Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Tratamentul laringitelor cronice cu Regesan (studiu clinico-experimental)


Autor: GARIUC Elvira
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vladimir Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Victor Ghicavîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.07
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Cuvinte Cheie

laringită cronică catarală, laringită cronică atrofică, Regesan.

Adnotare

Cuvinte-cheie: laringită cronică catarală, laringită cronică atrofică, Regesan.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. În rezultatul evaluării eficacităţii preparatului autohton Regesan, au fost propuse măsuri de diagnosticare precoce, tratament adecvat şi profilaxie a laringitelor cronice.

Obiectivele de cercetare: elaborarea unui model experimental pe animale de laborator (iepuri) în vederea utilizării preparatului Regesan pentru medicaţia laringitelor cronice şi studiul comparativ al eficienţei tratamentului cu preparatul autohton Regesan a pacienţilor cu diferite forme de laringite cronice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră a fost stabilit efectul curativ al preparatului Regesan în tratamentul laringitelor cronice modelate experimental şi la pacienţii cu laringite cronice catarale şi atrofice; a fost studiat tabloul clinic şi rezultatele tratamentului laringitelor cronice la PDCANC.

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrare constă în elaborarea unui model experimental pe animale de laborator (iepuri) în vederea utilizării preparatului Regesan pentru medicaţia laringitelor cronice şi studiul comparativ al eficienţei tratamentului cu preparatul autohton Regesan a pacienţilor cu diferite forme de laringite cronice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a studiului. Rezultatele obţinute completează cunoştinţele în domeniul depistării şi tratamentului laringitelor cronice prin aplicarea metodei noi de tratament cu folosirea preparatului Regesan. Cercetările au constatat eficienţa aplicării preparatului Regesan în tratamentul laringitelor cronice catarale şi atrofice, manifestată prin restabilirea anatomică a organului vocal, recuperarea funcţiei vocale şi reabilitarea socioprofesională a pacienţilor.

Cuprins


1. ASPECTE DE MORBIDITATE (INCIDENŢĂ, FRECVENŢĂ), ETIOPATOGENIE, DIAGNOSTIC, TRATAMENT ŞI PROFILAXIE A LARINGITELOR CRONICE (revista literaturii)
 • 1.1. Morbiditatea, etiologia, patogenia şi clasificarea laringitelor cronice
 • 1.2. Tabloul clinic şi diagnosticul laringitelor cronice
 • 1.3. Tratamentul şi profilaxia laringitelor cronice
 • Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi a lotului de studiu
 • 2.2. Metode de examinare
 • 2.3. Diagnosticul laringitei cronice
 • 2.4. Studiul experimental al laringitelor cronice
 • 2.5. Metode de evaluare statistică a rezultatelor
 • Concluzii la capitolul 2

3. RAPEL MORFO-FUNCŢIONAL ŞI PATOLOGIC AL MUCOASEI LARINGELUI
 • 3.1. Structura histologică a mucoasei laringiene normale
 • 3.2. Tabloul histopatologic în laringitele cronice modelate experimental
 • Concluzii la capitolul 3

4. TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU LARINGITE CRONICE
 • 4.1. Preparatul autohton Regesan
 • 4.2. Eficienţa tratamentului bolnavilor cu laringite cronice catarale şi atrofice
 • Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI