Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Tratamentul multimodal al chistului renal solitar


Autor: Tănase Dorin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.40 - Urologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Emil Ceban
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Adrian Hotineanu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Cuvinte Cheie

chist renal solitar, ecografie, hipertensiune arterială, puncţie ecoghidată, chistectomie deschisă, chistectomie laparoscopică, efect economic.

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 140 de pagini şi cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, bibliografia din 118 numiri, 20 tabele, 63 figuri, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Urologie.

Scopul: Studierea eficacităţii comparative a metodelor de tratament chirurgical al chistului renal solitar (simplu). Obiectivele tezei. Analiza comparativă a metodelor de diagnostic a CRS şi a indicaţiilor pentru aplicarea diferenţiată a tratamentul chirurgical: puncţa ecoghidată percutanată, chistectomia deschisă prin lombotomie, chistectomia laparoscopică transabdominală; analiza comparativă a tratamentului în dependenţă de metoda aplicată, rata recidivelor şi complicaţiile înregistrate; examenul histologic şi citologic al CRS înlăturat; studierea indicilor clinico-economici; elaborarea algoritmului de conduită a pacienţilor cu CRS.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova pe materialul propriu au fost studiate rezultatele efectuării puncţiei percutanate ecoghidate a CRS, chistectomiei deschise şi chistectomiei laparoscopice transabdominale. Analiza comparativă a rezultatelor obţinute a permis de a evalua tratamentul multimodal al CRS în dependenţă de metoda aplicată, factorii economici, rata recidivelor şi complicaţiile survenite.

Problema ştiinţifică soluţionată: Au fost determinaţi factorii importanţi pentru selectarea metodei tratamentului chirurgical al CRS în scopul îmbunătăţirii rezultatelor obţinute şi diminuării ratei recidivelor postoperatorii.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Studiul efectuat a permis demonstrarea contribuţiei individuale a diverselor metode de diagnostic al CRS în elaborarea tacticii ulterioare de tratament. Intervenţia chirurgicală de selecţie în CRS este chistectomia laparoscopică. Materialul acumulat a permis de a elabora un algoritm de diagnostic şi tratament multimodal al CRS. Rezultatele teoretice şi practice ale lucrării au fost implementate în procesul didactic şi curativ la catedra de Urologie şi Nefrologie Chirurgicală USMF „N.Testemiţanu” şi Clinica de Urologie, Dializă şi Transplant renal a IMSP Spitalul Clinic Republican.

Cuprins


1. PROBLEMA CHISTULUI RENAL SOLITAR LA ETAPA ACTUALĂ
 • 1.1. Abordările actuale în evaluarea clinică a chistului renal solitar
 • 1.2. Diagnosticul contemporan al chistului renal solitar
 • 1.3 Modalităţile de tratament al chistului renal solitar
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a loturilor cercetate
 • 2.2. Planul de examinare clinică şi paraclinică a pacienţilor
 • 2.3. Investigaţiile de laborator şi instrumentale
 • 2.4. Prelucrarea matematică şi statistică a materialului
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2.

3. EVALUAREA CLINICO-PARACLINICĂ A CHISTULUI RENAL SOLITAR
 • 3.1. Tabloul clinic al chistului renal solitar
 • 3.2. Modificările instrumentale şi de laborator la pacienţii cu chist renal solitar
 • 3.3. Studiul morfopatologic al chistului renal solitar
 • 3.4. Cazuistica personală: pacienţi cu chist renal solitar
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL MULTIMODAL AL CHISTULUI RENAL SOLITAR
 • şş
 • 4.1. Rezultatele tratamentului miniminvaziv al chistului renal solitar
 • 4.2. Rezultatele tratamentului deshis al chistului renal solitar
 • 4.3. Rezultatele tratamentului laparoscopic al chistului renal solitar
 • 4.4. Analiza comparativă a diferitor metode de tratament al chistului renal simplu
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI