Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa markerilor moleculari în determinarea riscului genetic pentru ictusul ischemic


Autor: Mocan Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie si Protecţie a Planteloral AŞM (IGFPP)
Consultant ştiinţific: Leonid Lîsîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
CSS: DH 10-03.00.15
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

ictus ischemic, predispoziţie genetică, marker molecular, polimorfism ADN, interacţiuni genice, interacţiuni genă-mediu.

Adnotare

Teza cuprinde:introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 178 titluri, 8 anexe, 114 pagini de text de bază, 19 figuri, 23 tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.15 – Genetică

Scopul lucrării: Evaluarea eficienţei variantelor polimorfe ale genelor candidate în calitate de markeri pentru ictusul ischemic în populaţia Republicii Moldova.

Obiectivele: analiza răspândirii variantelor polimorfe ale genelor candidate F2, F5, GP1BA, PAI-1, ACE, ALOX5AP şi PDE4D în eşantioanele studiate; determinarea asocierilor variantelor polimorfe ale genelor care codifică componentele sistemului de coagulare, sistemului fibrinolitic, funcţiei endoteliale şi inflamaţiei in ictusul ischemic; studierea interrelaţiilor între variantele polimorfe ale genelor candidate şi valorile tensiunii arteriale, metabolismului lipidic şi glucozei, în dependenţă de vârstă şi sex; evaluarea importanţei genelor-cheie în predispoziţia ereditara pentru ictusul ischemic; descrierea efectelor fumatului – factor comportamental de risc a ictusului ischemic, asupra interacţiunii genelor candidate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost efectuată analiza complexă a predispoziţiei ereditare pentru ictusul ischemic în populaţia ţării.

A fost demonstrat că haplotipul AC, în componenţa căruia intră alela A a locusului rs10507391 şi alela C a locusului rs9551963 al genei ALOX5AP, este asociat cu majorarea nivelelor de trigliceride şi micşorarea concentraţiei de lipoproteine cu densitate înaltă în funcţie de vârstă şi determină creşterea a apariţiei ictusului ischemic. În baza rezultatelor obţinute au fost relevate eterogenitatea asocierilor în funcţie de sex, descrise interacţiunile genice ale locilor genelor-candidate şi elucidata impactul fumatului asupra tipului şi puterii interacţiunilor ale locilor rs9551963 ALOX5AP (A>C) şi rs2910829 PDE4D (G>A).

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. S-a apreciat contribuţia variantelor polimorfe ale genelor F2, F5, GP1BA, PAI-1, АСЕ, ALOX5AP, PDE4D şi a unor factori modificaţionali de risc (fumatul, indicatorii metabolismului lipidelor şi glucozei) în predispoziţia pentru ictusul ischemic în dependenţă de vârstă şi sex. Semnificaţia teoretică. Datele prezentate aprofundează cunoştinţele despre distribuţia frecvenţelor variantelor polimorfe ale genelor F2, F5, GP1BA, PAI-1, АСЕ, ALOX5AP şi PDE4D în populaţia Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Analiza molecular-genetică prezintă o contribuţie semnificativă la înţelegerea predispoziţia ereditară pentru ictusul ischemic. Rezultatele studierii variantelor polimorfe ale genelor candidate pentru ictusul ischemic, particularităţilor de asociere a markerilor genetici cu ictusul în dependenţă de sex pot fi utilizate pentru consultarea medico-genetică. Cu scopul depistării persoanelor cu risc înalt de dezvoltare a afecţiunii cerebrovasculare cât şi efectuarea profilaxiei prenozologice, se recomandă identificarea purtătorilor alelelor D al genei ACE la bărbaţi şi A a locusului rs10507391 al genei ALOX5AP la femei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute despre distribuţia variantelor polimorfe de gene studiate sunt implementate în procesul de cercetare a riscului cardiovascular în populaţia tânără a Republicii Molodva şi poate fi utilizată atât pentru cursurile de genetică medicală, biochimie, fiziopatologie, medicină internă în universităţile cu profil medical şi biologic, cât şi pentru cursurile de perfecţionare a lucrătorilor medicali.

Cuprins


1. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К КОМПЛЕКСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ – ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
 • 1.1. Генетика комплексных заболеваний
 • 1.2. Типы полиморфизма ДНК
 • 1.3. Ишемический инсульт. Генетическая предрасположенность
 • 1.4. Маркеры системы гемостаза
 • 1.5. Маркеры ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
 • 1.6. Маркеры полногеномного ассоциативного анализа
 • 1.7. Выводы

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 • 2.1. МАТЕРИАЛЫ
 • 2.2. МЕТОДЫ
 • 2.3. Выводы
3. АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
 • 3.1. Анализ распространенности полиморфных вариантов генов-кандидатов
 • 3.2. Ассоциация полиморфизма генов системы гемостаза
 • 3.3. Ассоциация полиморфизма гена АСЕ
 • 3.4. Ассоциация полиморфизма гена ALOX5AP
 • 3.5. Ассоциация полиморфизма гена PDE4D
 • 3.6. Описание межгенных взаимодействий
 • 3.7. Выводы

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП С УЧЕТОМ ПОЛА, ВОЗРАСТА И КУРЕНИЯ
 • 4.1. Анализ клинических показателей
 • 4.2. Анализ полиморфных вариантов генов в зависимости от пола и возраста
 • 4.3. Влияние курения на модифицируемые и немодифицируемые факторы риска ишемического инсульта
 • 4.4. Характеристика межгенных взаимодействий при курении
 • 4.5. Выводы

ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ