Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fauna, ecologia şi însemnătatea biocenotică a stafilinidelor (Coleoptera, Staphylinidae) din Republica Moldova


Autor: Mihailov Irina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.09 - Entomologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Valeriu Derjanschi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Zoologie al AŞM
CSS: D 06-03.00.18
Institutul de Zoologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Coleoptera, Staphylinidae, diversitate, ecosisteme naturale, agrobiocenoze

Adnotare

Teză de doctor în biologie este constituită din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, 203 referinţe bibliografice, 2 anexe, 125 pagini, 25 tabele, 32 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 03.00.09 – entomologie.

Scopul lucrării: evidenţierea stării actuale a familiei Staphylinidae şi rolului acestor coleoptere în ecosistemele naturale şi agrobiocenozele din Republica Moldova.

Obiectivele: identificarea componenţei de specii a stafilinidelor şi repartizarea lor în principalele biocenoze ale Republicii Moldova; stabilirea apartenenţei speciilor de stafilinide la principalele grupe zoogeografice şi distribuirii lor în diferite habitate; estimarea însemnătăţii ecologice a stafilinidelor din ecosistemele naturale şi agrobiocenoze; întocmirea listei adnotate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a efectuat un studiu polivalent al familiei Staphylinidae, a fost întocmită lista speciilor din Republica Moldova (296 specii), dintre care o subfamilie (Proteininae), 17 genuri şi 60 specii sunt noi pentru fauna ţării. S-a efectuat analiza zoogeografică, au fost stabilite distribuţia biotopică, formele vitale şi spectrul trofic ale stafilinidelor din fauna autohtonă. A fost monitorizată dinamica sezonieră a zborului la capcana cu lumină albă şi ultravioletă a unui număr de 35 specii de stafilinide.

Problema ştiinţifică constă în stabilirea componenţei faunistice, ecologice şi particularităţilor structurale ale comunităţilor de stafilinide în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele studiului faunei, ecologiei, însemnătăţii biocenotice a stafilinidelor din Republica Moldova au o contribuţie importantă la cunoaşterea acestui grup taxonomic de coleoptere. Datele despre speciile înregistrate pentru prima dată în fauna ţării constituie un aport semnificativ la completarea bazei de date informaţionale din Europa.

Valoarea aplicativă. Rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temei de cercetare ştiinţifico-fundamentală şi aplicativă a Institutului de Zoologie al A.Ş.M. Rezultatele investigaţiilor vor îmbogăţi patrimoniul teoretic şi empiric, privind diversitatea faunistică, structura spaţială, spectrul trofic şi dinamica sezonieră a stafilinidelor în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele despre speciile de stafilinide entomofage sunt utilizate în cursurile speciale ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova la specialităţile cu profil agroecologic. Rezultatele obţinute sunt utilizate la elaborarea şi redactarea ediţiei a III-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova

Cuprins


1. ISTORICUL STUDIULUI, POZIŢIA SISTEMATICĂ, MORFOLOGIA ŞI BIOECOLOGIA STAFILINIDELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Istoricul studiului stafilinidelor în Republica Moldova
 • 1.2. Poziţia sistematică, morfologia şi bioecologia stafilinidelor din Republica Moldova
 • 1.3. Componenţa şi caracteristica subfamiliilor: Omaliinae, Proteininae, Tachyporinae, Habrocerinae, Aleocharinae, Oxytelinae, Oxyporinae, Steninae, Paederinae, Staphylininae
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODE, MATERIALE ŞI TEHNICI DE CERCETARE. CARACTERISTICA CONDIŢIILOR FIZICO-GEOGRAFICE A TERITORIULUI STUDIAT
 • 2.1. Metode de colectare a materialului stafilinoid
 • 2.2. Materiale şi tehnici de cercetare: preparare, fixare şi stocare
 • 2.3. Metode de analiză şi prelucrare statistică
 • 2.4. Caracteristica condiţiilor fizico-geografice ale teritoriului studiat
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE BIOECOLOGICE ŞI DISTRIBUŢIA BIOTOPICĂ A STAFILINIDELOR ÎN ECOSISTEMELE NATURALE ŞI AGROBIOCENOZE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Influenţa condiţiilor climaterice asupra dezvoltării stafilinidelor
 • 3.2. Activitatea sezonieră a stafilinidelor
 • 3.3. Specializarea trofică şi structura ecologică a comunităţilor de stafilinide
 • 3.4. Distribuţia biotopică a stafilinidelor în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. FAUNA, RĂSPÂNDIREA GEOGRAFICĂ, STRUCTURA COMUNITĂŢILOR ŞI ÎNSEMNĂTATEA BIOCENOTICĂ A STAFILINIDELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Fauna stafilinidelor din Republica Moldova
 • 4.2. Răspândirea geografică a stafilinidelor din Republica Moldova
 • 4.3. Structura comunităţilor de stafilinide în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze
 • 4.4. Importanţa şi rolul stafilinidelor în ecosistemele naturale şi agrobiocenoze
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII

RECOMANDĂRI PRACTICE