Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aportul cadrelor ştiinţifico-didactice de la catedra Pian auxiliar a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la dezvoltarea culturii muzicale din Republica Moldova


Autor: Melnic Tamara
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Victoria Tcacenco
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CSS: DH 22-17.00.01
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 ianuarie 2013 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dezvoltarea culturii muzicale naţionale, istoria catedrei Pian auxiliar, contribuţia profesorilor catedrei, activitatea interpretativă, creaţia componistică, lucrări ştiinţifico-metodice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 Capitole, Concluzii şi recomandări, Listă bibliografică alcătuită din 278 de titluri, 5 anexe; 162 pagini ale textului de bază, 39 exemple muzicale, 1 tabel. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 6 publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice.

Domeniul de studiu: activitatea profesorilor catedrei Pian auxiliar a AMTAP în contextul evoluţiei culturii muzicale naţionale.

Scopul tezei: caracterizarea multidimensională a activităţii profesorilor catedrei Pian auxiliar şi a contribuţiei lor la dezvoltarea culturii muzicale naţionale.

Obiectivele: reconstituirea istoricului fenomenului, reliefarea importanţei prestaţiei catedrei Pian auxiliar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza constituie o primă cercetare exhaustivă a subiectului, ea aduce în circuitul ştiinţific surse documentare şi textologice necunoscute sau neexplorate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în înlăturarea contradicţiei dintre aportul substanţial al reprezentanţilor catedrei Pian auxiliar la dezvoltarea culturii muzicale profesioniste din Republica Moldova în secolul XX şi lipsa valorificării acestui aport în muzicologia naţională.

Semnificaţia teoretică. Sistematizarea concepţiilor referitoare la rolul pianului în procesul de instruire muzicală; oferirea unor repere teoretice pentru cercetarea multiaspectuală, pentru contextualizarea obiectului de studiu.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei au alimentat cursul didactic Рian auxiliar pe care autorul îl susţine de mai bine de 20 de ani la catedra respectivă a AMTAP. Datele şi informaţiile adunate pot fi folosite în ediţii enciclopedice, lexicografice, didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost reflectate în articolele publicate, precum şi în comunicările, prezentate la conferinţele ştiinţifice anuale organizate în cadrul AMTAP.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ, МЕТОДИКИ И ИСТОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО
 • 1.1. Методологические аспекты предмета общее фортепиано
 • 1.2.Обзор исторических трудов и архивных материалов
 • 1.3. Выводы по 1-й главе

2. СТАНОВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО В МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 2.1.Предпосылки зарождения предмета общее фортепиано (до 1940 года)
 • 2.2. Развитие кафедры общего фортепиано АМТИИ (1940-е – 90-е гг.)
 • 2.3. Выдающиеся представители кафедры общего фортепиано АМТИИ
 • 2.4. Выводы по 2 главе

3. ТВОРЧЕСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО АМТИИ
 • 3.1. Концертное исполнительство преподавателей кафедры общего фортепиано
 • 3.2. Композиторское творчество преподавателей кафедры общего фортепиано
 • 3.3. Научно-методическая деятельность кафедры общего фортепиано
 • 3.4. Выводы по 3-й главе
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ