Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Depunerea dimensională a cuprului şi argintului în condiţii de micro- şi nanoprelucrare electrochimică


Autor: Globa Pavel
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.05 - Electrochimie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Alexandru Dicusar
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
CSS: DH 02-02.00.05
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română
Adobe PDF document0.64 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

neomogenitate artificială, micro- şi macrodistribuire, depunerea electrochimică dimensională, sinteză şablon (templată), efectul dimensional al coroziunii, adâncimea de umplere a nanoporilor

Adnotare

Teza este scrisă în limba rusă, formată din şase capitole (inclusiv introducerea), concluzii generale, recomandări şi lista lucrărilor citate. Lucrarea conţine 117 de pagini, 54 figuri, 4 tabele, bibliografia cuprinde 187 referinţe.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele sunt publicate în 27 lucrări ştiinţifice (9 articole în reviste de specialitate recenzate, 17 teze la conferinţe, 1 brevet de invenţie).

Domeniul de cercetare: Electrochimie.

Scopul lucrării: a constat în cercetarea depunerii chimice şi electrochimice dimensionale a metalelor din grupa I secundare (Ag, Cu) în condiţiile creării unei neomogenităţi artificiale a suprafeţei, inclusiv cinetica procesului, rolul efectelor dimensionale macroscopice la obţinerea micro- şi nanomaterialelor şi elaborarea metodelor electrochimice de sinteză şablon (template), care permit un control al dimensiunii şi vitezei de depunere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: în baza studiului micro- şi macrodistribuirii electrochimice locale a cuprului şi argintului folosind mască groasă din material plastic se arată că, în cazul depunerii electrochimice a cuprului şi argintului masca joacă un rol de "agent de nivelare", într-un interval larg al valorilor vitezei de depunere electrochimică (iavg / il = 0,1 – 0,75) şi a grosimilor adimensionale ale acoperirilor (L ~ 0,13 - 0,5). Este arătat că uniformitatea acoperirilor metalice la obţinerea nanocompozitelor poroase AIII BV – metal prin intermediul depunerii chimice a cuprului şi argintului în nanopororii n - InP este determinată de adâncimea "de umplere" δ; a fost stabilită posibilitatea de a prezice vitezele de depunere ale cuprului şi argintului, pentru obţinerea nanomaterialelor în condiţiile sintezei electrochimice template folosind depunerea galvanostatică. A fost găsit efectul dimensional al vitezei de coroziune a metalului la obţinerea electrochimică a nanomaterialelor.

Obiectul de studiu al cercetării este depunerea chimică şi electrochimică dimensională a cuprului şi argintului în condiţii de micro- şi nanoprelucrare electrochimică cu utilizarea măştilor, a materialelor poroase şi a membranelor.

Semnificaţia teoretică a lucrării: se arată că uniformitatea depunerii electrochimice a cuprului din electrolitul standard în condiţiile microprelucrării în prezenţa măştii este realizată pentru grosimea stratului depus ce nu depăşeşte o jumătate din grosimea măştii, iar pentru depunerea electrochimică a argintului din electrolit complex uniformitatea dispare la un raport al grosimii stratului depus de grosimea măştii de ~ 0,15; a fost elaborată o metodă de majorare a uniformităţii acoperirilor din cupru şi argint în nanoporii n – InP; a fost propusă o metodă de control a vitezei de depunere electrochimice cu impuls pentru sinteza templată.

Implementarea şi importanţa aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării arată că un șir de legităţi observate şi metode de control ce se bazează pe acestea pot fi folosite practic și pentru alte procese de depunere electrochimică (ex. sinteza electrochimică templată a ansamblului de nanofire din bismut prin depunere electrochimică cu impulsuri înlăturând oxigenul dizolvat).

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

 • 1.1. Размерное электроосаждение в условиях микро- и нанообработки.
 • 1.2. Методы получения мезо и наноструктур анодным растворением
 • 1.3. Методы получения мезо- и наноструктур размерным электроосаждением
 • 1.4. Электролитическое осаждение металлов первой группы периодической системы
  • 1.4.1. Электролитическое осаждение меди
  • 1.4.2 Химическое осаждение меди
  • 1.4.3. Электролитическое осаждение серебра
  • 1.4.4 Химическое осаждение серебра
 • 1.5. Заключение к главе 1. Постановка задач исследования

2. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 2.1. Используемые шаблоны, их характеристики и методы получения
 • 2.2. Ячейки, электроды, методы измерения и аппаратура
 • 2.3. Условия электроосаждения и химического осаждения. Электролиты
 • 2.4. Определение скоростей осаждения и их распределения

3. МИКРО- И МАКРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕДИ И СЕРЕБРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОЛСТЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАСОК
 • 3.1. Методика измерения микро- и макрораспределения скоростей локального электроосаждения
 • 3.2. Микро- и макрораспределение скоростей локального электроосаждения меди из сульфатного электролита
 • 3.3. Микро- и макрораспределение скоростей локального электроосаждения серебра из цианистого электролита
 • 3.4. Заключение по главе 3

4. РАЗМЕРНОЕ ОСАЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОХИМИКО-ХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ МЕТАЛЛ – АIIIВV
 • 4.1. Кинетика осаждения меди в поры полупроводникового материала
 • 4.2. Кинетика осаждения серебра в поры полупроводникового материала
 • 4.3 О причинах наблюдаемых закономерностей распределения металла в нанопорах полупроводника
 • 4.4. Заключение по главе 4

5. РАЗМЕРНОЕ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕЗО- И НАНОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ТЕМПЛАТНОГО СИНТЕЗА
 • 5.1. Электроосаждение серебра из роданидного раствора
 • 5.2. Электроосаждение меди из пирофосфатного раствора
 • 5.3. Влияние переменного диаметра пор на скорость электроосаждения
 • 5.4. Влияние растворённого кислорода на скорость электрохимического осаждения
 • 5.4. Заключение к главе 5

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ