Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare


Autor: Litovcenco Anatolii
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2012
Consultanţi ştiinţifici: Victor Lacusta
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Eva Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
CSS: DH 07-03.00.13
Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Cuvinte Cheie

copii, cerebel, tumori, sindroame cognitiv-afective, electrofiziologie, tratament

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii, bibliografia din 279 surse, 7 anexe, 194 pagini de text de bază, 39 figuri, 45 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 52 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei: fiziologia, neurochirurgia, psihologia.

Scopul şi obiectivele tezei: evidenţierea specificului dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare în funcţie de localizarea şi lateralizarea afectării, optimizarea procesului diagnostic şi terapeutic.

Metodologia cercetării ştiinţifice: evaluarea clinico-psihologică, vegetativă, neurofiziologică, statistică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: a fost demonstrat că la copii cu tumori cerebelare, în dependenţă de structurile lezate, se manifestă diferite sindroame cognitiv-afective şi dereglări psihomotorii; se modifică diferenţiat activitatea structurilor trunchiulare, subcorticale şi corticocerebrale; apare activitatea paroxismală cerebrală, care corelează cu expresia dereglărilor cognitive; se dereglează activitatea centrilor ergotropi suprasegmentari şi hemomicrocirculaţia.

Problema ştiinţifică soluţionată: evidenţierea particularităţilor clinice, neuropsihologice şi neurofiziologice ale dereglărilor cognitiv-afective în relaţie cu localizarea, volumul şi lateralizarea afectării tumorale a cerebelului la copii, ceea ce permite optimizarea strategiilor de diagnostic, tratament neurochirurgical şi conservativ.

Semnificaţia teoretică: evidenţierea dependenţei structurii şi expresivităţii dereglărilor cognitiv-afective de localizarea, volumul şi lateralizarea afectării tumorale a cerebelului, de starea funcţională a reţelelor neuronale cerebelo-cerebrale şi indicilor reglării vegetative; lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la relaţiile dintre diferite sisteme fiziologice şi mecanismele de restabilire a funcţiilor lezate în procesul tratamentului chirurgical şi conservativ.

Valoarea aplicativă a lucrării: demonstrarea posibilităţii de diagnosticare a dereglărilor cognitiv-afective la copii cu tumori cerebelare în baza asocierii metodelor clinice, psihologice, electrofiziologice; în evidenţierea particularităţilor de dinamică a dereglărilor cognitiv-afective în perioada postoperatorie precoce şi la distanţă sub influenţa tratamentului conservativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: a fost realizată în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, Centrului Medical „Neuronova-plus”, Spitalului Clinic de Psihiatrie al MS RM.

Cuprins


1. CEREBELUL ŞI FUNCŢIILE COGNITIV- PSIHOEMOŢIONALE
 • 1.1. Bazele structural-funcţionale cerebelo-cerebrale ale funcţiilor cognitiv-psihoemoţionale
 • 1.2. Cerebelul şi reglarea funcţiilor cognitiv-psihoemoţionale (studii clinico-neurofiziologice)
 • 1.3. Manifestările clinice cognitiv-afective în afectarea cerebelului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERIZAREA MATERIALULUI CLINIC ŞI A METODELOR DE INVESTIGAŢIE
 • 2.1. Materialul şi designul cercetării
 • 2.2. Metode de investigaţie clinică şi neuropsihologică
 • 2.3. Investigaţii instrumentale paraclinice
 • 2.4. Metode electrofiziologice
 • 2.5. Metode de investigaţie a hemomicrocirculaţiei
 • 2.6. Metode de tratament chirurgical şi conservativ
 • 2.7. Metode de analiză statistică
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. SPECIFICUL DEREGLĂRILOR COGNITIV-AFECTIVE LA COPII CU TUMORI CEREBELARE
 • 3.1. Atenţia, memoria, analiza obiectuală şi spaţială
 • 3.2. Gândirea, limbajul scris-citit
 • 3.3. Funcţiile de iniţiere, programare şi control al activităţii psihice
 • 3.4. Activitatea psihoemoţională şi ciclul somn-veghe
 • 3.5. Sistematizarea sindromală a dereglărilor cognitiv-afective
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. SPECIFICUL MODIFICĂRII PROCESELOR NEUROFIZIOLOGICE LA COPII CU TUMORI CEREBELARE ŞI DEREGLĂRI COGNITIV-AFECTIVE
 • 4.1. Potenţiale evocate cognitive
 • 4.2. EEG computerizată
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. MODIFICAREA REGLĂRII VEGETATIVE ÎN SISTEMUL CARDIOVASCULAR LA COPII CU TUMORI CEREBELARE ŞI DEREGLĂRI COGNITIV-AFECTIVE
 • 5.1. Potenţiale evocate vegetative şi corelaţiile cadiorespiratorii
 • 5.2. Hemomicrocirculaţia
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. DINAMICA DEREGLĂRILOR COGNITIV-AFECTIVE LA COPII CU TUMORI CEREBELARE ÎN PERIOADA PREOPERATORIE ŞI POSTOPERATORIE
 • 6.1. Tratamentul neurochirurgical
 • 6.2. Tratamentul farmacoterapic
 • 6.3. Trainingul cognitiv/motor.
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI