Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Clinica şi terapia intensivă a sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui


Autor: Coşpormac Viorica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sindromul HELLP, preeclampsie severă, insuficienţă poliorganică, hemoliză, trombocitopenie, hipertransaminazemie, microangiopatie diseminată

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 123 de pagini tehnoredactate şi este constituită din: introducere, 6 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie cu 179 de surse, include 59 de tabele, 15 figuri, 3 algoritmi, 3 anexe. Pe tema tezei au fost publicate 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: ştiinţe medicale (anesteziologie şi reanimatologie, obstetrică şi ginecologie)

Scopul lucrării: Evaluarea factorilor de risc, caractristicilor clinice ale sindromului HELLP, crearea algoritmului de diagnostic precoce şi de tratament intensiv polimodal al complicaţiilor acestui sindrom în diferite perioade perinatale.

Obiectivele lucrării: Estimarea factorilor de risc şi analiza evoluţiei clinice a sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui la paciente în funcţie de etapa perioadei perinatale. Evaluarea dereglărilor metabolismului acido-bazic şi hidro-electrolitic şi a dereglărilor hemostatice la bolnavele cu sindromul HELLP cu divers grad de severitate şi în diverse perioade perinatale. Elaborarea algoritmului de diagnostic precoce şi de tratament intensiv al sindromului HELLP.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost determinaţi factorii de risc în declanşarea sindromului şi a comlicaţiilor lui; au fost stabilite evoluţia clinică a sindromului HELLP şi corelaţia dintre dezechilibrele metabolismului hidro-electrolitic, acido-bazic şi gazos cu gradul de severitate şi perioada perinatală ale sindromului HELLP. S-au demonstrat repercusiunile nocive ale microangiopatiei diseminate asupra hemostazei la pacientelor cu sindromul HELLP.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză: A fost creat algoritmul de diagnostic precoce şi de tratament intensiv al complicaţiilor sindromului HELLP în condiţiile unităţii de terapie intensivă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obţinute au demonstrat că sindromul HELLP frecvent evoluează în MODS cu deces matern, ceea ce impune plasarea gravidelor in unităţile de terapie intensivă din momentul depistării sindromului. Frecvenţa complicaţiilor sindromului HELLP este direct proporţională cu gradul de severitate a gestozelor tardive şi a comorbidităţilor de origine infecţioasă. Naşterea agravează relevant evoluţia sindromului HELLP şi a complicaţiilor lui.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Principiile de bază ale cercetărilor efectuate au fost implementate în procesul didactic al catedrei Anesteziologie şi Reanimatologie nr.2 a USMF „N.Testemiţanu”. Rezultatele studiului au fost aplicate în practica cotidiană a secţiei de reanimare şi terapie intensivă a IMSP SCM nr.1, IMSP SCR, INSP ICŞDOSMşiC.

Cuprins


1. CUNOŞTINŢE ACTUALE DESPRE SINDROMUL HELLP
 • 1.1. Definiţiile, clasificările şi incidenţa sindromului HELLP
 • 1.2. Aspecte etiopatogenetice ale sindromului HELLP
 • 1.3. Clinica sindromului HELLP
 • 1.4 Caracteristica morfologică a sindromului HELLP
 • 1.5. Diagnosticul diferenţial al sindromului HELLP
 • 1.6. Tactica de conduită şi tratament a sindromului HELLP
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Parametrii disfuncţiei de organe
 • 2.3. Metode şi tehnici de explorare a statusului fluido-coagulant
 • 2.4. Prelucrarea statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STRUCTURA ŞI FACTORII DE RISC FAVORIZANŢI EVOLUŢIEI SEVERE ŞI CARACTERISTICA CLINICĂ A SINDROMULUI HELLP
 • 3.1. Structura sindromului HELLP la femeile în perioada perinatală
 • 3.2. Clinica sindromului HELLP la pacientele în perioada perinatală
 • 3.3. Expresia sindromului SIRS la pacientele cu sindromul HELLP
 • 3.4. Gradul de severitate a stării pacientelor cu sindromul HELLP
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DEREGLĂRILE METABOLISMULUI ACIDO-BAZIC, GAZOS ŞI ELECTROLITIC LA PACIENTELE CU SINDROMUL HELLP
 • 4.1. Dereglările metabolismului acido-bazic şi gazos la bolnavele cu sindromul HELLP
 • 4.2. Modificările electrolitice la bolnavele cu sindomul HELLP
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. TULBURĂRILE HEMOSTAZEI LA BOLNAVELE CU SINDROMUL HELLP
 • 5.1. Statutul mecanismului parietotrombocitar (primar, microcircular) la bolnavele cu sindromul HELLP
 • 5.2. Devierile mecanismului plasmatic (secundar, marcocircular) la bolnavele cu sindromul HELLP
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. COMPLICAŢIILE SINDROMULUI HELLP
 • 6.1. Complicaţii pulmonare
 • 6.2. Complicaţii neurologice
 • 6.3. Complicaţii trombohemoragice
 • 6.4. Complicaţii infecţioase
 • 6.5 Complicaţii cardiovasculare
 • 6.6. Complicaţii la nivelul sistemului feto-placentar
 • 6.7. Argumentarea algoritmului de diagnostic precoce al sindromului HELLP
 • 6.8. Argumentarea algoritmului terapiei intensive
 • 6.9. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE