Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Aplicarea cunoştinţelor speciale medicale la cercetarea cauzelor penale


Autor: Baltaga Ecaterina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghiţă Mihail
doctor habilitat
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-12.00.08
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cunoştinţe speciale, cunoştinţe speciale medicale, aplicarea cunoştinţelor speciale medicale, expertiza judiciară, expertiza medico-legală, constatarea medico-legală, expert, expert medico-legal, specialist, acţiuni procesuale.

Adnotare

Cuvinte cheie: cunoştinţe speciale, cunoştinţe speciale medicale, aplicarea cunoştinţelor speciale medicale, expertiza judiciară, expertiza medico-legală, constatarea medico-legală, expert, expert medico-legal, specialist, acţiuni procesuale.

Domeniul de studiu îl prezintă relaţiile sociale, ce ţin de aplicarea cunoştinţelor speciale medicale la cercetarea cauzelor penale.

Obiectul cercetării îl constituie legalitatea formelor de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale în procesul penal şi problematica procesuală a aplicării acestora în acţiunile de urmărire penală şi procesului de judecată.

Scopul şi obiectivele prezentei teze îl constituie identificarea problemelor aplicării cunoştinţelor speciale medicale la cercetarea cauzelor penale, delimitarea clară a formelor de aplicare a cunoştinţelor speciale precum şi elaborarea unor propuneri şi recomandări orientate spre optimizarea reglementării juridice a expertizei medico-legale şi altor forme de aplicare a cunoştinţelor speciale. Scopul tezei este concretizat prin realizarea următoarelor obiective: evidenţierea problemelor legislative privind formele de aplicarea a cunoştinţelor speciale la cercetarea cauzelor penale; clasificarea formelor de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale în procesul penal; relevarea problemelor ce ţin de dispunerea şi efectuarea expertizelor medicolegale, constatării medico-legale de către specialist.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, constă în contribuţia adusă la studierea conceptului, esenţei, formelor de aplicare şi conţinutul cunoştinţelor speciale medicale la cercetarea cauzelor penale ce schimbă viziunea metodologică orientată asupra acestor categorii de maximă generalitate şi cu interferenţe practice. Din aceste considerente, pentru continuarea efortului depus de jurişti, medici, sociologi prezenta lucrare este o încercare de a supune unei analize pertinente bazele unei teorii generale asupra raportului dintre drept şi cunoştinţele speciale medicale. Noutatea ştiinţifică a prezentei lucrări rezidă atât în nuanţarea conceptelor de drept penal şi medicina legală, cât şi în analiza raportului dintre drept şi expertiza medico-legală din perspectiva examinării cît mai efective a cauzelor penale.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în definirea, clasificarea şi determinarea formelor cunoştinţelor speciale medicale aplicate în procesul penal, cât şi subiecţii exponenţi ai acestor cunoştinţe şi statutul lor procesual.

Valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile şi propunerile formulate în lucrare pot oferi soluţii noi pentru modernizarea cadrului juridic, prin modificarea acestuia la capitolele ce ţin de perfecţionarea practicii de aplicare a formelor ”cunoştinţelor speciale medicale”. De asemenea, recomandările formulate pot contribui la procesul de armonizare a legislaţiilor procesuale şi medicale, cât şi suplinirea unor goluri teoretice ce ţin de obiectul de cercetare a lucrării.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Elementele de noutate, analizele critice şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în elaborarea de studii ştiinţifice privitoare la conceptul de „aplicare a cunoştinţelor speciale medicale în procesul penal”, „formele de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale” în predarea cursului de drept procesual penal, expertiză judiciară, criminalistică, dar şi în activităţile organelor judiciare.

Cuprins


1. CUNOŞTINŢELE SPECIALE MEDICALE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE ÎN DOCTRINĂ ŞI ACTE NORMATIVE
 • 1.1. Studii ştiinţifice în domeniul cunoştinţelor speciale medicale
 • 1.2. Reglementarea normativ-juridică a categoriei “cunoştinţe speciale medicale” în raport cu evoluţia dreptului
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CUNOŞTINŢELE SPECIALE MEDICALE ÎN PROCESUL PENAL – ASPECTE DOCTRINARE, METODOLOGICE ŞI PRACTICE
 • 2.1. Conceptul de „cunoştinţe speciale” în doctrina procesual penală
 • 2.2. Cunoştinţele speciale medicale aplicate la cercetarea cauzelor penale - categorie de cunoştinţe speciale
 • 2.3. Clasificarea formelor de aplicare a cunoştinţelor speciale medicale
 • 2.4. Expertul medico-legal exponent de cunoştinţe speciale medicale la cercetarea cauzelor penale
 • 2.5. Specialistul – subiect independent în aplicarea cunoştinţelor speciale medicale în procesul penal
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. FORMELE DE APLICARE A CUNOŞTINŢELOR SPECIALE MEDICALE
 • 3.1. Expertiza medico-legală formă distinctă de aplicare a cunoştinţelor speciale la cercetarea cauzelor penale
 • 3.2. Constatarea medico-legală - formă procesuală de aplicare a cunoştinţelor speciale
 • 3.3. Aplicarea cunoştinţelor speciale medicale de către specialist în alte acţiuni procesuale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI