Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Evoluţia şi tratamentul artritei reactive în dependenţă de germenii infecţioşi etiologici


Autor: Becheanu Natalia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: D 51-14.00.06
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artrita reactivă, forma clinică, agentul etiologic, tratament antibacterian diferenţiat

Adnotare

Lucrarea conţine 128 de pagini text de bază, fiind compartimentată în: introducere, şase capitole, repere bibliografice (123 surse), 5 anexe, 35 tabele, 38 figuri. Rezultatele cercetării au fost relatate în 15 publicaţii ştiinţifice, dintre care 10 articole în reviste de specialitate.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului a constat în analiza oportunităţilor tratamentului antibacterian diferenţiat după agenţii patogeni în diferite forme clinice ale artritei reactive şi a impactului acestora asupra calităţii vieţii.

Obiectivele studiului s-au axat pe evidenţiera particularităţilor formelor clinice ale artritei reactive, aprecierea diferenţiată a tratamentului antibacterian şi a impactului acestei terapii asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Metodologia cercetării ştiinţifice. În cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetarea, examinarea clinică a pacientului, investigaţii paraclinice, studierea statusului imun, procedee de procesare statistică.

Noutatea şi originalitatea constă în analiza comparativă a eficacităţii doxiciclinei, josamicinei şi levofloxacinei în diferite forme clinice de artrită reactivă, observînd dinamica evoluţiei sindromului articular, frecvenţa şi durata remisiunilor realizate prin administrarea acestor trei preparate antibacteriene. Un aspect deosebit este studiul impactului artritei reactive asupra calităţii vieţii şi a modificărilor apărute sub tratamentul antimicrobian diferenţiat.

Problema ştiinţifică soluţionată. S-a demonstrat cu probe certe şi verificate că în artritele postinfecţioase (reactive) terapia antimicrobiană este indicată în tratamentul patogenetic argumentat şi s-au propus scheme operative de selecţie a grupului de preparate indicate pentru cele 3 forme clinice de artrită reactivă.

Valoarea aplicativă o constituie determinarea diferenţiată a tratamentului antimicrobian la agentul patogen depistat şi la forma clinică aparentă, ceea ce va permite o abordare terapeutică efectivă, cu ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor.

Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică curentă a secţiei reumatologie a IMSP SCM ”Sfânta Treime” iar tezele de suport şi postulatele de principiu sunt incluse în cursurile de instruire a medicilor în Clinica Medicină Internă nr.5 Reumatologie şi Nefrologie a Departamentului Medicină Internă a USMF ”Nicolae Testemiţanu”.