Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamentarea pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei


Autor: Răduţ Daniela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: DH 30-13.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

acţiune educativă, familie, acţiune educativă familială, competenţe parentale educative, adolescent/vârsta adolescenţei, parteneriat educaţional, fundamente pedagogice, integrare socială

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 184 titluri, 15 anexe, 136 pagini de text de bază, 10 figuri, 6 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la fundamentarea pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei în contextul umanizării şi democratizării procesului de învăţământ, a educaţiei familiale şi a relaţiilor sociale.

Scopul cercetării constă în elaborarea fundamentelor pedagogice teoretico-aplicative ale acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei (AEF). Obiectivele cercetării:

Examinarea şi interpretarea epistemologică a AEF prin: analiza şi dezvăluirea semnificaţiei conceptelor: acţiune educativă şi acţiune educativă familială; analiza structural-funcţională a acţiunii educative familiale din punct de vedere pedagogic, ontologic şi axiologic; elucidarea genezei şi evoluţiei acţiunii educative familiale ca fenomen şi concept pedagogic.

Determinarea şi interpretarea funcţiilor generale şi particulare ale acţiunii educative familiale prin stabilirea scopurilor, condiţiilor, conţinuturilor, extensiei posibilităţilor acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei; precizarea specificului vârstei adolescenţei în contextul educaţiei familiale şi a variatelor tipuri de familii; elaborarea şi experimentarea Modelului pedagogic de valorificare eficientă a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei, care include fundamentele teoretice şi aplicative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza structural-funcţională a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei din punct de vedere pedagogic, ontologic şi axiologic; stabilirea şi interpretarea funcţiilor generale şi particulare ale acţiunii educative familiale prin determinarea scopurilor, condiţiilor, conţinuturilor, extensiei posibilităţilor acesteia la vârsta adolescenţei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în stabilirea şi definirea fundamentelor teoretico-aplicative pedagogice ale acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei.

Semnificaţia teoretică rezidă în analiza AEF ca concept, fenomen şi demers pedagogic polifuncţional în contextul formării competenţelor parentale privind educaţia adolescentului. Analiza genezei şi evoluţiei acţiunii educative familiale, a funcţiilor acesteia şi a structurii ei a asigurat determinarea caracteristicilor AEF, a posibilităţilor de aplicare eficientă în cadrul familiei. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi validarea fundamentelor teoreticoaplicative ale AEF la vârsta adolescenţei structurate în Modelul pedagogic de valorificare eficientă a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Modelul pedagogic elaborat a fost implementat la două niveluri: formarea şi orientarea spre autoformare a părinţilor elevilor de la Liceul Teoretic „I. Haşdeu”, Chişinău; Colegiul economic „M. Teiuleanu”, Piteşti şi în cadrul familiei, prin intermediul părinţilor pregătiţi special, demonstrându-şi raţionalitatea praxiologică.

Cuprins


1. DOMENIUL CONCEPTUAL-FENOMENOLOGIC AL ACŢIUNII EDUCATIVE FAMILIALE LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI
 • 1.1. Delimitarea şi precizarea cadrului conceptual
 • 1.2. Geneza şi evoluţia acţiunii educative familiale ca fenomen şi concept pedagogic
 • 1.3. Specificul vârstei adolescenţei în contextul educaţiei familiale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ACŢIUNEA EDUCATIVĂ FAMILIALĂ CA DEMERS PEDAGOGIC POLIFUNCŢIONAL
 • 2.1. Tipuri de familii şi funcţionalitatea acţiunii educative la vârsta adolescenţei
 • 2.2. Principii şi condiţii de valorificare eficientă a acţiunii educative familiale
 • 2.3.Algoritmul AEF şi competenţele parentale privind educaţia adolescentului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REPERE PRAXIOLOGICE ALE ACŢIUNII EDUCATIVE FAMILIALE LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI
 • 3.1. Modelul pedagogic de valorificare eficientă a acţiunii educative familiale
 • 3.2. Coordonata investigativ-experimentală de valorificare a acţiunii educative familiale în adolescenţă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI