Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Eficientizarea studierii matematicii şcolare prin intermediul metodelor activ – participative


Autor: Brăduleac Iraida
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

învăţare eficientă, activitate de învăţare, metode activ – participative (MAP), motivaţie, stil cognitiv, sarcini de învăţare, strategii euristice, competenţă, nivel de performanţă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 125 titluri, 17 anexe, 147 pagini text de bază, 30 desene, 22 tabele. Rezultatele obţinute sînt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii (Matematica).

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea experimentală a unui model pedagogic de eficientizare a studierii matematicii şcolare prin intermediul metodelor activ – participative. Obiectivele de cercetare: (1) Analiza situaţiei existente şi argumentarea necesitaţii aplicării MAP în procesul de studiere eficientă a matematicii. (2) Elaborarea modelului pedagogic de învăţare eficientă a matematicii prin intermediul MAP. (3) Elaborarea metodologiei de aplicare a modelului pedagogic. (4) Validarea prin experiment pedagogic a modelului şi metodologiei elaborate în cadrul cursului de algebră.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării: constă în elaborarea fundamentelor teoretice şi metodologice de utilizare eficientă a MAP în studierea unor compartimente de algebră în gimnaziu şi liceu, adoptate curriculum-ului naţional. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constă în stimularea spiritului de explorare şi formarea unui stil de lucru activ la elevi în cadrul orelor de matematică, cultivarea autonomiei, formarea experienţelor şi competenţelor de a rezolva situaţii – problemă într-un timp relativ scurt.

Semnificaţia teoretică a cercetării: constă în extinderea arsenalului de MAP şi strategii ce contribuie la învăţarea eficientă. În teză a fost soluţionată problema eficientizării procesului de predare – învăţare a matematicii, care reprezintă o problemă ştiinţifică importantă în domeniul didacticii matematicii.

Valoarea aplicativă a cercetării: posibilitatea implementării metodologiei de utilizare a MAP în practica educaţională de eficientizare a învăţării matematicii.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice: modelul pedagogic de eficientizarea a studierii matematicii şcolare prin intermediul MAP este utilizat în predarea cursului de algebră în clasele a IX-a şi a X-a la L.T. ”B.P.Hajdeu”, or. Bălţi, L.T. „V. Cantemir”, s. Sofia, Drochia

Cuprins


1. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE A MATEMATICII ŞCOLARE
 • 1.1. Factorii psihopedagogici care influenţează învăţarea eficientă a matematicii şcolare
 • 1.2. Rolul motivaţiei în procesul de predare – învăţare a cursului de algebră
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL PEDAGOGIC DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE A MATEMATICII ŞCOLARE PRIN INTERMEDIUL METODELOR ACTIV – PARTICIPATIVE
 • 2.1. Elaborarea modelului pedagogic de eficientizare a procesului de predare - învăţare a unor compartimente din cursul şcolar de algebră.
 • 2.2. Metodologia utilizării modelului elaborat
 • 2.3. Strategii euristice care contribuie la învăţarea eficientă a matematicii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII APLICĂRII MODELULUI ŞI METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.2. Descrierea experimentului de formare
 • 3.3. Metode matematice de prelucrare a datelor statistice obţinute în investigaţie
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI