Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Purtătorii tehnico-electronici de informaţie în calitate de înregistrări în probatoriul penal. Probleme de administrare şi admisibilitate


Autor: Elena CROITOR
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Igor Dolea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.01
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

purtător tehnico-electronic de informaţie, document electronic, cerinţe de admisibilitate, reguli de administrare, înregistrări audio-video, percheziţia computerului, interceptarea comunicărilor electronice.

Adnotare

Cuvinte-cheie: purtător tehnico-electronic de informaţie, document electronic, cerinţe de admisibilitate, reguli de administrare, înregistrări audio-video, percheziţia computerului, interceptarea comunicărilor electronice.

Domeniul de studiu îl constituie cele mai importante şi noi aspecte ale probatoriului penal: administrarea, admisibilitatea şi aprecierea înregistrărilor audio-video pe suport tehnico-electronic de informaţie, coroborând perspectiva doctrinar-normativă şi cea practico-aplicativă.

Scopul lucrării este a de a formula un set de reguli şi rigori potrivit cărora se poate realiza probatoriul cu purtători tehnico-electronici de informaţie, creând un sistem în cadrul căruia drepturile fundamentale şi scopul justiţiei penale sunt în egală măsură asigurate.

Printre obiectivele lucrării se numără: definirea noţiunii de purtător tehnico-electronic de informaţie,delimitarea conceptelor document electronic, înregistrări audio-video, probă electronică, identificarea regulilor generale şi speciale de admisibilitate a purtătorilor de informaţie, stabilirea procedeelor probatorii prin care proba cu înregistrări poate fi introdusă în proces.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prezenta cercetare constituie prima incursiune ştiinţifică, la nivel naţional, în materia purtătorilor de informaţie în calitate de mijloace de probă în procedura penală. Problema ştiinţifică importantă soluţionată a fost constituirea unui domeniu teoretic vizând cerinţele normative ale administrării şi admisibilităţii probei electronice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării se regăseşte în relevarea problematicii teoretico-practice, inclusiv la nivel normativ şi identificarea posibilelor soluţii în acest sens.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ţine în primul rând de activitatea practică, dar concluziile cercetării pot fi, în egală măsură, aplicabile unor noi examinări teoretice ale domeniului.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL PURTĂTORILOR DE INFORMAŢIE ÎN CALITATE DE ÎNREGISTRĂRI ÎN PROBATORIUL PENAL
 • 1.1. Proba cu purtători tehnico-electronici de informaţie în doctrina est-europeană
 • 1.2. Exegeza teoriei nord-americane în materia probei electronice şi a suporturilor de informaţie
 • 1.3. Cercetarea ştiinţifică a probatoriului cu înregistrări audio-video. Probleme şi direcţii de soluţionare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PURTĂTORII TEHNICO-ELECTRONICI DE INFORMAŢIE ÎN PROCEDURA PENALĂ
 • 2.1. Categoriile „purtător tehnico-electronic de informaţie”, „înregistrări” şi „probă electronică” în probatoriul penal
 • 2.2. Tipurile purtătorilor-înregistrări utilizate la demonstrarea elementelor obiectului probatoriului
 • 2.3. Garanţii procesuale ale admisibilităţii probei cu înregistrări pe suport tehnico-electronic de informaţie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ADMINISTRAREA ADMISIBILĂ A PROBEI CU PURTĂTORI TEHNICO - ELECTRONICI DE INFORMAŢIE ÎN PROCEDURA PENALĂ
 • 3.1. Cerinţe de admisibilitate ale probatoriului pentru înregistrările audio-video pe suport tehnico-electronic de informaţie
 • 3.2. Mijloacele legale de administrare a purtătorilor tehnico-electronici de informaţie
 • 3.2.1.Administrarea procesuală a suporturilor tehnico-electronice de informaţie în probatoriul penal
 • 3.2.2.Reguli tehnico-tactice de administrare admisibilă a probei cu înregistrări în procesul penal
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. VALOAREA INFORMAŢIONAL - PROBANTĂ A ÎNREGISTRĂRILOR AUDIO-VIDEO ÎN PROCEDURA PENALĂ
 • 4.1. Modalităţi de verificare a autenticităţii informaţionale a purtătorilor tehnico-electronici de informaţie
 • 4.2. Forţa probantă şi aprecierea probei cu înregistrări audio-video pe suport tehnicoelectronic
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI