Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emotional - volitive la copiii cu retinere în dezvoltarea psihica


Autor: Maximciuc Victoria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.10 - Psihologie specială
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 33-19.00.07
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dezvoltare, normalizare, maturizare, imaturitate, reglare, emoţii, voinţa, sfera, copil cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP), model

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 226 titluri, 3 anexe, 132 pagini de text de bază, 24 figuri, 24 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul lucrării l-a constituit studiul particularităţilor sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP, elaborarea şi aprobarea modelelor psihopedagogice de eficientizare a acestui proces. Obiectivele cercetării au fost: studierea, interpretarea şi argumentarea reperelor conceptuale privind particularităţile psihologice ale sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP; determinarea indicilor psihofuncţionali ai componentelor structurale ale reglării emoţional-volitive; elaborarea şi implementarea programului complex de normalizare a sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizată analiza structural-funcţională a reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în stabilirea fundamentelor psihologice teoretico-aplicative ale dezvoltării reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. Semnificaţia teoretică. În rezultatul studiului realizat au fost stabilite fundamentele psihologice ale dezvoltării a reglajului emoţional-volitiv la copiii cu RDP.

Valoarea aplicativă a lucrării. În cadrul cercetării au fost elaborate şi implementate modele complexe de normalizare a sistemului reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului sunt implementate în predarea cursurilor universitare Psihologia specială, Neuropsihilogia, Bazele Psihopedagogiei Speciale la UPS „Ion Creangă”. Modele psihopedagogice elaborate au fost prezentate şi sunt implementate în activitatea practică de către cadre didactice.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE STUDIERII REŢINERII ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ (RDP)
 • 1.1. Analiza studiilor ştiinţifice privind reţinerea în dezvoltarea psihică (RDP)
 • 1.2. Specificul dezvoltării copiilor cu RDP
 • 1.3. Aspecte psihologice ale sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP
 • 1.4. Conceptul de reglare psihologică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A SFEREI EMOŢIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU RDP
  <
 • 2.1. Metodologia cercetării sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP
 • 2.2. Cercetarea componentelor structurale ale reglării emoţionale la copiii cu RDP
 • 2.3. Cercetarea reglării volitive la copiii cu RDP
 • 2.4. Specificul autoreglării voluntare la copii cu RDP
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA SFEREI EMOŢIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REŢINERE ÎN DEZVOLTAREA PSIHICĂ ÎN CONDIŢII EXPERIMENTALE
 • 3.1. Strategii şi principii de dezvoltare a reglării emoţional-volitive la copiii cu RDP
 • 3.2. Modele psihopedagogice elaborate pentru dezvoltarea sferei emoţional-volitive la copiii cu RDP
 • 3.3. Evaluarea dezvoltării reglării emoţional-volitive în condiţii experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI