Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză


Autor: Ciobanu Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ostrofeţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.07
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

populaţia rurală, osteoartroză, indicii calităţii apei, factori de risc, profilaxie.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografia din 219 surse, 121 pagini text de bază, 26 tabele, 23 figuri şi 29 anexe. Rezultatele obţinute au fost relatate în 17 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv 14 articole, 6 - fără coautor.

Domeniul de studiu: Igienă. Scopul studiului rezidă în estimarea igienică a impactului factorilor determinanţi în geneza osteoartrozei şi elaborarea măsurilor de profilaxie.

Obiectivele: studierea şi analiza în dinamică a morbidităţii populaţiei rurale din RM prin osteoartroză; studierea factorilor socio-demografici caracteristici bolnavilor cu osteoartroză; cercetarea calităţii apei potabile din sursele decentralizate folosite permanent de bolnavii cu osteoartroză, a particularităţilor de alimentaţie, a factorilor de mediu şi de comportament, evaluarea particularităţilor clinice ale bolnavilor şi a calităţii vieţii; determinarea şi estimarea interrelaţiilor corelative dintre morbiditatea prin osteoartroză şi indicii calitativi şi cantitativi ai factorilor de mediu; elaborarea măsurilor profilactice pentru ameliorarea condiţiilor de mediu şi prevenirea osteoartrozei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică consta în lansarea unui studiu complex al lanţului etiopatogenetic în cazul osteoartrozei. În cadrul unui prim studiu analitic, au fost evaluate în ansamblu particularităţile morbidităţii prin osteoartroză şi influenţa factorilor de mediu, alimentari şi de comportament asupra dezvoltării ei. Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetat constă în evaluarea igienică a factorilor de risc determinanţi, implicarea asociativă şi frontală a acestora în instalarea osteoartrozei şi elaborarea măsurilor de prevenţie a osteoartrozei.

Semnificaţia teoretică. Principalele rezultate obţinute ţin de noul concept de cercetare a sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii de mediu. Au fost evidenţiate aspecte importante, din punct de vedere teoretic, privind etiopatogenia şi particularităţile clinico-profilactice ale maladiei. Au fost stabilite legităţile impactului advers al factorilor de mediu şi al alimentaţiei asupra metabolismului mineral care se manifesta prin patologii ale sistemului osteoarticular.

Valoarea aplicativă a lucrării. În baza rezultatelor obţinute, s-a elaborat un complex de măsuri de prevenire a osteoartrozei. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate în practica medicală, în programele de studii universitare şi postuniversitare şi incluse în recomandările metodice cu privire la măsurile de prevenţie a osteoartrozei, Chişinău, 2012.

Cuprins


1. STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN RELAŢIE CU MEDIUL. EVOLUŢIA OSTEOARTROZEI ÎN RAPORT CU FACTORII DE MEDIU
 • 1.1. Caracteristica stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorul hidric
 • 1.2. Abordări teoretice privind evaluarea osteoartrozei. Definiţii, date epidimiologice şi criterii de clasificare
 • 1.3. Caracteristica alimentaţiei populaţiei din Republica Moldova
 • 1.4. Măsurile de profilaxie a osteoartrozei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALELE ŞI METODELE CERCETĂRII
 • 2.1 Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 2.2. Metodele generale de cercetare
 • 2.3. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA UNOR INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE A PERSOANELOR AFECTATE DE OSTEOARTROZĂ
 • 3.1. Morbiditatea populaţiei din Republica Moldova după principalele clase de maladii
 • 3.2. Particularităţile demografice ale populaţiei rurale din Republica Moldova ce se alimentează cu apă din surse subterane
 • 3.3. Particularităţile tabloului clinic la persoanele afectate de osteoartroză
 • 3.4. Caracteristica investigaţiilor de laborator ale sângelui
 • 3.5. Caracteristica investigaţiilor de laborator a urinei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA IGIENICĂ A FACTORILOR DETERMINANŢI ÎN GENEZA OSTEOARTROZEI
 • 4.1. Particularităţile igienice ale predilecţiilor alimentare a populaţiei incluse în studiu
 • 4.2. Caracteristica factorilor ce influenţează evoluţia osteoartrozei
 • 4.3. Particularităţile aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei rurale
 • 4.4. Evaluarea igienică a calităţii apei potabile din sursele decentralizate
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. ESTIMAREA RELAŢIILOR CORELATIVE ŞI A RISCURILOR ÎNTRE MORBIDITATEA PRIN OSTEOARTROZĂ ŞI FACTORII DE RISC
 • 5.1. Corelaţiile dintre morbiditatea populaţiei rurale prin osteoartroză şi factorii de mediu
 • 5.2. Evaluarea riscului osteoarticular la persoanele ce se alimentează cu apă cu un nivel înalt al durităţii totale
 • 5.3. Elaborarea măsurilor de prevenţie a osteoartrozei
 • 5.4. Concluzie la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI