Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Impactul opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară


Autor: Crocnan Daniel Ovidiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Viorel Bocancea
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

curriculum, opţional interdisciplinar, impact, proiectare interdisciplinară

Adnotare

Structura tezei este compusă din: adnotări, introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 229 numiri, 16 anexe, 149 pagini text de bază (fără anexe), 38 de figuri, 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl reprezintă Teoria şi metodologia instruirii (fizică). Scopul lucrării constă în elaborarea unui model de proiectare curriculară a opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară şi validarea impactului aplicării unor opţionale de fizică realizate pe baza acestuia la nivelul ciclului superior al liceului.

Obiectivele: 1. Determinarea cadrului pedagogic al proiectării opţionalelor de fizică în structură curriculară interdisciplinară. 2. Elaborarea modelului de proiectare al opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară. 3. Cercetarea impactului unor opţionale de fizică în structură curriculară interdisciplinară, realizate pe baza modelului elaborat asupra: metodelor de predare-învăţare aplicate de profesorul de fizică, a învăţării, motivării şi auto-evaluării competenţelor de către elevul din ciclul superior al liceului. 4. Validarea experimentală a modelului opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor constă în elaborarea modelului de proiectare a opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară şi studiul impactului acestuia asupra metodelor pedagogice utilizate de profesor şi a rezultatelor elevului din cursul superior al liceului. Semnificaţia teoretică a lucrării constă în validarea efectelor pozitive asupra învăţării, motivării şi autoevaluării competenţelor elevului din cursul superior al liceului prin aplicarea opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară

Problema ştiinţifică soluţionată este valorificarea în ştiinţele pedagogice a impactului opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară asupra: metodologiei didactice, învăţării şi motivării elevului. Valoarea aplicativă a lucrării constă în: elaborarea de opţionale de fizică în structură curriculară interdisciplinară prin aplicarea unui model de proiectare validat experimental.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin aplicarea modelului de elaborare a opţionalului de fizică în structură curriculară interdisciplinară, în proiectarea de opţionale şi aplicarea acestora la nivel liceal la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu” din Bucureşti, şi la alte licee din România.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CURRICULUMUL OPŢIONAL DE TIP INTERDISCIPLINAR
 • 1.1 Curriculum – structură, dezvoltare şi factorii care îl determină
 • 1.1.1 Structură şi dezvoltare curriculară
 • 1.1.2. Influenţa factorilor interni şi externi asupra identificării cerinţelor educaţionale în scopul proiectării şi implementării dezvoltării curriculare
 • 1.2. Repere istorice şi conceptuale ale dezvoltării curriculumului interdisciplinar
 • 1.3. Modele de proiectare curriculară la fizică şi specificul proiectării opţionalului de tip interdisciplinar
 • 1.3.1 Modele de proiectare curriculară la fizică
 • 1.3.2 Specificul proiectării opţionalului de tip interdisciplinar
 • Concluzii la capitolul 1

2. IMPACTUL OPŢIONALULUI DE FIZICĂ ÎN STRUCTURĂ CURRICULARĂ INTERDISCIPLINARĂ, ASUPRA: METODOLOGIEI UTILIZATE DE PROFESORUL DE FIZICĂ ŞI ELEVILOR DIN CURSUL SUPERIOR AL LICEULUI
 • 2.1. Model metodologic de dezvoltare al curriculumului de fizică în structură curriculară interdisciplinară pentru cursul superior al liceului
 • 2.2. Impactul opţionalului interdisciplinar
 • 2.2.1 Impactul opţionalului interdisciplinar asupra metodologiei utilizate de profesorii de fizică din cursul superior al liceului
 • 2. 2.1.1 Impactul asupra metodelor de instruire utilizate la clasă
 • 2. 2.1.2 Impactul asupra proiectării
 • 2. 2.1.3. Impactul asupra evaluării
 • 2. 2.1.4 Impactul asupra formării şi eludării conceptelor eronate la elevi
 • 2.2.2 Impactul opţionalului interdisciplinar asupra rezultatelor la învăţătură ale elevilor din ciclul superior al liceului
 • 2.2.2.1 Fundamentarea cercetării pedagogice
 • 2.2.3. Proiectarea şi realizarea experimentului pedagogic
 • 2. 2.3.1 Etapa pre-experimentală
 • 2.2.3.2 Etapa experimentală
 • 2.2.3.3 Etapa post-experimentală
  a. Pre şi post sondajul prin teste recapitulative la fizică, metodă de verificare a impactului opţionalului interdisciplinar asupra învăţării
  b. Impactul opţionalului interdisciplinar asupra rezultatelor la învăţătură ale elevilor la disciplinele din câmpul de dezvoltare al acestuia
  c. Impactul opţionalului interdisciplinar asupra auto-evaluării competenţelor.
  d. Impactul opţionalului interdisciplinar asupra motivaţiei elevilor.
 • Concluzii la capitol 2