Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni politice ale relaţiei putere – opoziţie în contextul transformărilor democratice din Republica Moldova


Autor: Nicolaev Irina
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-23.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

putere politică, opoziţie politică, transformări democratice, relaţia putere-opoziţie, regim politic, opoziţie parlamentară, opinie publică, comportament politic, dialog politic, conflict politic

Adnotare

Structura tezei include: introducere, patru compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 222 titluri, 7 anexe, 141 de pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu include relaţiile social-politice din societate constituite şi influenţate de interacţiunea dintre puterea politică şi opoziţia din cadrul sistemului politic al Republicii Moldova, aflat în proces de democratizare.

Scopul şi obiectivele lucrării se referă la investigarea conţinutului social-politic al relaţiei putere – opoziţie în condiţiile transformărilor democratice din Republica Moldova, pentru a stabili starea de fapt şi a elabora propuneri privind eficientizarea interacţiunilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată este cea cu privire la identificarea cauzelor de natură comportamentală şi instituţională ce distorsionează relaţiile dintre putere şi opoziţie în sistemul politic din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă din insuficienta cercetare a relaţiei putere politică – opoziţie în contextul realizării procesului de guvernare. De asemenea, este vorba despre tratarea dihotomică a relaţiei şi deducerea importanţei factorilor politico-comportamentali şi a celor legal-instituţionali pentru formarea şi instituţionalizarea relaţiilor dintre puterea politică şi opoziţia din Republica Moldova în contextul transformărilor democratice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă se exprimă prin: ideile principale ale lucrării pot contribui la dezvoltarea ştiinţei politice moldoveneşti în domeniul cercetării relaţiilor de putere din societate; tezele expuse pot fi obiectul unor dezbateri publice tematice cu participarea reprezentanţilor clasei politice şi a societăţii civile; concluziile şi recomandările pot servi drept materiale analitice pentru clasa politică, în particular pentru comisiile parlamentare permanente sau pentru funcţionarii de partid.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin prezentarea conţinutului tezei la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi prin înaintarea de recomandări clasei politice şi societăţii civile pentru eficientizarea procesului politic de guvernare.

Cuprins


1. ANALIZA ŞTIINŢIFICO-BIBLIOGRAFICĂ A DIMENSIUNILOR POLITICE ALE RELAŢIEI PUTERE – OPOZIŢIE ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DEMOCRATICE
 • 1.1. Reflectarea teoretică a relaţiei putere – opoziţie politică în lucrările autorilor din străinătate
 • şi din Republica Moldova
 • 1.2. Repere ale cercetării bibliografice consacrate relaţiei putere – opoziţie din cadrul sistemului politic al Republicii Moldova
 • 1.3. Concluzii la compartimentul 1

2. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE RELAŢIEI PUTERE – OPOZIŢIE ÎN CONDIŢIILE DEMOCRATIZĂRII PROCESULUI POLITIC
 • 2.1. Dimensiuni noţionale şi tratări metodologice ale puterii politice în calitate de componentă a raportului putere – opoziţie
 • 2.2. Delimitări conceptuale şi retrospective ale instituţionalizării opoziţiei în cadrul relaţional putere politică – opoziţie politică
 • 2.3. Profilarea relaţiei putere – opoziţie în contextul transformărilor democratice
 • 2.4. Concluzii la compartimentul 2

3. CONFIGURAŢIA POLITICO-LEGALĂ A RELAŢIEI PUTERE – OPOZIŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Contextul politico-instituţional al relaţiei dintre putere şi opoziţie
 • 3.2. Cadrul legal de realizare a relaţiilor de natură politică între putere şi opoziţie
 • 3.3. Concluzii la compartimentul 3

4. COMPORTAMENTUL SUBIECŢILOR RELAŢIEI PUTERE – OPOZIŢIE ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DEMOCRATICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Implicarea subiecţilor relaţiei putere – opoziţie în procesele electorale
 • 4.2. Partidele politice în calitate de actori ai relaţiei putere – opoziţie politică
 • 4.3. Impactul activismului societăţii civile asupra instituţionalizării relaţiilor de putere
 • 4.4. Dialogul politic – perspectivă a consolidării relaţiilor dintre putere şi opoziţie
 • 4.5. Concluzii la compartimentul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI