Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţi


Autor: Ştefaneţ Diana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-19.00.07
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Cuvinte Cheie

preadolescent, relaţii interpersonale, statut sociometric, strategie de comportament, relaţii preadolescent – semeni, relaţii preadolescent – părinte, intervenţie psihologică, mecanism psihologic, impact

Adnotare

Structura tezei:Teza conţine Introducere‚ trei capitole‚ Concluzii generale şi recomandări‚ Bibliografia din 211 de titluri, 7 Anexe. Volumul tezei este de 121 pagini text de bază, inclusiv 30 tabele şi 24 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologie.

Scopul lucrării constă în determinarea impactului intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţii din Republica Moldova. Acesta a fost realizat prin următoarele obiective: analiza aspectelor teoretice ale problemei relaţiilor interpersonale la vârsta preadolescentă; stabilirea particularităţilor relaţiilor interpersonale a preadolescenţilor de 12-13 ani; elaborarea şi implementarea unui Program de remediere a dificultăţilor interpersonale la vârsta preadolescentă; propunerea anumitor recomandări cu privire la dezvoltarea favorabilă a relaţiilor interpersonale în vârsta preadolescentă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost cercetată problema relaţiilor interpersonale la vârsta preadolescentă, în rezultatul căreia au fost stabiliţi factorii care determină dificultăţile de relaţionare interpersonală la preadolescenţi; au fost elaborate şi implimentate anumite tehnici de depăşire a dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţi; a fost demonstrat unul dintre mecanismele de intervenţie psihologică în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţi. Aceste rezultate vin să completeze cunoştinţele în domeniul psihologiei vârstelor, pedagogice şi personalităţii. Problema ştiinţifică importantă soluţionată a fost depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţi luând în considerare factorii stabiliţi în cercetare ce determină dificultăţile de relaţionare interpersonală în această vârstă, tehnicile şi mecanismul adecvat de intervenţie psihologică în vederea depăşirii acestor dificultăţi.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în faptul că a fost elaborat şi validat modelul conceptual al intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la vârsta preadolescentă. Valoarea aplicativă constă în elaborarea, implementarea şi aprobarea Programului de intervenţie psihologică de optimizare a relaţiilor interpersonale la preadolescenţi; aplicarea programului de remediere psihologică de către psihologi, cadre didactice şi părinţi în lucrul cu preadolescenţii ce întâmpină dificultăţi de relaţionare interpersonală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost şi sunt implementate în activitatea psihologilor şcolari, a profesorilor, diriginţilor, părinţilor, directorilor adjuncţi responsabili de munca educativă la DGETS din mun. Chişinău. Materialele programului de intervenţie psihologică au fost utilizate în elaborarea Ghidului metodologic pentru psihologii şcolari

Cuprins


1. RELAŢIILE INTERPERSONALE ÎN VÂRSTA PREADOLESCENTĂ
 • 1.1. Relaţiile interpersonale – factor important în formarea personalităţii umane
  • 1.1.1. Problema relaţiilor interpersonale în psihologia contemporană
  • 1.1.2. Dinamica relaţiilor interpersonale
  • 1.1.3. Tipuri de relaţii interpersonale şi impactul lor asupra formării şi dezvoltării personalităţii
 • 1.2. Cadrul relaţional al preadolescentului
 • 1.3. Particularităţile relaţiilor interpersonale în vârsta preadolescentă
  • 1.3.1. Relaţiile preadolescent – semeni
  • 1.3.2. Relaţiile preadolescent – adult
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTAL – PSIHOLOGICĂ A RELAŢIILOR INTERPERSONALE ÎN VÂRSTA PREADOLESCENTĂ LA ETAPA ACTUALĂ
 • 2.1. Organizarea şi desfăşurarea cercetării relaţiilor interpersonale la preadolescenţi (experimentul de constatare)
 • 2.2. Particularităţile relaţiilor interpersonale la preadolescenţii supuşi investigării
 • 2.3. Repercusiuni psihologice în relaţiile preadolescent – părinte şi părinte – preadolescent
 • 2.4. Repercusiuni psihologice în relaţiile profesor – preadolescent
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. REMEDIEREA PSIHOLOGICĂ A DIFICULTĂŢILOR DE RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ LA PREADOLESCENŢI
 • 3.1. Organizarea experimentului formativ de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale la preadolescenţi
 • 3.2. Proiectarea şi implementarea Programului de remediere psihologică a relaţiilor interpersonale la preadolescenţi
 • 3.3. Evaluarea eficienţei Programului de optimizare a relaţiilor interpersonale în vârsta preadolescentă (experimentul de control)
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI