Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Migrena cronică şi asimetria ventriculară cerebrală (studiu clinico-neuroimagistic şi electrofiziologic)


Autor: Rotaru Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Moldovanu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Consultant ştiinţific: Victor Lacusta
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.13
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Cuvinte Cheie

migrena cronică, asimetria ventriculară, activitatea delta interictală.

Adnotare

Cuvintele-cheie: migrena cronică, asimetria ventriculară, activitatea delta interictală.

Domeniul de studiu: neurologie, neurofiziologie.

Scopul şi obiectivele tezei: evidenţierea particularităţilor clinice şi a specificului activităţii bioelectrice a creierului la pacienţii cu migrenă cronică în funcţie de gradul asimetriei ventriculilor cerebrali laterali.

Noutatea şi originalitatea lucrării: în premieră s-a constatat că gradul asimetriei ventriculilor laterali corelează cu severitatea migrenei şi încetinirea activităţii bioelectrice a creierului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv. Studiul a constatat efectul agravant al asimetriei ventriculare asupra evoluţiei migrenei cronice prin modificarea electrogenezei creierului, ceea ce permite optimizarea diagnosticului şi tratamentului de prevenţie al migrenei cronice.

Semnificaţia teoretică a studiului. Rezultatele cercetării extind cunoştinţele existente despre rolul factorilor structural-anatomici în evoluţia procesului algic migrenos, asimetria ventriculilor cerebrali laterali constituind un factor destabilizator pentru evoluţia şi severitatea clinică a migrenei cronice, care influenţează electrogeneza creierului la anumite nivele.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost stabilită importanţa constatării la pacienţii cu migrenă cronică a asimetriei ventriculilor laterali cerebrali ce necesită o strategie terapeutică adecvată şi perseverentă. Determinarea electrofiziologică a disfuncţiei anumitor structuri cerebrale la pacienţii cu migrenă cronică şi asimetrie ventriculară ar putea servi drept bază pentru elaborarea metodelor de tratament antimigrenos non-medicamentos prin micropolarizarea direcţionată a structurilor cerebrale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Spitalulul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” USMF „N. Testemiţanu”, clinica universitare Neuronova-plus, Centrul de Diagnostic German.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL DE STUDIU
 • 1.1. Migrena cronică: epidemiologia, patofiziologia cronicizării şi farmacorezistenţei
 • 1.2. Modificările neuroimagistice asociate migrenei
 • 1.3. Asimetria sistemului ventricular cerebral
 • 1.4. Studiile electrofiziologice ale migrenei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.2.1. Metodele clinice
 • 2.2.2. Metoda neuroimagistică
 • 2.2.3. Metoda electrofiziologică. Studiul prin EEG-tomografia funcţională
 • 2.2.4. Metoda statistică
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL CLINICO-NEUROIMAGISTIC AL PACIENŢILOR CU MIGRENĂ CRONICĂ ŞI DIFERITE GRADE ALE ASIMETRIEI VENTRICULILOR CEREBRALI LATERALI
 • 3.1. Asimetria ventriculilor cerebrali laterali la pacienţii cu migrenă cronică
 • 3.2. Particularităţile clinice ale migrenei cronice în funcţie de gradul asimetriei ventriculilor
 • cerebrali laterali
 • 3.2.1. Caracteristica socio-demografică a pacienţilor
 • 3.2.2. Comorbidităţi implicate în cronicizarea migrenei
 • 3.2.3.Caracteristicile clinice ale cefaleei la pacienţii cu migrenă cronică şi asimetrie a
 • ventriculilor cerebrali laterali
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ACTIVITATEA DELTA INTERICTALĂ LA PACIENŢII CU MIGRENĂ CRONICĂ ŞI ASIMETRIE A VENTRICULILOR CEREBRALI LATERALI
 • 4.1. Frecvenţa înregitrării undelor delta interictale
 • 4.2. Intensitatea undelor delta interictale
 • 4.3. Corelarea activităţii delta interictale cu caracteristicile clinice ale cefaleei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI