Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea sistemicăa procesului de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică


Autor: Larisa Sali
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

curriculum, activitate extracurriculară, abordare sistemică, competenţe, autoinstruire, formare iniţială, formare contnuă, competenţe investigaţionale, elevi dotaţi

Adnotare

Structura tezei este compusă din: adnotări, introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 344 numiri, 10 anexe, 153 pagini text de bază (fără anexe), 19 figuri, 7 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 25 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl reprezintă Teoria şi metodologia instruirii (matematica).

Scopul lucrării: Stabilirea unor repere epistemologice, teoretice şi practice în vederea elaborării unui model pedagogic de pregătire a viitorilor profesori de matematică pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la disciplina de profil.

Obiectivele: Elaborarea unui model conceptual integru de pregătire a studenţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la matematică. Determinarea bazelor metodologice de formare profesională iniţială a profesorilor de matematică în concordanţă cu cerinţele actuale ale societăţii şi de pregătire a lor pentru activitatea extracurriculară, inclusive pentru lucrul cu copiii dotaţi. Elaborarea unor recomandări privind crearea condiţiilor optime pentru formarea competenţelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare la matematică şi monitorizarea acestui proces. Validarea experimentală a Modelului Integrator de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor constă în elaborarea unui Model Integrator de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în analiza şi sinteza reperelor conceptuale psihopedagogice şi didactice care stau la baza Modelului Integrator de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică.

Problema ştiinţifică soluţionată a constat în elaborarea bazelor metodologice ale unui sistem integrat de mecanisme de formare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la matematică.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea metodologiei de aplicare a Modelului Integrator de pregătire a viitorilor profesori de matematică pentru activitatea extracurriculară.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin aplicarea Modelului Integrator de pregătire a viitorilor profesori de matematică pentru activitatea extracurriculară la cursurile de didactica matematicii în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. ANALIZA SISTEMICĂ A PROCESULUI DE PREGĂTIRE A VIITORILOR PROFESORI DE MATEMATICĂ PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE LA MATEMATICĂ
 • 1.1. Analiza sistemică a procesului de organizare şi desfăşurare a activităţilor extracurriculare la matematică
 • 1.2. Fundamente psihopedagogice ce asigură realizarea finalităţilor procesului de pregătire a
 • viitorilor profesori de matematică pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la matematică
 • 1.3. Finalităţile macro- şi microstructurale ale procesului de pregătire a viitorilor profesori de matematică pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la matematică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PRINCIPII ŞI CRITERII DE ELABORARE A MODELULUI PREGĂTIRII VIITORILOR PROFESORI DE MATEMATICĂ PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
 • 2.1. Dimensiunile procesului de pregătire iniţială a studenţilor matematicieni pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la disciplina de profil
 • 2.2. Modelul Integrator de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică
 • 2.3. Resursele integratoare ale procesului de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică
 • 2.4. Formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în cadrul activităţilor extracurriculare la matematică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASIGURAREA METODOLOGICO-EXPERIMENTALĂ A CERCETĂRII
 • 3.1. Specificul metodologic al cercetării
 • 3.2. Elaborarea instrumentelor utilizate în cercetare
 • 3.3. Realizarea cercetării calitative a procesului de pregătire a cadrelor didactice pentru activitatea extracurriculară la matematică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI