Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Antonimia frazeologică în limbile română şi engleză


Autor: Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Gheorghe Colţun
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.02.19-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antonimie, antonime frazeologice, cuplu antonimic frazeologic, frazeologie, sistem frazeologic, studiu contrastiv-comparativ, tipologie

Adnotare

Structural lucrarea este constituită din Introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 192 titluri, o anexă, 121pagini de text de bază.

Domeniul de studiu al tezei vizează studierea contrastiv-tipologică a antonimelor frazeologice din limbile română şi engleză. Scopul şi obiectivele lucrării: elaborarea tipologiei antonimelor frazeologice din română şi engleză.

Obiective: 1. a releva aspectele teoretice şi a stabili trăsăturile specifice ale antonimiei frazeologice;
2. a clasifica antonimele frazeologice din limba română şi din limba engleză;
3. a determina cele mai uzuale antonime frazeologice în română şi engleză;
4. a face o tipologie structurală a antonimelor frazeologice din limbile cercetate;
5. a stabili antonimele frazeologice, care au în structura lor antonime lexicale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: investigarea antonimiei frazeologice în limbile română şi engleză şi analiza unui bogat material faptic din ambele limbi, care a permis efectuarea diverselor clasificări structural-semantice ale antonimelor frazeologice româneşti şi englezeşti.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată o constituie evidenţierea trăsăturilor paradigmatice şi sintagmatice ale antonimelor frazeologice din cele două limbi. Valoarea ştiinţifică a lucrării rezidă în contribuţia la dezvoltarea frazeologiei, ramură relativ tânără a lingvisticii româneşti.

Metodologia cercetării ştiinţifice o constituie: metoda identificării frazeologice, contrastiv-tipologică, metoda diferenţial-universală etc. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: a fost stabilită tipologia antonimelor frazeologice cu aceeaşi structură morfologică şi cu structuri diferite în română şi engleză. Rezultate valoroase au fost obţinute şi privind clasificarea tematică a antonimelor frazeologice, a corespondenţei lor cu diverse părţi de vorbire etc.

Implementarea investigaţiilor ştiinţifice: la predarea cursurilor universitare de lexicologie, frazeologie, sintaxă şi pentru scrierea unor manuale şi dicţionare, în procesul traducerilor.

Cuprins


1. ANTONIMIA FRAZEOLOGICĂ – FENOMEN LINGVISTIC UNIVERSAL
 • 1. Generalităţi privind frazeologia şi antonimia frazeologică
 • 2. Antonimia frazeologică în sistemul general al limbii
 • 3. Concept asupra antonimiei lexicale şi a celei frazeologice
 • 4. Trăsăturile specifice ale antonimiei frazeologice
 • 5. Concluzii

2. TIPOLOGIA STRUCTURAL-SEMANTICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE LEXICO-GRAMATICALE ALE ANTONIMELOR ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ
 • 2.1. Principii de clasificare a antonimelor frazeologice
 • 2.2. Caracteristica antonimelor frazeologice după natura semantică a elementelor componente
 • 2.3. Tipologia structural-morfologică a antonimelor frazeologice
 • A. Antonime frazeologice având componenţi identici în limbile română şi engleză
 • B. Antonime frazeologice având componenţi diferiţi în limbile română şi engleză
 • 2.4. Seriile antonimice frazeologice şi seriile sinonimico-antonimice frazeologice
 • 2.5. Concluzii

3. CLASIFICAREA SEMANTICĂ A ANTONIMELOR FRAZEOLOGICE DIN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ
 • 1. Natura logico-semantică a frazeologismelor antonimice
 • 2. Apartenenţa antonimelor frazeologice la diverse grupuri tematice
 • 3. Trăsăturile semantice diferenţiale care stau la baza opoziţiei frazeologismelor antonimice
 • 4. Frazeologisme ce au în componenţa lor antonime lexicale
 • 5. Concluzii

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI