Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / martie /

Optimizarea neliniară cu restricţii speciale pentru cercetări comparative


Autor: Gârlă Eugeniu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Bolun
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.13
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 martie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economia cunoaşterii, integrare, convergenţă economică, analiză comparativă, competitivitate, abordare sistemică, modelare, optimizare, algoritm.

Adnotare

Cuvinte cheie: economia cunoaşterii, integrare, convergenţă economică, analiză comparativă, competitivitate, abordare sistemică, modelare, optimizare, algoritm.

Domeniul de studiu ţine de aplicarea metodelor economico-matematice la evaluarea competitivităţii naţionale şi a convergenţei economice.

Scopul tezei constă în elaborarea fundamentelor teoretice şi a instrumentelor economico-matematice în suportul gestiunii eficiente a dezvoltării economice a Republicii Moldova prin convergenţă către economia Uniunii Europene. Atingerea acestui scop implică necesitatea realizării următoarelor obiective majore: formularea problemei generale de optimizare neliniară cu restricţii speciale şi elaborarea algoritmului rezolvării acesteia; formularea de probleme economice concrete de analiză, prognoză şi optimizare în suportul gestiunii eficiente a dezvoltării economice; concretizarea particularităţilor aplicării problemei generale de optimizare neliniară cu restricţii speciale în practică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: formularea problemei de optimizare neliniară cu restricţii în formă de ecuaţii, iar pentru variabile - paralelipipedice şi elaborarea algoritmului de soluţionare a acesteia; propunerea modelului Krugman-Porter Combinat cu facilităţi de optimizare pentru cercetări comparative; elaborarea algoritmului de determinare a soluţiei optime pentru modelul MKPC cu o singură restricţie în formă de ecuaţie; complexitatea redusă, apropiată de cea liniară, a problemelor de optimizare în baza modelului MKPC; este propusă extinderea unei clase largi de probleme de optimizare în statistică, prin păstrarea integrală a restricţiilor, evitând astfel creşterea dimensiunii problemei, şi soluţionarea acestora conform algoritmului pentru modelul MKPC;

Semnificaţia teoretică: Algoritmii elaboraţi extind semnificativ aria de probleme de optimizare actuale ce pot fi soluţionate numeric. Modelul Krugman-Porter Combinat propus fortifică instrumentele economico-matematice pentru cercetări comparative în economie.

Valoarea aplicativă a lucrării: Reperele elaborate pentru proiectul Planului de Reforme, cele 2 proiecte-pilot şi 21 de probleme economice formulate pot fi de un real folos în activităţile de restructurare teritorială şi eficientizare a dezvoltării economice a Republicii Moldova.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării sunt aplicate în cererea de proiect „Identificarea unui cluster agroindustrial în zona de nord a Republicii Moldova” pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 al Comisiiei Europene şi valorificate în cadrul cursului de calificare „Analiza impactului de reglementare”, Ministerul Economiei şi Comerţului din Republica Moldova.

Cuprins


1 CERCETĂRILE COMPARATIVE ÎN SUPORTUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
 • 1.1 Dezvoltarea economică prin convergenţă
 • 1.2 Modelarea şi optimizarea în cercetările economice comparative
 • 1.2.1 Abordări cunoscute în cercetarea comparativă a proceselor economice
 • 1.2.2 Aplicări de evaluare a competitivităţii şi a convergenţei economice
 • 1.2.3 Problema generală de optimizare neliniară a proceselor economice
 • 1.2.4 Particularităţi ale problemelor de optimizare în economie
 • 1.3 Aspecte actuale de cercetări comparative în economie
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 MODELE ŞI METODE DE OPTIMIZARE NELINIARĂ PENTRU CERCETĂRI COMPARATIVE
 • 2.1 Metodologia analizei comparative
 • 2.2 Repere conceptuale ale cercetărilor comparative pentru dezvoltarea economică
 • 2.2.1 Abordarea sistemică în cercetările economice cantitative
 • 2.2.2 Dezvoltarea economică bazată pe cunoaştere
 • 2.3 Aspecte specifice de optimizare neliniară pentru cercetări comparative
 • 2.4 Modelul Krugman-Porter Combinat - MKPC
 • 2.5 Soluţionarea unei clase de probleme de optimizare neliniară cu restricţii speciale
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3 APLICĂRI ALE MODELULUI MKPC
 • 3.1 Aplicarea modelului MKPC în macroeconomie
 • 3.2 Aplicarea modelului MKPC în dezvoltarea regională
 • 3.3 Aplicarea modelului MKPC în clusterizare
 • 3.4 Aplicarea modelului MKPC în microeconomie
 • 3.4.1 Consideraţiuni generale
 • 3.4.2 Evaluarea economică şi variantele de dezvoltare la micronivel
 • 3.4.3 Schema generală de implementare a MKPC la micronivel
 • 3.5 Aplicarea modelului MKPC în statistică
 • 3.6 Oportunitatea reformării economice
 • 3.7 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI