Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa diferitor forme de migrare ale fierului şi cuprului


Autor: Borodaev Ruslan
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-11.00.11-25.12.03
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

forme de migrare a metalelor, procese de autopurificare, capacitate de inhibiţie, procese radicalice de autopurificare, radicali de natură organică şi anorganică.

Adnotare

Cuvintele-cheie: forme de migrare a metalelor, procese de autopurificare, capacitate de inhibiţie, procese radicalice de autopurificare, radicali de natură organică şi anorganică.

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul lucrării a fost studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale în prezenţa metalelor cu valenţă variabilă. Problemele analizate în lucrare ţin de o direcţie de cercetare cu perspectivă din domeniul protecţiei mediului ambiant - chimia metalelor în apele naturale, unde în baza unor investigaţii complexe hidrologice, biogeochimice şi matematico-statistice se stabilesc legităţile de migrare a metalelor cu valenţă variabilă şi, ţinînd cont de capacitatea de autopurificare a sistemului acvatic, sînt propuse soluţii pentru menţinerea calităţii apelor din bazinele acvatice naturale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a studiului constă în aplicarea principiului cinetic pentru identificarea formelor solubile ale metalelor, inhibitori ai proceselor radicalice de autopurificare, utilizînd o metodă originală proprie de separare a lor din apele naturale, precum şi stabilirea factorilor abiotici importanţi care influenţează dinamica sezonieră de migrare a metalelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă este utilizarea unei noi metode elaborate de separare din apele naturale a formelor solubile ale metalelor, care inhibă procesele radicalice de autopurificare, pentru studierea structurii lor. Stabilirea unor corelaţii semnificate între factorii abiotici ai mediului ambiant şi concentraţia formelor coloidal-solubile ale fierului, care au forma unor funcţii liniare sau polinomiale de ordinul II, au servit ca suport pentru a propune două programe de calcul a concentraţiei fierului cunoscând temperatura aerului.

Cuprins


1. МЕТАЛЛЫ ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССАХ САМООЧИЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД
 • 1.1. Процессы самоочищения природных вод
 • 1.2. Роль растворенных форм металлов переменной валентности в процессах самоочищения природных вод
 • 1.3. Формы миграции железа и меди в природных водах
 • 1.4. Токсичность различных форм миграции железа и меди
 • 1.5. Выводы к главе 1

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1 . Объекты исследований
 • 2.2 . Кинетические методы исследования
 • 2.3 . Аналитические методики и приемы
 • 2.4 . Характеристика реагентов и приборов
 • 2.5 . Выводы к главе 2

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД С УЧАСТИЕМ РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ МЕДИ
 • 3.1. Сорбция ионов меди в модельных системах
 • 3.2. Химическое и фотохимическое окисление цистеина пероксидом водорода в присутствии ионов меди
 • 3.3 . Выводы к главе 3

4. УЧАСТИЕ ФОРМ МИГРАЦИИ ЖЕЛЕЗА И МЕДИ В ПРОЦЕССАХ САМООЧИЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
 • 4.1. Редокс условия Днестра и миграционный баланс форм металлов переменной валентности
 • 4.2. Закономерности миграции растворенно-коллоидных форм железа и меди в водохранилище Валя Морилор и его притоках
  • 4.2.1. Сезонная динамика растворенно - коллоидных форм меди и железа, элементы баланса металлов в водохранилище Валя Морилор
  • 4.2.2. Оценка закономерностей миграции растворенно-коллоидных форм железа посредством статистического анализа (статистическое моделирование)
 • 4.3. Изучение химических процессов самоочищения природной воды с участием свободных радикалов
  • 4.3.1. Формы миграции железа и меди(растворенные, взвешенные и коллоидные) в водохранилище
  • Валя Морилор и их роль в процессах радикального самоочищения природной воды
  • 4.3.2. Фракции природной воды с различными молекулярными массами составляющих ее компонентов – ингибиторы и катализаторы процессов радикального самоочищения
 • 4.4. Вклад различных форм миграции железа и меди в процессы радикального самоочищения
  • 4.4.1. Учет гидрологического, биогеохимического и математико-статистического аспектов в процессах самоочищения с участием металлов переменной валентности
  • 4.4.2. Методика выделения из природной воды ингибиторов радикальных процессов самоочищения
 • 4.5. Выводы к главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ