Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gestiunea situaţiilor de criză financiară la întreprinderile din Republica Moldova


Autor: Mihalachi Ruslan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Natalia Băncilă
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 32-08.00.10
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

criză, risc, ciclicitate, gestiune anticriză, diagnostic, prognozare, analiză discriminată, benchmarking, creştere economică

Adnotare

Structura tezei: adnotare, întroducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia (177 surse), 24 de tabele, 23 figuri şi 14 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 14 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: economie; gestiune financiară la întreprindere.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în dezvoltarea teoretică şi metodologică a gestiunii situaţiilor de criză la întreprindere prin elaborarea noilor modele de diagnostic şi previziune a stării de criză financiară la întreprindere, formularea propunerilor şi recomandărilor privind evitarea şi/sau anticiparea situaţiilor de criză la întreprinderile din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în aprofundarea conceptului de gestiune anticriză în baza realizărilor actuale ale teoriilor economice contemporane; reflectarea problemelor şi cauzelor care generează situaţiile de criză financiară la întreprinderile din Republica Moldova; elaborarea modelului de diagnostic/previziune al crizei financiare pentru întreprinderile din Republica Moldova; elaborarea modelului complex de diagnostic/previziune al crizei la întreprindere; stabilirea pilonilor anticriză, aplicarea cărora va permite nu doar evitarea stărilor de criză dar şi ar asigura o dezvoltare durabilă a activităţii acestora; argumentarea necesităţii unei noi abordări în direcţia evitării crizelor la întreprinderile din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat este axată pe dificultatea evaluării situaţiilor de criză la întreprindere, respectiv, prin intermediul modelelor elaborate de autor Cercetările proprii au demonstrat că situaţiile de criză la întreprinderile din Republica Moldova pot fi diagnosticate şi previzionate cu o precizie înaltă încă din faza incipientă a acestora.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de dezvoltarea conceptuală şi metodologică a gestiunii situaţiilor de criză la întreprindere, cât şi de recomandările şi propunerile practice în această direcţie, utilizarea cărora ar permite: anticiparea şi evitarea crizei la întreprindere, slăbirea efectelor negative ale acesteia; elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii; organizarea unui proces de anticriză corect şi adecvat în cadrul gestiunii generale a întreprinderii cu scopul nu doar al anticipării crizelor, dar şi al depăşirii cu succes a acestora.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: modelele de gestiune a crizei financiare şi unele recomandări elaborate de autor au fost implementate în activitatea mai multor întreprinderi din Republica Moldova, drept dovadă sunt certificatele de implementare a rezultatelor ştiinţifice, anexate la teza de doctorat, precum şi în procesul didactic al instituţiilor de învăţământ şi de instruire profesională cu profil economic.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE GESTIUNII SITUAŢIILOR DE CRIZĂ FINANCIARĂ LA ÎNTREPRINDERE
 • 1.1.Interpretarea conceptuală a crizei şi implicaţiile acesteia în dezvoltarea ciclică a economiei
 • 1.2.Viziuni teoretice privind conţinutul gestiunii situaţiilor de criză la nivel de întreprindere
 • 1.3. Metodologia gestiunii situaţiilor de criză la întreprindere
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DIAGNOSTICUL ŞI PROGNOZAREA CRIZEI FINANCIARE LA ÎNTREPRINDERE
 • 2.1. Metode de diagnostic a crizei financiare la intreprindere utilizate pe plan internaţional şi posibilităţi de aplicare a acestora pe plan naţional
 • 2.2. Previziunea crizei financiare la întreprinderile din Republica Moldova, elaborarea modelului Z-scoring
 • 2.3. Abordarea complexă privind previziunea crizei la întreprindere
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MĂSURI ŞI PROPUNERI DE EVITARE A CRIZEI FINANCIARE LA ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Acţiuni şi măsuri de evitare a situaţiilor de criză financiară la întreprindere
 • 3.2. Noi direcţii de gestiune a situatiilor de criză şi posibilitatea utilizării acestora la întreprinderile din Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI