Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Estimarea igienică a stării de sănătate a copiilor în relaţie cu calitatea apei potabile


Autor: Bernic Vladimir
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Petru Stratulat
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Instituţia: Centrul National de Sanatate Publica
CSS: DH 50-14.00.07
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

starea de sănătate a copiilor, calitatea apei din fântâni, factori de risc, profilaxie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografia din 212 surse, 125 de pagini text de bază, 20 de tabele, 33 de figuri şi 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 38 lucrări ştiinţifice (5 fără coautori).

Domeniul de studiu: Medicină (Igienă).

Scopul lucrării: Evaluarea igienică complexă a stării de sănătate a copiilor din localităţile rurale în relaţie cu calitatea apei potabile din sursele descentralizate şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

Obiectivele lucrării: cercetarea şi estimarea retrospectivă a morbidităţii copiilor din localităţile rurale prin adresabilitate la asistenţa medicală; evaluarea indicilor stării de sănătate a copiilor în urma examenului medical complex, organizat în scopul evidenţierii formelor morbide posibil condiţionate de factorul hidric; cercetarea şi evaluarea calităţii apei din sursele descentralizate utilizate în scop potabil de către copiii din localităţile rurale; determinarea relaţiilor dintre indicatorii stării de sănătate a copiilor şi indicii sanitaro-chimici ai calităţii apei folosite în scop potabil, estimarea riscului influenţei factorului hidric asupra sănătăţii copiilor; elaborarea măsurilor de prevenţie a maladiilor determinate de calitatea apei potabile la copii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Rezultatele studiului actual se deosebesc prin complexitatea investigaţiilor şi a problemelor elucidate într-o nouă direcţie de cercetare în sănătatea publică, ce vizează „diagnosticul igienic” al relaţiilor existente dintre factorii de mediu şi starea de sănătate a populaţiei. În premieră, pentru republică, a fost estimată relaţia cauzăefect dintre compoziţia chimică a apei potabile şi indicii stării de sănătate a copiilor.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în estimarea impactului calităţii apei din pânza freatică (fântâni) asupra stării de sănătate a copiilor din localităţile rurale, determinarea riscului şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

Semnificaţia teoretică. S-a realizat un studiu-model care se încadrează în principiile noi ale medicinei mediului şi suplineşte domeniile respective ştiinţifice şi didactice în problemele stării de sănătate a copiilor din sectorul rural în funcţie de calitatea apei potabile din fântâni. Particularităţile evidenţiate stau la baza cunoştinţelor teoretice privind stările premorbide şi morbide cauzate de factorul hidric.

Valoarea aplicativă a studiului.Complexitatea problemelor abordate a dat posibilitatea de a elabora şi implementa măsurile profilactice orientate spre diminuarea morbidităţii condiţionate de calitatea apei.

Rezultatele cercetărilor servesc drept suport metodic pentru specialiştii Centrelor de Sănătate Publică, stau la baza activităţilor medicilor de familie, organelor administrative centrale şi locale, pedagogilor, părinţilor.