Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Productivitatea speciilor drupacee în funcţie de soi şi forma de coroană


Autor: Rîbinţev Ion
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Cimpoieş
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-06.01.07-27.03.08
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document3.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

specie; prun; cais; vişin; soi; tufă ameliorată; piramidă mixtă; piramidă neetajată; recolta; creştere şi fructificare; eficienţă economică

Adnotare

Teza este expusă pe 131 pagini tehnoredactate şi include: introducerea, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 160 titluri. Materialul ilustrativ include 34 tabele, 7 figuri, 2 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: agricultură, pomicultură, 06.01.07.

Scopul lucrării a fost sporirea productivităţii plantaţiilor de prun, cais şi vişin şi a eficienţei economice de producere a fructelor prin argumentarea agrobiologică şi economică a conducerii pomilor după o formă nouă de coroană – tufă ameliorată.

Obiectivele de bază ale lucrării: studierea indicatorilor fitometrici principali ai pomilor şi ai activităţii fotosintetice a plantaţiilor de prun, cais şi vişin în funcţie de soi şi forma de coroană; evaluarea productivităţii plantaţiei şi eficienţei economice a producerii fructelor în funcţie de soi şi forma de coroană; determinarea parametrilor bioconstructivi ai coroanei tufă ameliorată; stabilirea modului de întreţinere a pomilor conduşi după tufă ameliorată.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Investigaţiile ştiinţifice s-au efectuat după metode aprobate în pomicultură.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în ţara noastră s-au argumentat din punct de vedere agrobiologic şi economic avantajele conducerii pomilor de prun, cais şi vişin după tufă ameliorată faţă de conducerea acestora după recomandările existente. Au fost argumentaţi parametrii bioconstructivi pentru această formă de coroană şi s-a elaborat modul de tăiere a ramurilor de garnisire.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în pomicultură, constă în sporirea productivităţii plantaţiilor de prun, cais şi vişin şi a eficienţii economice de producere a fructelor prin conducerea pomilor dupa tufa ameliorată.

Semnificaţia teoretică a lucrării.

Semnificaţia teoretică constă în completarea bazei de date ştiinţifice necesare optimizării structurii plantaţiilor de prun, cais şi vişin. Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi recomandarea pentru producţie a unei noi forme de coroană pentru pomii de prun, cais şi vişin, precum şi a metodei de întreţinere a acesteia, care contribuie la sporirea producţiei de fructe şi eficienţei economice de producere a lor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele principale ale investigaţiilor au fost prezentate şi aprobate la 4 simpozioane ştiinţifice internaţionale (Chişinău, 2008, 2010, 2011; Volgograd, 2008), seminare practice republicane şi regionale din domeniu. Conducerea pomilor de prun, cais şi vişin după tufă ameliorată s-a implementat în producţie pe o suprafaţa de 1,5 ha în SDE „Criuleni”.

Cuprins


1. IMPORTANŢA SOIULUI ŞI A CONDUCERII POMILOR DE PRUN, CAIS ŞI VIŞIN
 • 1.1. Soiul - factorul principal al culturii şi productivităţii speciilor drupacee
 • 1.2. Rolul formei de coroană în sporirea productivităţii plantaţiilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Condiţiile efectuării cercetărilor
 • 2.3.1. Caracteristica solului
 • 2.3.2. Condiţiile meteorologice
 • 2.3.3. Agrotehnica

3. INDICATORII FITOMETRICI AI POMILOR ŞI AI ACTIVITĂŢII FOTOSINTETICE A PLANTAŢILOR DE PRUN, CAIS ŞI VIŞIN
 • 3.1. Parametrii bioconstructivi ai pomilor
 • 3.1.1. Lungimea însumată a ramurilor anuale
 • 3.1.2. Lungimea medie a ramurilor anuale49
 • 3.1.3. Parametrii coroanei
 • 3.1.4. Diametrul trunchiului
 • 3.2. Caracteristicile fitometrice de bază ale activităţii fotosintetice a plantaţiei
 • 3.2.1. Suprafaţa foliară
 • 3.2.2. Indicele foliar
 • 3.2.3. Valorificarea suprafeţei de nutriţie
 • 3.2.4. Volumul productiv al ansamblului vegetativ
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INDICATORII PRINCIPALI AI FRUCTIFICĂRII ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCERII PRUNELOR, CAISELOR ŞI VIŞINELOR
 • 4.1. Fructificarea pomilor
 • 4.1.1. Numărul florilor şi amplasarea lor în coroană
 • 4.1.2. Numărul, masa şi amplasarea fructelor în coroană
 • 4.2. Producţia de fructe şi calitatea lor
 • 4.2.1. Recolta de fructe
 • 4.2.2. Productivitatea specifică a pomilor
 • 4.2.3. Calitatea fructelor
 • 4.3. Eficienţa economică a producerii fructelor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI