Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Eficienta economica a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional


Autor: Diana Memet
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Elena Timofti
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-08.00.05
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Cuvinte Cheie

gricultura, fitotehnie, eficienta economica, intensivitate, intensificare, potential integral, resurse, investitii, progres tehnico-stiintific, inovatii, dezvoltare durabila.

Adnotare

Cuvinte cheie: agricultura, fitotehnie, eficienta economica, intensivitate, intensificare, potential integral, resurse, investitii, progres tehnico-stiintific, inovatii, dezvoltare durabila.

Domeniul de studii îl constituie aspectele teoretice, metodologice si practice ale evaluarii nivelului de intensivitate si a eficientei economice a intensificarii productiei globale vegetale si a diferitor tipuri de produse în cadrul întreprinderilor agricole din Republica Moldova.

Scopul principal al tezei consta în cercetarea, argumentarea si elaborarea recomandarilor si directiilor prioritare de eficientizare a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional.

Obiectivele cercetarii sunt: determinarea nivelului de intensivitate a producerii globale vegetale si a producerii diferitor tipuri de produse; evaluarea eficientei economice a intensificarii ramurii fitotehnice bazate pe valorificarea potentialului de resurse, argumentarea directiilor de eficientizare a intensificarii ramurii în profil regional.

Noutatea si originalitatea stiintifica consta în: evidentierea directiilor de eficientizare a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional; elaborarea modelului multifactorial pentru pronosticarea randamentului terenului agricol în baza valorificarii mai eficiente a resurselor; argumentarea utilizarii investitiilor, subventiilor si implementarea progresului tehnico-stiintific ca o pârghie de eficientizare a intensificarii ramurii fitotehnice; propunerea selectarii întreprinderilor agricole cu rentabilitate pozitiva înalta, care initial sa stea la baza implementarilor tehnologiilor si progresului tehnic; elaborarea si argumentarea necesitatii aplicarii indicatorilor integrali principial noi ai intensificarii, care pot fi pusi la baza estimarii nivelului de intensivitate si a evaluarii eficientei economice a intensificarii ramurii fitotehnice; elaborarea indicatorilor nivelului de intensivitate si a eficientei economice a intensificarii producerii în fitotehnie cu includerea mijloacelor si tehnologiilor cu caracter inovational.

Problema stiintifica importanta solutionata în teza este eficientizarea intensificarii ramurii fitotehnice în întreprinderile agricole în aspect regional prin prisma aplicarii mijloacelor si tehnologiilor cu caracter inovational si valorificarii mai eficiente a resurselor de producere.

Semnificatia teoretica si valoarea aplicativa rezulta din directiile de eficientizare a intensificarii ramurii fitotehnice în aspect regional, din argumentarile si recomandarile autorului referitor la modificarea nivelului intensivitatii si obtinerii eficientei înalte a intensificarii ramurii fitotehnice, care vor contribui la dezvoltarea bazei teoretice si metodologice în acest domeniu.

Recomandarile practice sunt orientate spre aplicarea metodelor de analiza a ramurii fitotehnice si determinarii rezervelor posibile ca rezultat al utilizarii mai eficiente a resurselor de producere. Totodata, datorita informatiei relevante, teza poate fi utilizata în procesul didactic din institutiile de învatamînt cu profil economic.

Implementarea rezultatelor stiintifice. Recomandarile propuse în teza au fost implementate în cadrul SRL „Agroelcor” si SRL „Giurgesti-Agro” din raionul Orhei din Republica Moldova. Totodata, cercetarile efectuate pot servi drept baza pentru investigatiile viitoare privind eficientizarea intensificarii ramurii fitotehnice în entitatile agricole si ca suport în procesul didactic pentru studentii si masteranzii de la facultatile economice din institutiile de învatamînt superior.

Cuprins


1. ABORDARI TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND INTENSIFICAREA PRODUCERII PRODUCTIEI AGRICOLE
 • 1.1. Esenta conceptului intensificarii producerii agricole si specificul acesteia în
 • ramura fitotehnica
 • 1.2. Abordari metodologice privind aprecierea nivelului si a eficientei economice a
 • intensificarii în ramura fitotehnica
 • 1.3. Progresul tehnico-stiintific si aspectul ecologic – baza de sporire a eficientei
 • economice a intensificarii producerii vegetale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ESTIMAREA NIVELULUI DE INTENSIVITATE ÎN RAMURA FITOTEHNICA ÎN ASPECT REGIONAL
 • 2.1. Nivelul de dezvoltare a ramurii fitotehnice în întreprinderile agricole din
 • Republica Moldova
 • 2.2. Evaluarea nivelului de intensivitate a producerii productiei globale vegetale
 • 2.3. Estimarea nivelului de intensivitate a producerii diferitor tipuri de produse
 • vegetale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA EFICIENTEI ECONOMICE A INTENSIFICARII PRODUCERII VEGETALE
 • 3.1. Eficienta economica a intensificarii producerii productiei globale vegetale
 • bazata pe valorificarea potentialului de resurse
 • 3.2. Evaluarea eficientei economice a intensificarii producerii principalelor tipuri de
 • produse vegetale în aspect regional
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. DIRECTIILE DE EFICIENTIZARE A INTENSIFICARII RAMURII FITOTEHNICE ÎN ASPECT REGIONAL
 • ahrahh
 • 4.1. Valorificarea potentialului de resurse integrale si pronosticul eficientei
 • intensificarii în sectorul fitotehnic
 • 4.2. Investitiile, subventiile si implementarea progresului tehnico-stiintific – o
 • pârghie de eficientizare a intensificarii ramurii fitotehnice
 • 4.3. Asigurarea cresterii stabile a productivitatii culturilor (plantatiilor pe rod) în
 • baza valorificarii optimale a factorilor de dezvoltare intensiva
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI