Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodontale şi la utilizarea implanturilor din titan


Autor: Granciuc Gheorge
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2012
Consultanţi ştiinţifici: Pavel Godoroja (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.21
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Cuvinte Cheie

compuşi coordinativi, zinc, vanadiu, parodontită, ţesuturi parodontale, procese osteoregenerative, implanturi din titan, osteointegrare, tratament stomatologicc

Adnotare

Structura tezei: introducere; 5 capitole; sinteza rezultatelor obţinute; concluzii şi recomandări; bibliografie cu 301 de titluri; 44 anexe; volumul lucrării cuprinde 200 pagini text de bază, 64 tabele, 21 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 70 de lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: stomatologie. Scop: evaluarea proceselor osteoregenerative în ţesuturile parodonţiului la utilizarea unor noi compuşi coordinativi ai zincului şi vanadiului, argumentarea eficienţei aplicării lor în parodontologie şi implantologie, elaborarea metodelor eficiente de diagnostic clinic, minim invaziv, biochimic în tratamentul parodontal şi profilactic pentru reducerea complicaţiilor, ameliorarea pronosticului precoce şi la distanţă a rezultatelor tratamentului odontologic cu aplicarea implanturilor din titan.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată s-a efectuat un studiu complex, multiplanic de cercetare, ceea ce a permis detalizarea patogenezei parodontitei marginale cronice elucidarea schimbărilor metabolice la nivelul ţesutului şi celulelor osoase şi obţinerea unei orientări terapeutice mai precise la utilizarea remediilor osteoregeneratoare noi, ce au la bază compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în elucidarea mecanismelor fine, ce generează acţiunea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului asupra ţesutului parodontal în condiţii normale, patologice şi de inserare a implanturilor dentare, acestea lărgind cunoştinţele teoretice despre proprietăţile lor biologice şi oferind, totodată, noi posibilităţi de explorare în perspectivă, cu scopul obţinerii preparatelor medicamentoase eficiente.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Cercetarea acţiunii compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului asupra organismului în condiţii normale şi patologice, înbogăţeşte cunoştinţele teoretice despre proprietăţile biologice ale acestora, oferind, totodată, noi posibilităţi de explorare în perspectivă, cu scopul obţinerii unor preparate medicamentoase eficiente. A fost elaborat algoritmul contrindicaţiilor şi indicaţiilor de inserare a implanturilor dentare pacienţilor cu parodontite. Atât la diagnosticarea patologiei ţesuturilor parodontale, cât şi la aprecierea eficienţei tratamentului aplicat, în calitate de teste obiective pot fi folosite rezultatele determinării activităţii enzimelor ce îndeplinesc rolul principal în procesele metabolice ale parodonţiului şi ale altor ţesuturi, precum şi a indicilor metabolismului proteic, glucidic, mineral. Prin folosirea metodelor biochimice contemporane s-a elaborat un program de diagnostic precoce al dereglărilor metabolice în parodontită la pacienţi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului efectuat, metodele complexe de diagnostic şi principiile de tratament au fost aplicate în Spitalul Clinic de Copii al MS din RM, Clinica Stomatologică USMF „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Stomatologic Municipal Chişinău, Policlinica Stomatologică Republicană, Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii, Centrele stomatologice “Fala dental”, ”Ceradent”, ”Medicina pentru toţi” şi în procesul didactic al Catedrei Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie a USMF “Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. ACTUALITĂŢI PRIVIND METABOLISMUL NORMAL ŞI PATOLOGIC AL ZINCULUI
 • 1.1. Rolul oligoelementelor în organism. Homeostazia zincului (absorbţia, transportul şi repartizarea sa în ţesuturi, balanţa zincului)
 • 1.2. Rolul zincului în desfăşurarea proceselor metabolice. Carenţa de zinc şi importanţa ei patogenică
 • 1.3. Importanţa zincului pentru ţesuturile dentare şi osoase. Compuşii zincului în tratamentul maladiilor stomatologice şi ale altor boli
 • 1.4. Realizări privind implanturile dentare şi regenerarea ţesuturilor mineralizate
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Animalele de laborator şi metodica experienţelor
 • 2.2. Metodele de modelare a parodontitei experimentale la animalele de laborator
 • 2.3. Aprecierea gradului de atrofie a apofizelor alveolare la şobolanii cu parodontită experimentală
 • 2.4. Modelul experimental pentru cercetarea proceselor de osteoregenerare şi osteointegrare
 • 2.5. Compuşii coordinativi a unor metale de tranziţie luaţi în studiu 65
 • 2.6. Metodele de cercetare în cazul pacienţilor PMC, posterapie tratament clasic, posterapie tratament clasic cu includerea picolinatului de zinc şi inserarea implanturilor dentare
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2
3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII PROCESELOR REGENERATIVE LA ADMINISTRAREA COMPUŞILOR ZINCULUI
 • 3.1. Evaluarea activităţii proceselor metabolice în ţesutul osos al parodonţiului şi osul femural sub influenţa compuşilor zincului
 • 3.2. Aprecierea dozei terapeutice optime la administrarea compusului coordinativ - Zn(CF3CO2) 2(yPic) 2
 • 3.3. Influenţa compusului coordinativ al zincului Zn(CF3CO2) 2(yPic)2 asupra proceselor regenerative la modelarea parodontitei experimenale
  • 3.3.1. Aprecierea gradului de rezorbţie a apofizelor alveolare la şobolanii PE
  • 3.3.2. Starea parodonţiului, aţesutului osos mandibular sub aspectul decurgerii proceselor
  • metabolice în parodontită şi efectul administrării trifluoracetatului de zinc cu y-picolină
 • 3.4. Influenţa compusului Zn(CF3CO2) 2(yPic) 2 asupra indicilor metabolismului glucidic
 • al osului femural
 • 3.5. Influenţa compusului Zn(CF3CO2) 2(yPic) 2 asupra aparatului lizozomal al osului femural
 • 3.6. Modificările spectrului enzimatic ale ficatului şi splinei la şobolani cu parodontită
 • experimentală şi efectul administrării trifluoracetatului de zinc cu y-picolină
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA ACTIVITĂŢII PROCESELOR OSTEOREGENERATIVE LA ADMINISTRAREA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI METALELOR DE TRANZIŢIE
 • 4.1. Influenţa compuşilor coordinativi ai unor metale de tranziţie asupra markerilor enzimatici ai remodelării osoase şi indicilor metabolismului mineral
 • 4.2. Evaluarea proceselor osteoregenerative în osul mandibular la aplicarea implanturilor din titan şi la administrarea celor mai activi compuşi coordinativi ai unor metale de tranziţie în condiţii fiziologice
 • 4.3. Analiza comparativă a datelor biochimice la şobolanii cu implante din titan cărora li s-a administrat cei mai activi compuşi coordinativi ai zincului şi vanadiului
 • 4.4. Influenţa compuşilor coordinativi a unor metale de tranziţie asupra hemoleucogramei la animalele cu implante din titan
 • 4.5. Influenţa compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului asupra homeostaziei biochimice a serului sanguin la animalele cu parodontită experimentală
 • 4.6. Influenţa compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului asupra hemoleucogramei la animalele cu parodontită experimentală
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. INFLUENŢA COMPUSULUI COORDINATIV AL ZINCULUI CU y-PICOLINĂ ASUPRA PROCESELOR REGENERATIVE ÎN ŢESUTURILE PARODONTALE LA PACIENŢI
 • 5.1. Tratamentul pacienţilor cu parodontită marginală cronică
 • 5.2. Evaluarea proceselor de osteointegrare la pacienţi sub influenţa picolinatului de zinc în tratamentul implanto-protetic posterapie clasică a parodontitei marginale cronice.
 • 5.3. Dinamica indicilor biochimici în serul sanguin la pacienţii cu parodontită marginală cronică - posterapie clasică cu includerea picolinatului de zinc, tratament implanto-protetic
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE