Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea metodelor de dirijare a sistemului educaţional multi-nivel


Autor: Мihnev Petru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Sârbu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: D 31-08.00.05
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pregătire multinivel a cadrelor, educaţie profesională continuă, control al calităţii, calitate a instruirii, formare profesională, instruire continuă, învăţământ elementar, mediu şi superior profesional, sisteme de abordare, metodă de conducere, continuitate a învăţământului profesional, integrare a învăţământului, reformă a învăţământului profesional

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, împărţite în paragrafe, concluzii şi recomandări, expuse pe 129 de pagini text de bază, bibliografie compusă din 145 de titluri, 12 scheme, 12 tabele şi anexe.

Domeniul de studiu al tezei sunt instituţiile de învăţământ superior, care funcţionează în condiţii dinamice de dezvoltare a relaţiilor de piaţă şi care realizează pregătirea specialiştilor cu studii tehnice.

Obiectivele lucrării sunt generalizarea şi sistematizarea metodelor de conducere în instituţiile de învăţământ profesional; examinarea abordărilor metodologice în sensul modelării managementului calităţii studiilor în instituţiile de învăţământ superior; identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a mecanismului de asigurare a continuităţii în formarea profesională a specialiştilor în condiţiile unei instituţii de învăţământ profesional multinivel; studierea şi analiza pregătirii profesionale a specialiştilor cu studii medii şi superioare în Republica Moldova; propunerea unui model de formare profesională multinivel în baza exemplului unei instituţii concrete.

Scopul tezei este de a îmbunătăţi calitatea pregătirii profesionale a inginerilor prin punerea în aplicare a unei metodologii de dirijare a instruirii profesionale continue la diferite niveluri ale sistemului de învăţământ.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în argumentarea necesităţii de elaborare a aspectelor metodice pentru rezolvarea problemelor complicate ale instituţiilor de învăţământ superior contemporane: definirea conceptelor de „management educaţional” şi „metode de conducere a instituţiilor de învăţământ superior”, ceea ce va contribui la optimizarea procesului educativ şi la sporirea calităţii educaţionale. A fost elaborat şi prezentat un model de asigurare a continuităţii în procesul de pregătire a specialiştilor cu studii tehnice medii şi superioare pentru sectorul real al economiei, care va permite reducerea perioadei de studii, sporirea calităţii pregătirii şi utilizarea raţională a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ de diferite niveluri.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în elaborarea unei metodologii de creare şi aplicare a sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior, bazat pe organizarea mecanismelor de dirijare a subdiviziunilor structurale, care iau în calcul cerinţele faţă de absolvenţi (tineri specialişti), permiţând pregătirea lor în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Semnificaţia practică rezidă în elaborarea regulamentelor metodologice pentru dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului multinivel al instituţiilor de învăţământ profesional, care va asigura continuitatea procesului de studiu, consolidarea relaţiilor interne şi externe, îmbunătăţirea calităţii pregătirii cadrelor.

Rezultatele investigaţiilor se recomandă a fi utilizate în procesul de creare şi dezvoltare a instituţiilor de învăţământ profesional multinivel, contribuind la consolidarea interacţiunii dintre acestea, îmbunătăţirea calităţii de pregătire a specialiştilor. La fel, materialele prezentate pot fi folosite la elaborarea şi realizarea diferitelor modele de interacţiune dintre diversele niveluri de formare a cadrelor tehnice în corespundere cu cerinţele pieţei muncii, imperativele profesiei şi interesele studenţilor.