Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Senzori potenţiometrici pe baza pivalaţilor trinucleari ai cromului(III)


Autor: Dîru Mariana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.02 - Chimie analitică
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Mihail Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-02.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pivalaţi trinucleari ai cromului(III), electrozi ion-selectivi, senzori potenţiometrici, ionofori

Adnotare

Teză de doctor în chimie, Chişinău, 2012. Introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 153 denumiri, 116 pagini text de bază, 28 figuri, 35 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. Cuvinte cheie: pivalaţi trinucleari ai cromului(III), electrozi ion-selectivi, senzori potenţiometrici, ionofori.

Domeniul de studiu, scopul şi obiectivele tezei. Teza ţine de domeniul – chimie analitică şi a avut scopul de a cerceta posibilitatea folosirii unor noi materiale electroactive eficiente şi performante din grupa pivalaţilor trinucleari ai cromului(III) pentru confecţionarea membranelor senzorilor potenţiometrici cu răspuns la prezenţa unor specii anionice (percloraţi, nitraţi, salicilaţi, tiocianaţi, laurilsulfaţi, tetrafenilboraţi şi perrenaţi), cu caracteristici chemometrice suficient de bune pentru analiza acestor specii în obiecte reale.

Pentru soluţionarea problemelor expuse au fost stabilite obiectivele: prepararea şi studiul pivalaţilor trinucleari ai cromului(III) care conţin în calitate de anioni speciile menţionate mai sus; confecţionarea, determinarea parametrilor analitici, optimizarea compoziţiei membranelor şi a regimului de funcţionare a senzorilor; elaborarea metodelor potenţiometrice de determinare a speciilor anionice în obiecte reale cu folosirea acestor senzori.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost elaborate metode de sinteză a compuşilor care conţin anionii indicaţi şi folosiţi pentru confecţionarea senzorilor potenţiometrici anionici, pentru care au fost determinaţi parametrii analitici şi funcţionali (domeniul de concentraţii în care este respectată funcţia Nernst, sensibilitatea, selectivitatea, limita de detecţie, timpul de răspuns şi durata de exploatare). Au fost studiate interferenţele altor specii asupra acestor parametri şi comportamentul electrozilor în sisteme policomponente. Electrodul senzitiv la prezenţa tetrafenilboratului a fost omologat pentru determinarea titrimetrică a potasiului prin precipitare cu tetrafenilborat de sodiu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză ţine de perfecţionarea parametrilor funcţionali ai senzorilor anionici pe baza pivalaţilor trinucleari ai cromului(III) şi 4,4'-bipiridil prin asamblarea in situ a materialelor electroactive în procesul de formare a membranelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei. A fost argumentată folosirea sintezei in situ a materialului electroactiv cu scopul măririi duratei de exploatare a senzorilor potenţiometrici anionici care au fost valorificaţi pentru determinarea percloraţilor, nitraţilor, salicilaţilor, tiocianaţilor, dodecilsulfaţilor şi perrenaţilor. Valoarea aplicativă a fost suplimentată cu elaborarea unor metode titrimetrice de determinare a conţinutului de potasiu, cu determinarea potenţiometrică a sfârşitului reacţiei. Au fost propuse metode de analiză potenţiometrică a ionilor studiaţi în sisteme reale.

Cuprins


1. ELECTROZI SENZITIVI LA PREZENȚA ANIONILOR
 • 1.1. Senzori potenţiometrici. Generalităţi
 • 1.2. Caracteristicile senzorilor potenţiometrici
 • 1.3. Clasificarea electrozilor ion-selectivi
 • 1.4. Electrozi cu membrană polimeră senzitivi la prezenţa anionilor
  • 1.4.1. Electrozi perclorat-senzitivi
  • 1.4.2. Electrozi nitrat-senzitivi
  • 1.4.3. Electrozi tiocianat-senzitivi
  • 1.4.4. Electrozi salicilat-senzitivi
  • 1.4.5. Electrozi dodecilsulfat-senzitivi
  • 1.4.6. Electrozi tetrafenilborat-senzitivi
  • 1.4.7. Electrozi perrenat-senzitivi
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. TEHNICI EXPERIMENTALE FOLOSITE LA SINTEZA IONOFORILOR, PREPARAREA MEMBRANELOR POLIMERICE ȘI A SOLUȚIILOR DE CALIBRARE
 • 2.1. Sinteza pivalaţilor trinucleari ai cromului(III) utilizaţi în calitate de ionofori
 • 2.2. Metode paralele de analiză şi tratarea statistică a rezultatelor
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ELECTROZI ANION-SELECTIVI CE AU CA IONOFORI PIVALAŢII TRINUCLEARI AI CROMULUI(III)
 • 3.1. Senzori senzitivi la prezenţa percloraţilor
 • 3.2. Senzori senzitivi la prezenţa nitraţilor
 • 3.3. Senzori senzitivi la prezenţa salicilaţilor
 • 3.4. Senzori senzitivi la prezenţa ionilor tiocianat
 • 3.5. Senzori senzitivi la prezenţa laurilsulfaţilor
 • 3.6. Senzori senzitivi la prezenţa perrenaţilor
 • 3.7. Senzori senzitivi la prezenţa tetrafenilboraţilor