Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi clinico-morfologice ale hidatidozei hepatice la copil


Autor: Petrovici Vergil
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Fuior
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Consultant ştiinţific: Stanislav Babuci
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.15
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 aprilie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.60 Mb / în română

Cuvinte Cheie

еchinococoză, hidatidoză chistică hepatică, anatomie patologică, copii

Adnotare

Structura tezei. Materialele tezei sunt expuse pe 170 pagini, inclusiv: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 228 surse, 7 anexe, 120 pagini dactilografiate de texte de bază, 117 figuri, 10 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie.

Domeniul de studiu: anatomie patologică.

Scopul şi obiectivele lucrării. Stabilirea particularităţilor anatomopatologice ale hidatidozei chistice hepatice la copil şi ale modificărilor morfo-funcţionale ale ficatului în funcţie de activitatea vitală a parazitului, formele evolutive ale maladiei şi complicaţiilor asociate.

Obiectivele: studierea particularităţilor morfologice ale chistului hidatic hepatic în funcţie de formele maladiei şi activitatea vitală a larvochistului; estimarea unor preparate cu efect scolecid; stabilirea modificărilor componentelor hepatocelulare şi imunocelulare în leziunea hidatică; determinarea particularităţilor parenchimului hepatic la distanţă de chist.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată, a fost stabilită succesiunea modificărilor anatomopatologice ale ficatului în chistul hidatic la copil, cu obiectivizarea componentelor structural-biologice şi germinative ale parazitului, s-a demonstrat eficacitatea unor agenţi cu efect scolecid şi a relaţiilor antagoniste în coinfecţii; s-au argumentat particularităţile patogenetice ale capsulei şi modificărilor hepatice la diversă distanţă de la chist.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Stabilirea morfogenezei chistului parazitar cu formularea unui concept clinico-morfologic evolutiv al chistului hidatic şi modificărilor parenchimului hepatic la distanţă, în funcţie de activitatea vitală, elaborarea unei noi strategii de diagnostic anatomopatologic.

Semnificaţia teoretică. Datele obţinute contribuie la formularea unui concept contemporan şi a unei viziuni originale asupra biologiei şi patogenezei hidatidozei în infestarea umană.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa aplicativă a lucrării realizate, o constituie elaborarea unei noi strategii a metodologiei diagnosticului morfopatologic in vivo al particularităţilor morfofuncţionale ale parenchimului hepatic la distanţă de la chist.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele sunt implementate în activitatea didactică a CN ŞP CP “Natalia Gheorghiu”, laboratorul “Infecţii chirurgicale la copii” al USMF “Nicolae Testemiţanu”, subdiviziunile de Morfopatologie a IMSP ICŞDOSMsiC.

Cuprins


1. HIDATIDOZA UMANĂ – ASPECTE CLINICO-MORFOLOGICE ÎN HIDATIDOZA CHISTICĂ HEPATICĂ
 • .1. Studii asupra etiopatogenezei, evoluţiei, diagnosticului şi tratamentului hidatidozei hepatice
 • .1.1. Definiţie. Scurt istoric. Consideraţiuni etiopatogenetice
 • .1.2. Caracteristica clinico - evolutivă a hidatidozei chistice hepatice
 • .1.3. Aspecte clinico-morfologice ale chistului hidatic hepatic complicat
 • .1.4. Oportunităţi şi probleme în diagnosticul şi tratamentul hidatidozei hepatice
 • .2. Consideraţiuni asupra morfopatologiei chistului hidatic hepatic
 • .2.1. Concepţii asupra morfologiei larvochistului în hidatidoza chistică
 • .2.2. Aspecte morfopatologice ale modificărilor hepatice în chistul hidatic
 • .3. Concluzii la capitolul 1
2. METODOLOGIA CERCETĂRII: PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI INSTRUMENTAL-MORFOPATOLOGICE ALE CERCETĂRII ÎN HIDATIDOZA HEPATICĂ
 • 41
 • 2.1. Consideraţiuni generale ale cercetării ştiinţifice
 • 2.2. Structura şi evoluţia clinică a maladiei la pacienţii incluşi în studiu
 • 2.3. Derularea procedeelor de prelevare a materialului şi a cercetărilor in vivo
 • 2.4. Materialul şi metodele de cercetare
 • 2.4.1. Caracteristica materialului
 • 2.4.2. Metode de cercetare
 • 2.4.2.1. Metode ale explorărilor experimentale in vitro
 • 2.4.2.2. Metode ale explorărilor histologice
 • 2.4.2.3. Metode ale explorărilor imunohistochimice şi de electronomicroscopie
 • 2.4.2.4. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR ANATOMOPATOLOGICE ALE CHISTULUI HIDATIC HEPATIC LA COPII
 • 3.1. Caracteristica macro-microscopică a chistului hidatic hepatic la copii
 • 3.2. Particularităţi ale componentului neuro-vasculo-biliar hepatic în chistul hidatic
 • 3.3. Caracteristica morfologică a particularităţilor vitale ale larvochistului
 • 3.4. Particularităţile anatomopatologice ale capsulei periparazitare în funcţie de activitatea vitală a larvochistului
 • 3.5 Aspecte morfopatologice ale complicaţiilor asociate. Concepţie asupra recidivei hidatidozei
 • 3.6. Estimarea efectului scolecid al unor preparate farmaceutice şi a corelaţiilor parazit – coinfecţie micotico-bacteriană
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. DIAGNOSTICUL MORFOPATOLOGIC AL MODIFICĂRILOR PARENCHIMULUI HEPATIC ÎN RELAŢIILE PARAZIT – FICAT
 • 4.1. Modificări morfopatologice ale parenchimului hepatic perichistic şi la distanţă 93
 • 4.2. Evaluarea imunohistochimică şi profilul ultrastructural al componentului hepatocelular şi infiltratului inflamator în leziunea hidatică
 • 4.3. Estimarea corelaţiilor morfopatologice evolutive parazit–ficat
 • 4.4. Diagnosticul instrumental-morfologic – importanţa în managementul postoperatoriu (cazuri clinice)
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI