Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (Gagauz Yeri) în contextul procesului politic din Republica Moldova: general şi particular


Autor: Putină Natalia
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rusnac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-23.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, proces politic, proces politic regional, autonomie teritorială, proces etnopolitic, proces electoral, minorităţi naţionale/etnice, găgăuzii, politică etnică, partide etnice, partide regionale, integrare social-politică

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru compartimente, concluzii şi recomandări, bibliografia (372 denumiri), 160 pagini de text, 8 anexe. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 15 articole publicate în culegerile conferinţelor şi reviste de specialitate din Moldova, România şi Ucraina.

Domeniul de studiu. Subiectul de cercetare este Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (Gagauz Yeri) şi etnosul găgăuz încadrat în limitele ei geografice; formele instituţionale şi neinstituţionale de participare la procesul politic republican şi regional.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul investigaţiei este identificarea modului de manifestare a UTA Găgăuzia ca subiect al procesului politic din Republica Moldova. Obiectivele cheie: studierea dimensiunii etnice a procesului politic moldovenesc; reliefarea locului UTA Găgăuzia în structura de stat a Republicii Moldova; determinarea particularităţilor comportamentului segmentului electoral din autonomia găgăuză la nivel naţional şi regional, printr-o abordare comparată; evidenţierea tendinţelor principale ale comportamentului electoratului UTA Găgăuzia; analiza formelor de reprezentare a găgăuzilor în sistemul social-politic al Republicii Moldova (puterea politică, partide şi organizaţii social-politice, elita politică); identificarea nivelului de integrare a găgăuzilor în spaţiul politic naţional; a problemelor şi fenomenelor ce însoţesc acest proces;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică derivă din realizarea unui studiu nou şi integrat cu privire la cercetarea nivelului regional al procesului politic din Republica Moldova, având ca subiect UTA Găgăuzia, în contextul transformărilor post-sovietice specifice din arealul moldovenesc, în materie de design instituţional şi legal, precum şi politici de administrare a unei societăţi plurietnice. Problema ştiinţifică soluţionată constă în investigarea specificului şi tendinţelor evoluţiei Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia în cadrul politic al Republicii Moldova, printr-o abordare complexă şi sistemică.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Prezentul studiu constituie o evaluare şi o analiză comparată a nivelului regional şi naţional privind procesul politic, sub impactul clivajului etnic. În acelaşi timp, este un suport teoretic şi factologic important pentru fundamentarea unor cursuri universitare, orientate spre cercetarea domeniului minorităţilor etnice din perspectiva raporturilor cu statul, a relaţiilor interetnice, a instrumentelor de gestionare a societăţilor multietnice etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către factorii de decizie din Republica Moldova, în particular de autorităţile publice centrale şi din autonomie, pentru a pune bazele unui dialog constructiv, în contextul optimizării acordului special de autonomie; a relaţiilor dintre actorii politici naţionali, regionali şi intra regionali; a integrării UTA Găgăuzia în spaţiul politic naţional.

Cuprins


1. UTA GĂGĂUZIA CA SUBIECT AL PROCESULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA: ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI
 • 1.1. Concluzii la capitolul 1

 • 2. DIMENSIUNEA ETNICĂ A PROCESULUI POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1.Bazele teoretice de cercetare a Autonomiei Găgăuze ca subiect al procesului politic naţional
  • 2.2.Aspecte etnice ale instituţionalizării procesului politic din Republica Moldova
  • 2.3.Locul Autonomiei Găgăuze în structura de stat a Republicii Moldova
  • 2.4. Concluzii la capitolul 2

  3. PROCESUL ELECTORAL DIN AUTONOMIA GĂGĂUZĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII POLITICE A REPUBLICII MOLDOVA
  • 3.1.Opţiunile politice ale electoratului din UTA Găgăuzia în alegerile naţionale
  • 3.2.Specificul procesului electoral regional din Autonomia Găgăuzia
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

  4. TENDINŢE ŞI CONSECINŢE ALE DINAMICII STATUTULUI AUTONOMIEI GĂGĂUZE
  • 4.1.Reprezentarea găgăuzilor în sistemul social-politic al Republicii Moldova
  • 4.2.Dinamica integrării UTA Găgăuzia în spaţiul politic naţional
  • 4.3. Concluzii la capitolul 4

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI