Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul hemodiafiltrării în tratamentul insuficienţei renale


Autor: Cornea Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Adrian Tanase
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

insuficienţă renală acută, insuficienţă renală cronică stadiul dialitic, hemodiafiltrare, dializă, toxine uremice, interleucina 6, β2-microglobulina

Adnotare

Teza este expusă pe 193 de pagini, cuprinde Introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia din 289 surse, 74 figuri, 16 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: urologie-nefrologie

Scopul studiului: stabilirea rolului hemodiafiltrării (HDF) în cadrul programului complex de tratament al pacienţilor cu insuficienţă renală acută (IRA) şi cronică (IRC) prin evaluarea comparativă a eficacităţii clinice a tratamentului prin dializă (HDF versus hemodializa (HD)).

Obiectivele studiului: 1. Estimarea influenţei HDF asupra evoluţiei şi pronosticului pacienţilor cu IRA. 2. Monitorizarea efectului HDF şi/sau HD asupra evoluţiei semnelor clinice şi homeostaziei pacienţilor cu IRA. 3. Determinarea dinamicii unor toxine uremice în dependenţă de metoda de epurare extrarenală utilizată şi aprecierea calităţii şi eficacităţii HD şi HDF prin intermediul Kt/V şi URR la pacienţii cu IRC. 4. Evaluarea impactului HDF asupra parametrilor clinici şi paraclinici la pacienţii cu IRC. 5. Aprecierea siguranţei utilizării HDF ca metodă de tratament.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Studiul a permis demonstrarea, pentru prima dată în Republica Moldova, a rolului HDF în tratamentul pacienţilor cu IRA şi IRC.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în argumentarea alegerii modului tratamentului de substituţie extracorporeal în IRA şi IRC în dependenţă de aspectele etiopatogenetice şi complicaţiile existente. S-au argumentat indicaţiile şi s-a stabilit siguranţa HDF. S-a apreciat micşorarea frecvenţei şi intensităţii complicaţiilor IRC şi ameliorarea pronosticului IRA. Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele obţinute scot în evidenţă datele ce ţin de actualitatea şi avantajul metodei de epurare extrarenală – hemodiafiltrarea în schema complexă de tratament a pacienţilor cu IRA şi IRC.

Valoarea aplicativă a lucrării. Cercetările efectuate completează lacunele existente la moment despre cunoaşterea homeostaziei pacienţilor la dializă acută sau cronică şi oferă posibilitate pentru ameliorarea echilibrului intern al mediilor organismului la bolnavii cu IRA şi IRC.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului au fost aplicate în practica Centrului de Dializă şi Transplant Renal IMSP SCR şi IMSP CNŞP Medicină Urgentă.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORICE, TEHNICE ŞI CLINICE ALE HEMODIAFILTRĂRII
 • 1.1. Evoluţia, principiile tehnice şi beneficiile hemodiafiltrării
  • 1.1.1. Dezvoltarea hemodiafiltrării
  • 1.1.2. Fenomene fizice în hemodiafiltrare
  • 1.1.3. Tehnicile efectuării HDF
  • 1.1.4. Puritatea lichidelor HDF on-line
  • 1.1.5 Biocompatibilitatea HDF
  • 1.1.6. Toxinele uremice
 • 1.2. Importanţa HDF în insuficienţa renală acută
  • 1.2.1. Insuficienţa renală acută – problemă a medicinei contemporane
  • 1.2.2. Substituţia funcţiei renale în IRA
  • 1.2.3. Fiziopatologia IRA la utilizarea HDF
  • 1.2.4. Influenţa HDF asupra dezechilibrului acido-bazic
  • 1.2.5. Impactul HDF în afectarea multiplă de organe
  • 1.2.6. Evoluţia şi pronosticul IRA 32
 • 1.3. Importanţa HDF în insuficienţa renală cronică
  • 1.3.1 Influenţa HDF asupra ureei serice
  • 1.3.2. Influenţa HDF asupra fosfaţilor
  • 1.3.3. Influenţa HDF asupra stabilităţii hemodinamice
  • 1.3.4. Influenţa HDF asupra anemiei în BCRT
  • 1.3.5. Influenţa HDF asupra stării de inflamaţie cronică şi citochinelor
  • 1.3.6. Influenţa HDF asupra β2-microglobulinei
  • 1.3.7. Influenţa HDF asupra imunităţii celulare şi umorale în uremie
  • 1.3.8. Influenţa HDF asupra pronosticului şi evoluţiei BCRT
 • 1.4. Concluzii capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de investigare
  • 2.3.1. Anchetarea
  • 2.3.2. Examenul clinic şi instrumental
  • 2.3.3. Investigaţii de laborator
  • 2.3.3.1. Determinarea siguranţei microbiologice şi chimice a dializei
 • 2.4. Metode de tratament
  • 2.4.1. Hemodializa
  • 2.4.2. Particularităţile structurale ale aparatului HDF
  • 2.4.3. Particularităţile sistemei de purificare a apei şi circuitului apei pentru HDF
  • 2.4.4. Hemodiafiltrarea
  • 2.4.5. Principiul metodei
  • 2.4.6. Tratamentul pacienţilor în loturile de studiu
 • 2.5. Metodele de prelucrare statistică
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. APLICAREA HEMODIAFILTRĂRII ÎN TRATAMENTUL COMPLEX AL INSUFICIENŢEI RENALE ACUTE ŞI SIGURANŢA TRATAMENTULUI HDF
 • 3.1. Aplicarea HDF în tratamentul complex al IRA
  • 3.1.1 Caracteristica generală a bolnavilor cu IRA
  • 3.1.2. Evaluarea clinică a bolnavilor cu IRA
  • 3.1.3. Evaluarea paraclinică a bolnavilor cu IRA
  • 3.1.4. Dimensiunile renale la pacienţii cu IRA din loturile de studiu
  • 3.1.5. Influenţa HDF asupra evoluţiei şi pronosticului IRA în loturile de studiu
 • 3.2. Siguranţa tratamentului prin HDF
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. UTILIZAREA HEMODIAFILTRĂRII ÎN TRATAMENTUL INSUFICIENŢEI RENALE CRONICE
 • 4.1. Caracteristica generală bolnavilor cu IRC trataţi prin HD şi/sau HDF 9
 • 4.2. Dinamica parametrilor hematologici la utilizarea HDF şi/sau HD
 • 4.3. Caracteristica eficacităţii dializei prin intermediul Kt/v şi URR în loturile de studiu
 • 4.4. Caracteristica şi dinamica statutului imun în loturile de studiu
 • 4.5. Evaluarea şi dinamica Interleucinei 6 în loturile de studiu
 • 4.6. Evaluarea hipotensiunii arteriale în loturile de studiu
 • 4.7. Influenţa tratamentului de substituţie asupra metabolismului fosfo-calcic
 • 4.8. Influenţa HDF asupra pruritului uremic
 • 4.9. Variaţia β2-microglobulinei serice în loturile studiate
 • 4.10. Dinamica parametrilor biochimici la pacienţii cu divers regim de tratament
 • 4.11. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE