Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea mecanismelor acţiunii feromonilor sexuali pentru diminuarea populaţiilor insectelor dăunătoare culturilor agricole


Autor: Nastas Tudor
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2013
Consultant ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Planteloral AŞM (IGFPP)
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Planteloral AŞM (IGFPP)
CSS: DH 23-06.01.11
Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Planteloral AŞM (IGFPP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

insecte, masculi, femele, ponte, spermatofori, feromoni sexuali, comportament sexual, forme preparative, dispensatoare, captare în masă, dezorientare.

Adnotare

Materialele sunt expuse pe 222 pagini. Cuprinde introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie (265 surse) şi 2 anexe. Teza este ilustrată cu 52 tabele şi 36 de figuri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 63 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 06.01.11 – protecţia plantelor.

Scopul. Determinarea particularităţilor etologice, fiziologice şi descifrarea mecanismului acţiunii analogilor feromonilor sexuali asupra ciclului ontogenetic de dezvoltare al speciilor de insecte-ţintă şi elaborarea strategiei de aplicare a lor pentru diminuarea densităţii populaţiilor de insecte dăunătoare prin aplicarea metodelor de captare în masă şi dezorientare a masculilor.

Obiectivele. Evaluarea şi clasificarea etapelor comportamentului sexual al speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă şi determinarea impactului apărut sub acţiunea mediului saturat cu feromon sexual asupra lor, argumentând teoretic şi aplicativ procesul de dezorientare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Relevarea mecanismului influenţei feromonilor sexuali sintetici asupra ciclului ontogenetic de dezvoltare al speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă; evidenţierea şi clasificarea fazelor etologice a comportamentului sexual; determinarea factorilor şi a modificărilor fiziologice, care asigură reducerea prolificităţii femelelor sub acţiunea feromonilor sexuali; elucidarea rolului feromonului afrodiziac în cadrul procesului etologic al comportamentului sexual; elaborarea criteriilor de apreciere a eficacităţii biologice a metodelor de captare în masă şi dezorientare a masculilor.

Problema ştiinţifică constă în evaluarea particularităţilor etologice, fiziologice şi descifrării mecanismului acţiunii analogilor feromonilor sexuali sintetici asupra ciclului ontogenetic al speciilor de insecte-ţintă şi elaborarea strategiei de aplicare a lor pentru diminuarea populaţiilor de insecte dăunătoare prin metodele de captare în masă şi dezorientare a masculilor.

Semnificaţia teoretică. În premieră a fost argumentată metoda de dezorientare a masculilor şi evaluat mecanismul acţiunii feromonilor sexuali sintetici asupra ciclului ontogenetic de al speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă. Rezultatele obţinute vor servi ca bază la implementarea mecanismului de acţiune a feromonilor în cadrul metodelor de dezorientare şi captare în masă a masculilor, asigurând diminuarea densităţii populaţiilor de insecte-ţintă.

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul în cauză reprezintă un suport eficient de aplicare în practică a feromonilor sexuali sintetici în sistemele de protecţie integrată a plantelor pentru obţinerea recoltelor competitive şi restabilirea echilibrului natural în biocenozele agricole.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Procedeele metodologice şi tehnologice elaborate au fost implementate în sistemele de protecţie a culturilor de varză, tomate şi a livezilor de prun.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-APLICATIVE ALE METODELOR DE UTILIZARE A FEROMONILOR SEXUALI SINTETICI ÎN CALITATE DE MIJLOC DE DIMINUARE A DENSITĂŢII POPULAŢIILOR DE INSECTE FITOFAGE
 • 1.1. Caracteristica biologică a unor specii de insecte cu modul ascuns de viaţă
 • 1.2. Reviul istoric asupra feromonilor sexuali
 • 1.3. Organele insectelor responsabile de producerea feromonului sexual
 • 1.4. Producătorii feromonilor sexuali de origine sintetică
 • 1.5. Aplicarea feromonilor sexuali sintetici cu scopul diminuării densităţii populaţiilor de insecte fitofage
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUŢII METODICE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Caracteristica geo-climaterică a regiunii efectuării investigaţiilor
 • 2.3. Materialele şi obiectele de cercetare
 • 2.4. Metode de investigaţie
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE COMPORTAMENTULUI SEXUAL DIURN ŞI SEZONIER AL SPECIILOR DE INSECTE CU MODUL ASCUNS DE VIAŢĂ
 • 3.1. Comportamentul sexual diurn la speciile de insecte cu modul ascuns de viaţă, în condiţii favorabile existenţei
 • 3.2. Comportamentul sexual diurn la speciile de insecte cu modul ascuns de viaţă, în condiţii de câmp.
 • 3.3. Comportamentul sexual diurn la speciile de insecte cu modul ascuns de viaţă, aflate sub acţiunea mediului saturat cu feromon sexual sintetic
 • 3.4. Comportamentul sexual sezonier la speciile de insecte cu modul ascuns de viaţă, în condiţii de câmp
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL MEDIULUI SATURAT CU ANALOGII FEROMONILOR SEXUALI ASUPRA ONTOGENEZEI SPECIILOR DE INSECTE CU MODUL ASCUNS DE VIAŢĂ
 • 4.1. Impactul mediului saturat cu analogii feromonilor sexuali asupra prolificităţii femelelor şi fertilităţii ouălor depuse
 • 4.2. Determinarea gradului de prolificitate a femelelor speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă în dependenţă de numărul actelor de acuplare
 • 4.3. Consecinţele apărute în dezvoltarea ontogenetică a speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă, sub acţiunea mediului saturat cu feromon sexual sintetic
 • 4.4. Factorii de reducere a prolificităţii femelelor speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă, sub acţiunea mediului saturat cu feromon sexual sintetic
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. PROCEDEE METODOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE ALE DIMINUĂRII DENSITĂŢII POPULAŢIILOR DE INSECTE CU MODUL ASCUNS DE VIAŢĂ, PRIN APLICAREA FEROMONILOR SEXUALI SINTETICI
 • 5.1. Elaborarea procedeelor metodologice şi tehnologice ale metodei de captare în masă a masculilor speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă
 • 5.2. Elaborarea procedeelor metodologice şi tehnologice ale metodei de dezorientare a masculilor speciilor de insecte cu modul ascuns de viaţă
 • 5.3. Descifrarea mecanismului de acţiune a feromonilor sexuali sintetici asupra insectelor-ţintă
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5