Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Reglementarea internaţională a conflictelor armate interne


Autor: Frunze Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: DH 15-12.00.02
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reglementări internaţionale, conflicte armate interne, drept internaţional umanitar, cooperare internaţională, protecţie umanitară.

Adnotare

Cuvinte-cheie: reglementări internaţionale, conflicte armate interne, drept internaţional umanitar, cooperare internaţională, protecţie umanitară.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza multiaspectuală a cadrului normativ internaţional ce reglementează conflictele armate interne.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul principal al lucrării constă în realizarea unei analize juridice complexe a normelor dreptului internaţional umanitar referitoare la reglementarea conflictelor armate interne, a jurisprudenţei şi a opiniilor doctrinare în materie, precum şi în elaborarea argumentărilor teoretice şi a unor recomandări concrete în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică sunt asigurate de analiza complexă a conflictelor armate interne în contextul cadrului normativ internaţional cu elucidarea problemelor specifice existente în această materie, de cercetare a conflictului transnistrean prin prisma dreptului internaţional umanitar şi de elaborarea unor concluzii şi recomandări concrete orientate spre perfecţionarea practicii şi a modului de abordări în reglementarea tipului de conflict armat vizat. Problema știintifică de importanță majoră soluționată în lucrare constă în elucidarea aspectelor tratate de dreptul internațional a conflictelor armate noninternaționale cu evidențierea dificultăților și tendințelor noi în domeniu

. Semnificaţia teoretică. Fiind una dintre primele lucrări din Republica Moldova dedicate nemijlocit problemei reglementării internaţionale a conflictelor armate interne, aceasta va constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici şi formularea de noi soluţii orientate spre perfecţionarea practicii şi a modului de abordări în reglementarea tipului de conflict armat vizat.

Valoarea aplicativă a lucrării se manifestă prin importanţa sa în activitatea de legiferare, pentru cadrele didactice în activitatea desfăşurată şi pentru cercetători în elaborarea lucrărilor ştiinţifice la disciplinele de studiu drept internaţional umanitar şi drept internaţional public, precum şi pentru cei care se lovesc în activitatea lor de problemele ce ţin de reglementarea internaţională a conflictelor armate interne.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza constituie o contribuţie modestă, dar, considerăm, temeinică la îmbogăţirea literaturii naţionale în domeniul dreptului internaţional umanitar căutîndu-şi potenţialii cititori în rîndurile teoreticienilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, practicienilor.

Cuprins


1. CONFLICTELE ARMATE INTERNE ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE ŞI AL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Conflictele armate interne prin prisma cadrului normativ internaţional
 • 1.2. Investigarea cercetărilor ştiinţifice în materia reglementării internaţionale a conflictelor armate interne
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE JURIDICE PRIVIND REGLEMENTAREA INTERNAŢIONALĂ A CONFLICTELOR ARMATE INTERNE
 • 2.1. Procesul codificării şi dezvoltării progresive a normelor umanitare care reglementează conflictele armate interne: aspecte teoretico-practice
 • 2.2. Încadrarea juridică a dezordinilor interne şi a stărilor de tensionare
 • 2.3. Efectele recunoaşterii în calitate de „parte beligerantă”
 • 2.4. Probleme specifice conflictelor armate interne în dreptul internaţional umanitar
 • 2.5. Conflictele armate interne în lumina prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale
 • 2.6. Configuraţia conflictului transnistrean în dreptul internaţional umanitar
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ASISTENŢA ACORDATĂ PĂRŢILOR CONFLICTELOR ARMATE INTERNE: ASPECTE REGLEMENTATE DE DREPTUL INTERNAŢIONAL
 • 3.1. Protecţia internaţională a victimelor conflictelor armate interne
 • 3.2. Problema ajutorului extern (imixtiunii) în conflictele armate interne
 • 3.3. Intervenţia ONU în conflictele armate interne
 • 3.4. Imixtiunea organismelor regionale în conflictele armate interne
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI