Electrochimie
Anul:2012
Conducători ştiinţifici: Viorel Gologan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Jana Bobanova
doctor
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.76 Mb / în română

Cuvinte Cheie

crom, electrodepunere, dispozitiv inductiv-capacitiv, inductanţă, capacitate, polarizare, randament de curent, spectru, componente variabile, morfologie, structură, rezistenţă la uzură

Adnotare

Teza cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 162 de titluri bibliografice, 6 anexe, 127 pagini de text de bază, inclusiv 42 figuri şi 10 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice şi protejate prin 3 brevete.

Domeniul de studiu: electrochimia.

Scopul şi obiectivele lucrării: ameliorarea procesului de cromare cu utilizarea dispozitivului inductiv-capacitiv (DIC), stabilirea influenţei parametrilor DIC (L, С) asupra procesului de acoperire, proprietăţilor depunerilor şi oportunitatea utilizării acestor dispozitive pentru depunerea cromului şi altor acoperiri.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima data s-a stabilit: influenţa parametrilor DIC (Lop, Cop) asupra polarizării catodului şi spectrului componentelor variabile ale curentului din circuit; la un potenţial al catodului mult mai pozitiv creşte randamentul de curent, structura depunerilor devine mai uniformă cu agregate de dimensiuni mai mici; acoperirile cele mai rezistente la uzură au fost obţinute pentru iК = 8,5kA/m2 şi Lop, Cop, ceea ce prevede o creştere a vitezei de depunere de la 30 până la 82μm/oră. S-a demonstrat posibilitatea obţinerii materialelor noi prin modificarea condiţiilor de electroliză (B.I. MD 4031 C1 2010.04.30).

Semnificaţia teoretică. În lucrare este confirmată ipoteza despre posibilitatea dirijării procesului galvanic prin selectarea parametrilor dispozitivului inductiv-capacitiv. Se presupune că creşterea randamentului de curent se datorează modificărilor în grosime şi structură a filmului coloidal, care facilitează procesul de difuzie. Depunerea acoperirilor cu o structură mult mai omogenă şi agregate mai mici, ar putea fi condiţionată de schimbările difuzionale, ce contribuie la creşterea numărului centrelor de cristalizare. Prin creşterea microdurităţii şi rezistenţei la uzură a acoperirilor se poate menţiona despre rolul important al hotarelor agregatelor cristalitice în procesul de deformare şi distrugere a depunerilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările elaborate ale tezei pot fi valorificate prin conceperea si implementarea proceselor tehnologice de cromare a pieselor de maşini, care în condiţii optime de electroliză (ik = 8,5kA/m2, L = 0,199mH, C = 0,024F) permit o creştere de 2,5 ori a vitezei de depunere şi de 2 ori rezistenţa la uzură a acoperirilor, prin aceasta asigurându-se un efect economic de 1500 lei pentru 1m2. Sunt propuse un nou dispozitiv (B.I. MD 3573 C2 2008.04.30) şi o nouă sursă monofazată (B.I. MD 3517 G2 2008.02.29).

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI DE CROMARE
 • 1.1. Domeniul de utilizare a cromului electrolitic
 • 1.2. Interpretări fundamentale a fenomenului de reducere a cromului
 • 1.3. Interpretarea fenomenelor oscilatorii şi rezonatorii în electrochimie
 • 1.4. Formularea problemei de cercetare
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODICA GENERALĂ DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectele şi metodele de cercetare
 • 2.2. Metodica de cercetare a cineticii procesului electrolitic de depunere a cromului
 • 2.3. Metodica de cercetare a parametrilor fizico-mecanici şi exploatare ai depozitelor de crom
 • 2.4. Aprecierea erorilor pentru rezultatele măsurărilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. PARTICULARITĂŢILE CINETICII PROCESULUI DE CROMARE CU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI INDUCTIV-CAPACITIV
 • 3.1. Influenţa parametrilor de reglare L si C ai dispozitivului inductiv-capacitiv asupra procesului de polarizare
 • 3.2. Influenţa parametrilor de reglare a dispozitivului inductiv-capacitiv asupra componentelor variabile
 • 3.3. Influenţa parametrilor de reglare a dispozitivului inductiv-capacitiv asupra productivităţii procesului galvanic de cromare
 • 3.4. Interpretarea datelor experimentare
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PROPRIETĂŢILE CROMULUI DEPUS CU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI INDUCTIV-CAPACITIV
 • 4.1. Morfologia şi structura depozitelor de crom
 • 4.2. Proprietăţile fizico-mecanice ale depozitelor de crom
 • 4.3. Încercările de testare experimentală şi exploatare ale pieselor restabilite
 • 4.4. Alte domenii de utilizare a dispozitivului inductiv-capacitiv
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE