Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea managementului turismului românesc în condiţiile integrării în Uniunea Europeană


Autor: Traşcă Elisabeta
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Ion Bîzgu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 34-08.00.05
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 2 iulie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management performant, eficienţă, infrastructura turistică, industria turistică românească, dezvoltare durabilă, fonduri structurale, managementul calităţii

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, 142 pagini de text de bază, 23 figuri şi 11 tabele şi 25 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 20 lucrări ştiinţifice cu un volum de 38,1 coli de autor. Domeniul de studiu îl constituie aspectele teoretice, metodologice şi practice ale evaluării eficacităţii funcţionării managementului turismului românesc; economie; management.

Scopul tezei îl constituie perfecţionarea bazei teoretico-metodologică a managementului turismului românesc şi elaborarea măsurilor de eficientizare a managementului regiunii turistice de litoral în condiţiile integrării în Uniunea Europeană.

Obiectivele cercetării sunt: cercetarea evoluţiei şi condiţiilor de dezvoltare ale managementului turismului românesc; determine particularităţilor de dezvoltare a turismului autohton în condiţiile integrării în Uniunea Europeană; evaluarea eficacităţii funcţionării managementului turismului românesc; fundamentarea necesităţii de reorganizare şi perfecţionare a managementului turismului; elaborarea modelului de calcul al eficienţei economice a activităţii turistice în România; argumentarea direcţiilor de eficientizare a turismului românesc în contextul integrării în UE;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în determinarea, sistematizarea şi fundamentarea efectelor integrării economice europene asupra turismului românesc prin îmbunătăţirea management instituţional; clarificarea structurii funcţionale şi rolului turismului în dezvoltarea economică, ţinând seama de particularităţile serviciilor turistice şi tratarea managementului turistic în condiţiile integrării şi a durabilităţii; reliefarea problemelor cu care se confruntă turismul românesc pe piaţa europeana şi elaborarea metodologiei de evaluare a potenţialului turistic; sistematizarea organizaţională şi economică a potenţialului turistic; elaborarea unui model de determinare a eficienţei managementului turismului romanesc în condiţii de dezvoltare durabilă.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unei metodologii de evaluare a potenţialului turistic pentru determinarea efectelor integrării economice europene asupra turismului românesc şi elaborarea măsurilor de eficientizare a managementului regiunii turistice de litoral.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în reliefarea problemelor cu care se confruntă turismul românesc pe piaţa europeană şi elaborarea metodologiei de estimare a eficienţei managementului turismului romînesc. Materialele tezei pot fi utilizate de către managerii şi specialiştii organizaţiilor turistice din România pentru organizarea procesului de adaptare a organizaţiilor turistice la cerinţele managementului european, precum şi la elaborarea programelor analitice pentru activitatea didactică din instituţiile de învăţământ superior cu profil economic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi simpozioanelor, precum şi publicate în reviste ştiinţifice de profil. Subiectele ştiinţifice ale cercetării ce stau la baza prezentei lucrări, precum şi abordarea din punct de vedere practic a acestora şi-au găsit aplicaţia în două proiecte de dezvoltare a zonei turistice de litoral.

Cuprins


1. APECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND EFICIENŢA MANAGEMENTULUI TURISMULUI ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI CONTEMPORANE
 • 1.1. Sistemul, structura şi particularitatile de funcţionare a managementului turismului
 • 1.2. Aspecte teoretice şi metodologice ale eficienţei managementului turismului
 • 1.3. Metode şi tehnici de evaluare economică a activităţii turistice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA EFICACITĂŢII FUNCŢIONĂRII MANAGEMENTULUI TURISMULUI ROMÂNESC
 • 2.1. Bazele instituţionale funcţionării turismului in economia naţională a României
 • 2.2. Evoluţia şi condiţiile de dezvoltare ale managementului turismului românesc
 • 2.3. Evaluarea eficacităţii activităţii manageriale a turismului românesc
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIRECŢII DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI TURISMULUI ROMÂNESC IN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ
 • 3.1. Premize şi perspective de eficientizare a turismului românesc
 • 3.2. Modernizarea şi dezvoltarea turismului în baza politicilor regionale a UE - aspectul managerial
 • 3.3. Direcţii de eficientizare a managementului turismului românesc în condiţii de post integrare în Uniunea Europeană
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI