Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea unui sistem eficient de control în managementul organizaţiei comerciale


Autor: Mammadov Safar
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.05
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document1.22 Mb / în română
Adobe PDF document1.39 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

control, control de proces, sistem de indicatori echilibraţi, coeficientul de eficienţă a potențialului, aspecte comportamentale de control, auto-control

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi propuneri, 154 pagini de text de bază, bibliografie din 179 surse, 8 anexe, 24 tabele, 29 figuri. Rezultatele sunt reflectate în 11 publicaţii ale autorului cu un volum total de 2,96 coli de autor.

Domeniul de studiu: managementul organizaţiei din diverse domenii de afaceri.

Scopul tezei: constă în cercetarea esenţei şi semnificaţiei controlului intern în organizaţiile comerciale în condițiile reformelor efectuate în ţară, şi, în această bază, sistematizarea factorilor, ce contribuie la construirea unui sistem eficient de control la întreprindere.

Pentru a atinge acest scop, în lucrare au fost formulate următoarele obiective: de a studia esenţa tendinţelor de dezvoltare a mediului intern şi extern al organizaţiei, care definesc perspectivele de reformare a controlului intern, de a explora aspectele teoretice ale managementului organizaţional, care explică posibilităţile şi limitele de îmbunătăţire a controlului întreprinderii, de a sistematiza factorii şi condiţiile de perfecţionare a controlului în baza activizării tendinţelor comportamentale ale managementului; de a fundamenta componentele-cheie ale abordării în bază de proces a controlului intern din cadrul companiei; a analiza tehnologiile organizaţionale de tip inovativ care determină eficienţa implementării sistemelor de control de proces; a sistematiza factorii şi condiţiile de îmbunătăţire a controlului în baza activizării managementului comportamental.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării: sunt sistematizate tendinţele şi factorii construirii sistemelor eficiente de control în cadrul organizaţiilor comerciale, sunt evidenţiate componentele-cheie ale controlului de proces cu realizarea efectului de team-building (sinergic), sunt identificate problemele implementării controlului de tip orizontal, definite şi precizate conceptele comportamentale ale managementului, care explica succesul lor în organizaţiile de afaceri, sunt fundamentate aspectele strategice ale reformării sistemului de control în organizaţiile comerciale în baza unei gestiuni echilibrate.

Problemă ştiinţifică majoră soluţionată în teză: rezolvarea problemei reformării sistemului de control pentru organizaţiile comerciale în baza abordării de proces, utilizarea conceptelor gestionării echilibrate a organizaţiei. Realizarea modelului de control orientate spre proces propuse în lucrare se bazează pe dezvoltarea potenţialului comportamental al auto-controlului în organizaţiile care se autoinstruiesc.

Importanţa practică a lucrării constă în faptul că principalele constatări pot fi folosite pentru elaborarea soluţiilor şi măsurilor de reformare a sistemelor de control în bază de proces din organizaţiile de afaceri, care de asemenea pot fi utilizate pentru pregătirea programelor şi cursurilor educaţionale pentru instruirea studenţilor la disciplinele „Management”, „Management organizaţional”, „Sisteme informaţionale de control”.

Semnificaţia teoretică a tezei: se fundamentează actualitatea şi importanţa reformării controlului bazat pe proces în cadrul organizaţiilor comerciale; sunt formulate criteriile-cheie pentru sistemul de monitorizare orientat spre proces; sunt evidenţiate aspectele comportamentale ale implementării eficiente a sistemului de control de tip inovaţional, sunt sistematizaţi factorii controlului în gestionarea echilibrată; sunt precizate caracteristicile controlului de tip orizontal în legătură cu potenţialul de auto-control. Rezultatele ştiinţifice de bază ale cercetării sunt legate de recomandaţiile argumentate în lucrare, referitoare la construirea unui sistem de control bazat pe proces, în acord cu scopurile gestionării echilibrate şi cu dezvoltarea potenţialului de auto-control. Implementarea rezultatelor obţinute a cercetării este posibilă în organizaţiile din diferite domenii şi sectoare de afaceri.

Aplicarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării este posibilă la fundamentarea deciziilor de construire a sistemelor de control efective în cadrul organizaţiilor comerciale în concordanţă cu abordarea de proces în baza gestionării echilibrate a întreprinderii.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 1.1. Системный подход к менеджменту: концепции контроля, их сущность, значимость и взаимосвязь
  • 1.2. Дилемма институционализации контроля и стимулирования самоконтроля в контексте эволюции менеджмента
  • 1.3. Выводы по первой главе

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
  • 2.1. Комплексная система менеджмента качества как результат управленческой компетенции, определяющей конкурентные преимущества предприятия
  • 2.2. Идентификация бизнес-процессов как основа построения эффективной системы внутрифирменного контроля
  • 2.3. Выводы по второй главе
3. ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • 3.1. Возможные проблемы внедрения и возможности их преодоления: факторы эффективного контроля
  • 3.2. Линейно-функциональные ограничения и усиление горизонтальных взаимодействий в процессе контроля.
  • 3.3. Формирование системы контроля на процессно-сбалансированной основе: методический контекст внедрения
  • 3.4. Выводы по третьей главе

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ