Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Particularitățile corelative ale sistemului motor și conexiunile intercorticale în normă și patologie


Autor: Hanganu Alexandru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.13
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Cuvinte Cheie

conectivitatea sistemului motor, epilepsie, parkinson, AVC.

Adnotare

Cuvinte cheie: conectivitatea sistemului motor, epilepsie, parkinson, AVC.

Domeniul de studiu: neurologie.

Scopul lucrării: este evaluarea corelativă a conexiunilor intercorticale la nivelul ariilor motorii, în normă şi în patologie.

Obiectivele sunt: 1. Aprecierea particularităților generale de conectivitate structurală și funcţională în regiunea ariilor motorii la subiecţii sănătoşi. 2. Determinarea tendințelor generale de modificare a conectivităţii structurale și funcţionale în regiunea ariilor motorii la pacienţii cu epilepsie generalizată idiopatică, maladia Parkinson și cu accident vascular cerebral. 3. Aprecierea relațiilor corelative și a tendințelor generale de modificare a conectivității structurale și funcționale în regiunea ariilor motorii la pacienți și la subiecţii sănătoşi.

Noutatea și originalitatea științifică:  Pentru prima dată sunt prezentate interrelaţiile pentru conexiunile funcţionale şi structurale în regiunea motorie la diferite nivele de afectare cerebrală.  În premieră este prezentată modificarea grosimii corticale la pacienţii din grupul AVC în comparație cu subiecţii de control cu evidenţierea micșorării grosimii în regiunea insulei pentru emisfera sănătoasă și mărirea grosimii în această regiune pentru emisfera lezionată.

Problema științifică importantă soluționată: Lucrarea prezintă criteriile de bază pentru modificările de plasticitate cerebrală în dependență de localizarea patologiei cerebrale. Semnificația teoretică: determinarea modificărilor de conectivitate a regiunilor motorii pentru diferite nivele de afectare cerebrală.

Valoarea aplicativă a lucrării: cunoașterea criteriilor specifice de plasticitate cerebrală pentru diferite nivele cerebrale și diferite patologii, cu adaptarea metodelor de reabilitare și cercetare.

Implementarea rezultatelor științifice: adaptarea metodelor de reabilitare și de cercetare ale patologiilor cerebrale în dependență de nivelul de afectare, prin corelația cu criteriile generale de plasticitate și adaptare cerebrală.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL SISTEMULUI MOTOR ȘI A CONECTIVITĂȚII
 • 1.1. Organizarea sistemului motor
 • 1.1.1. Cortexul motor primar. Anatomie, conectivitate şi funcţie
 • 1.1.2. Regiunile premotorii
 • 1.1.2.1. Aria premotorie dorsală
 • 1.1.2.2. Aria premotorie ventrală
 • 1.1.2.3. Aria motorie suplimentară
 • 1.1.2.4. Ariile motorii cingulate
 • 1.1.3. Secvenţa de activare pentru ariile motorii
 • 1.2. Conectivitatea. Studiile de conectivitate în Epilepsie, Maladia
 • Parkinson şi Accidentul Vascular Cerebral
 • 1.2.1. Principii generale
 • 1.2.2. Conectivitatea în Epilepsie
 • 1.2.3. Conectivitatea în maladia Parkinson
 • 1.2.4. Conectivitatea în Accidentul Vascular Cerebral (AVC)
 • 1.2.5. Aplicarea TMS și RMN în studierea conectivității
 • 1.3. Concluzii

2. MATERIAL ŞI METODE
 • 2.1. Criteriile de selecția a subiecților sănătoși
 • 2.2. Criteriile de selecție a pacienților
 • 2.3. Principiile generale de funcționare ale Stimulării Magnetice
 • Transcraniene (TMS)
 • 2.4. Principiile generale de funcționare ale Rezonanţei Magnetice
 • Nucleare (RMN)
 • 2.5. Descrierea pacienților și a voluntarilor sănătoși
 • 2.6. Studierea subiecţilor sănătoşi
 • 2.6.1. Conectivitatea funcţională. Studiul 1. Interacţiunea inhibiţiei
 • transcalozale asupra facilitării intracorticale la subiecţii sănătoşi
 • 2.6.2. Conectivitatea funcțională. Studiul 2. Interacţiunea TMS asupra
 • modificării timpului de reacţie la subiecţii sănătoşi
 • 2.6.3. Conectivitatea structurală. Studiul 3. Corelația timpului
 • de reacţie cu grosimea corticală la subiecţii sănătoşi
 • 2.7. Studierea pacienţilor cu epilepsie
 • 2.7.1. Conectivitatea funcţională. Studiul 4. Сorelaţia între grosimea
 • corticală şi vârsta la pacienţii cu epilepsie
 • 2.7.2. Conectivitatea structurală. Studiul 5. Modificările de grosime
 • corticală la persoanele cu fotosensibilitate în comparaţie cu pacienţii
 • cu epilepsie şi persoanele sănătoase
 • 2.8. Studierea pacienţilor cu maladia Parkinson
 • 2.8.1. Conectivitatea funcţională. Studiul 6. Modificările timpului de
 • reacţie la pacienţii cu maladia Parkinson în comparaţie cu subiecţii
 • sănătoşi
 • 2.8.2. Conectivitatea structurală. Studiul 7. Modificările de grosime
 • corticală la pacienţii cu maladia Parkinson în comparaţie cu subiecţii
 • sănătoşi. Comparaţia directă şi în dependenţă de timpul de reacţie
 • 2.9. Studierea pacienţilor cu AVC
 • 2.9.1. Conectivitatea funcţională. Studiul 8. Modificările timpului de
 • reacţie la pacienţii cu AVC, în comparaţie cu subiecţii sănătoşi
 • 2.9.2. Conectivitatea structurală. Studiul 9. Modificările de structură
 • şi grosime corticală la pacienţii cu AVC în corelaţie cu timpul de
 • reacţie, în comparaţie cu subiecţii sănătoşi
 • 2.10. Metodologia de evaluare
 • 2.11. Concluzii

3. REZULTATELE CERCETĂRILOR
 • 3.1. Rezultatele studiilor subiecților sănătoși
 • 3.1.1. Conectivitatea funcțională. Studiul 1
 • 3.1.2. Conectivitatea funcțională. Studiul 2
 • 3.1.3. Conectivitatea structurală. Studiul 3
 • 3.2. Rezultatele studiilor pacienților cu epilepsie
 • 3.2.1. Conectivitatea funcțională. Studiul 4
 • 3.2.2. Conectivitatea structurală. Studiul 5
 • 3.3. Rezultatele studiilor pacienților cu maladia Parkinson
 • 3.3.1. Conectivitatea funcțională. Studiul 6
 • 3.3.2. Conectivitatea structurală. Studiul 7
 • 3.4. Rezultatele studiilor pacienților cu Accident Vascular Cerebral
 • 3.4.1. Conectivitatea funcțională. Studiul 8
 • 3.4.2. Conectivitatea structurală. Studiul 9
 • 3.5. Concluzii

4. ANALIZA REZULTATELOR CU DATELE ALTOR STUDII
 • 4.1. Corelația rezultatelor la subiecții sănătoși cu datele altor studii
 • 4.2. Corelația rezultatelor la pacienții cu epilepsie cu datele altor studii
 • 4.3. Corelația rezultatelor la pacienții cu maladia Parkinson cu datele altor studii
 • 4.4. Corelația rezultatelor la pacienții cu AVC cu datele altor studii
 • 4.5. Analizarea rezultatelor între toate grupurile de pacienți
 • 4.6. Concluzii

CONCLUZII GENERALE