Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / mai /

Compusi coordinativi ai cobaltului(III), nichelului(II) si cuprului(II) în baza a-dioximelor cu anioni anorganici. Sinteza, structura, proprietați


Autor: Rija Andrei
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ion Bulhac
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia: Institutul de Chimie al AŞM
CSS: DH 05-02.00.01
Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.89 Mb / în română

Cuvinte Cheie

metale 3d, a-dioxime, compusi coordinativi, anioni fluorurați, amine organice, biostimulatori.

Adnotare

Cuvinte cheie: metale 3d, a-dioxime, compusi coordinativi, anioni fluorurați, amine organice, biostimulatori.

Domeniul de studiu si obiectivele tezei. Lucrarea conține sinteza, studiul proprietaților fizico-chimice, spectrale si structurale ale unor compusi coordinativi în baza a-dioximelor tradiționale în prezența anionilor polifluorometalici si a-dioximelor noi sintetizate – dianilin- si disulfanilamidglioximei. Obiectivele tezei a constat în: elaborarea metodelor de sinteza a compusilor coordinativi ai Co(III), Ni(II), Cu(II), a dianilin- si disulfanilamidglioximei; studiul comparativ al influenței anionilor din sfera externa si a moleculelor de cristalizare asupra orientarii liganzilor din poziția axiala în dioximații Co(III) si a stabilitații structurii cristaline a acestor compusi; obținerea compusilor complecsi cu activitate biologica pronunțata;

Noutatea si originalitatea stiințifica. Au fost evidențiate condițiile optime de obținere a compusilor coordinativi mono- si dimerici ai Co(III), în baza a-dioximelor cu diferiți anioni polifluorometalici, stabilita compoziția, structura si proprietațile lor cu ajutorul metodelor moderne de cercetare (UV-Vis, IR, RMN, raze X). S-a evidențiat influența anionilor din sfera externa si a moleculelor de cristalizare asupra orientarii liganzilor axiali. Au fost elaborate metode de sinteza a noilor a-dioxime, stabilite condițiile de obinere a tris-dioximinelor si bisdioximaților Co(III), Ni(II) si Cu(II) în baza lor. Au fost obținuți compusi coordinativi cu anioni polifluorometalici, care reduc ciclul tehnologic la unele tulpini de fungi cu 48 ore (~33%), asigurând sporirea producerii amilazelor atât acid stabile cât si standarde cu pâna la 28%.

Semnificația teoretica a lucrarii consta în: stabilirea influenei anionului din sfera externa si a moleculelor de solvent asupra orientarii liganzilor din poziția axiala faa de planul ecuatorial în dioximații Co(III), cât si asupra împachetarii moleculelor în rețeaua cristalina; evidenierea condițiilor optime de sinteza a compusilor binucleari ai Co(III) în baza a- dioximelor; elaborarea strategiilor de sinteza a dianilin- si disulfanilamidglioximei cu scopul de a modifica unele proprietați fizico-chimice ale noilor combinații complexe.

Valoarea aplicativa a lucrarii consta în obținerea complecsilor cu activitate biocatalitica pronunțata asupra procesului de enzimogeneza la unele tulpini de fungi miceliali producatori de hidrolaze exocelulare. Utilizarea acestor complecsi în calitate de biostimulatori în procesele enzimogenetice respective reduc în unele cazuri si durata ciclului tehnologic cu pâna la 33%.

Cuprins


1. COMBINAȚII COMPLEXE ALE UNOR METALE TRANZIȚIONALE CU a-DIOXIME
 • 1.1. Combinații complexe ale Co(III) cu a-dioxime
 • 1.2. Combinații complexe binucleare în baza liganzilor punte
 • 1.3. Combinații complexe ale metalelor 3d cu aminoglioxime
 • 1.4. Unele proprietați utile ale compusilor complecsi ai Co(III)
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL DIOXIMAȚILOR Co(III) CU DIFERIȚI ANIONI FLUORURAȚI
 • 2.1. Dioximați ai Co(III) ce conțin în sfera externa anioni polifluorometalici
 • 2.2. Influența anionilor din sfera externa asupra liganzilor axiali
 • 2.3. Sisteme octaedrice heterometalice în baza a-dioximelor si tiocarbamidei
 • 2.4. Influența dioximaților noi sintetizai asupra enzimogenezei unor tulpini de fungi
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. COMPUSI COORDINATIVI AI Co(III), Ni(II) SI Cu(II) ÎN BAZA UNOR LIGANZI PUNTE, PRECUM SI A NOILOR REAGENȚI OXIMICI ANIONICI SI MOLECULARI
 • 3.1. Sinteza dimerilor Co(III) utilizând aquaclorocomplecsi ca blocuri de construcție
 • 3.2. Sinteza complecsilor Co(III), Ni(II), Cu(II) în baza dianilin- si disulfanilamidglioximei
 • 3.2.1 Sinteza noilor a-dioxime: disulfanilamidglioximei si dianilinglioximei
 • 3.2.2. Obținerea compusilor coordinativi ai Co(III), Ni(II), Cu(II), în baza dianilin- si
 • disulfanilamidglioximei
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. METODE DE SINTEZA, ANALIZA SI CERCETARE
 • 4.1. Metodele de sinteza a dioximelor si combinaiilor complexe studiate
 • 4.1.1. Sinteza dioximaților Co(III) în prezena ionilor [ZrF6]2-
 • 4.1.2. Sinteza dioximaților Co(III) în prezena ionilor [TiF6]2-
 • 4.1.3. Sinteza dioximaților Co(III) în prezena ionilor [SbF6]-
 • 4.1.4. Obinerea combinațiilor octaedrice heterometalice
 • 4.1.5. Sinteza dioximaților Co(III) în baza unor liganzi punte dipiridinici
 • 4.1.6. Sinteza dianilin- si disulfanilamidglioximei
 • 4.1.7. Sinteza compusilor coordinativi în baza dianilin- si disulfanilamidglioximei
 • 4.2. Metodele de analiza si cercetare utilizate
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI